GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD

GELOOF en LEVEN

TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT  
BIJBELSTUDIE


- Qumran : Een eerdere vervolgreeks.
- Het Passieverhaal
- Hij is verrezen
- Met Paulus op tocht (pelgrimverslag)  
- Van OT naar NT : lastig  
-
Het Oude Israël en zijn God Bonsirven
-Samen rond het Woord (Echo’s uit de    Fraterniteit van Maria)
- Evangelie:een uitvindsel ?

- Profeet (1)
- Profeet (2)
- Evangelie = Blij Nieuws
- Tempel / Tabernakel Gods woontent  bvv- Oud-Testamentische typologieën
- De ramshoren - voor jubilarissen
- Nedergedaald  ... de 3de dag verrezen 
- De Messiaanse Joden 1
- Het Laatste Avondmaal en de 5de beker 
- De Jezus Dynastie : lege fles 
- Het 'Judasevangelie': gnostisch
- De Da Vinci Code 
- Maria Magdalena 
- Storm op het meer en in ons leven
- Nieuw Testament ziet Jezus voorspeld
- Bijbelse Bergen Beklimmen
- Simon van Cyrene archeologisch


- Doortocht door Rode zee (wat letterlijk) 
- Populairste bijbelverzen op Internet 
- Van Joods geloof naar Christen  
- Leven van de apostel Paulusreeks
- Dia’s voor het Paulusjaar (A. Leenders) 
- Dia’s Psalm 23 De Heer is mijn Herder
- Tot vrijheid ben je geroepen  
- Paus Ben XVI : Lees de Bijbel
- Vervolgreeks: De "broers" van Jezus   
- Evangelist Lucas in Padua begraven?  
- Lucas: evangelist en arts?  
- Jezus en de Samaritaanse (Fratt v Maria)
- Paulus goes wereldwijd  (Pjaar 2008)