GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD

HOME Zondagen Preken Iconen

Gebedstijd

Dossiers


    


    
Bijbel

Parels

GELOOF EN LEVEN

Dia’s

Zendt Gij uw Geest, dan komt er weer leven dan maakt Gij uw schepping weer nieuw!

(Tussenzang Pinksteren)


Video: PAASMENSEN  Link: https://www.youtube.com/watch?v=Xo3anAo7gr4&ab_channel=Geloof%26Leven

H.Geest


Onderricht