GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD

- Wakkere Christen1 (bvv)
- Wakkere christen2 (bvv)
- Christen zijn : noblesse oblige !
- Onderscheiding van geesten (nr FVDE)
- God wacht op u (bvv ‘uren in de kou’)
- Een dipje (neerslachtigheid) bvv
- De Twee wegen (ps 1) (nr.  Guardini)
- De hoogste wijsheid (Mataiotijs) bvv
- Uw wil te doen (uit: Navolging v Chr)
- Thuiskomen bij God
- Ons leven en onze verrijzenis (2010)
- Leven in contact met Jezus  (bvv)
- Hij stierf voor mij (bvv)
- Benoit Labre en de Eucharistie
- Broeder VAN, kleine redemptor Bouch
- Broeder van M Teresa bij de jongeren  
-GELOOF en LEVEN

      NAAR INHOUD     

SPIRITUALITEIT

- Amazing Onbegrijpelijke genade !  
- Eucharistische aanbidding (p Ben.XVI)
- Proef en besef Gods goedheid  bvv
- Gods aanwezigheid in de mens (Jo vh +)
- Gods aanwezigheid in jou (br. Laurent)
- Geestelijke werken v barmhartigheid  
- Groot Begijnhof St-Amandsberg
- Begijnen
- Stilte Willy Verschaetse cssr
- Christen:vriend van de arme / Riccardi
- Passie v Gerardus en Maria-Kefas bvv
- Achterlaten-rouwen-vertrouwen bvv
- Gods verlangen ontdekken en doen
- Lichaam & hart in de relatie m God bvv
- Geroepen tot heiligheid en innerlijkh
- Bedelende koningen (Epifanie)
-
Naar U dorst mijn ziel   Redactie
- De zeven kruiswoorden Oud Nederl (3)
- Tegenspoed  nr Jezus Sirach
- Wie ben ik ? Hans Vergeer pr.
- Hou van jezelf (7 tips) H. Vergeer pr.
- Gij zijt bijzonder  (uit het Engels)

- Gods woord verkondigen


   

NAAR INHOUD     

     NAAR THUISPAGINA

- Poppe, ABC van Priester Poppe
- Zekere
weg naar het geluk (h. Alfonsus)
-
Brief aan "la petite Thérèse" p Oskar DS
- ‘Ja’ op het heden  Michel Quoist gl 2000
- Christenen vandaag  
- Geloof brengt hoop Mathias Dellaert
- Gebed - dienst - Getuigen
-
Waarom mij bekeren? Jo-Pls II
-
Voor contemplatieven? Zr. M-A. ossr
-
Jezus' gaven aan zijn Kerk. M Goeminne
-
Jezus’ kruis en het onze Sertillanges
-
‘Ja’ aan God door : André Marijsse

- Christen is… Uit: Kath. Geloofsbelijdenis
-
Groeien na bekering. I DeMey cssr
-
Ik sterf liever dan God mr half te dienen
-
Spiritualiteit: onze belangrijkste opdracht
- GEROEPEN OM HEILIG TE ZIJN Aan Europa

- Uit stilte groeit

- Geborgen in Liefde  bvv

- Pinksterbrief  A-M Van Hissenhoven
- Alles is ijdelheid (Prediker)
- Tot vreugde geroepen  P Franciscus
- De 2 Wegen 1-2-3 nr Romano Guardini
- Op weg met Gods woord

- Wakkere Christen1 (bvv)
- Wakkere christen2 (bvv)
- Christen zijn : noblesse oblige !
- Onderscheiding van geesten (nr FVDE)
- God wacht op u (bvv ‘uren in de kou’)
- Een dipje (neerslachtigheid) bvv
- De Twee wegen (ps 1) (nr.  Guardini)
- De hoogste wijsheid (Mataiotijs) bvv
- Uw wil te doen (uit: Navolging v Chr)
- Thuiskomen bij God
- Ons leven en onze verrijzenis (2010)
- Leven in contact met Jezus  (bvv)
- Hij stierf voor mij (bvv)
- Benoit Labre en de Eucharistie
- Broeder VAN, kleine redemptor Bouch
- Broeder van M Teresa bij de jongeren
- Wat is rechtvaardig? Vergeven ! KK   
- Kleine leefregel voor de christen Dann
- Jaar van de barmhartigheid 2016
- Jij bent de moeite waard  WV
- Leegte
- First things first  P Cantalamessa
- Stiltemomenten-Nieuwe olie
- Bezinning - rusten aan Gods hart