GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD


  TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT       

De Da Vinci-Code

Laat een roman een roman zijn

1,2 miljoen boeken van de Da Vinci Code van Dan Brown werden reeds verkocht in het Nederlandse taalgebied. We hebben er echt van genoten, nietwaar? En het financiële succes voor Dan Brown en zijn uitgevers zal nog niet zo direct opdrogen: zijn vroegere boeken worden heruitgegeven ook al zijn ze wellicht minder meesterlijk geschreven maar bovendien zal de verfilming van de “Code” hen geen windeieren leggen… Jaloers ben ik niet. Wel heeft het me pijnlijk getroffen dat een relatief jonge man, intellectueel begaafd, van christelijken huize, na de letuur van de DVC tegen zijn moeder zegt: “Wat ze ons vroeger toch allemaal hebben wijs gemaakt!” Een romanschrijver wil een goede en goed verkopende roman bijeenschrijven. Hij voelt aan dat een bepaald genre met veel geheimzinnigdoenerij en over door bepaalde instanties verborgen gehouden documenten goed aanslaat bij de moderne mensen (een beetje puber blijven we wel), hij gaat dan putten in boeken die tevoren reeds tal van die esoterische vindingen hebben bijeengebracht, zet daar wat data op, gebruikt het vaticaan en Opus Dei en nog wat voor de hand liggende slachtoffers voor de lelijke rol in de zaak en klaar is kees. En bovenvermelde jonge man loopt daar met zijn voorbestemde moderne ingesteldheid in, aan  140 km . per uur. Geen haar op zijn hoofd, geen cel in zijn brein brengt enige kritische reactie teweeg. Het heeft me wat droevig gestemd.

Wat heeft deze persoon tot een zombie gemaakt die elke roman over zogenaamde ‘verborgen kennis’ direct voor ‘de waarheid’ doet houden die alle tot dan toe voor waarheid gehouden dogma’s plots in vraag doet stellen en zelfs in hun geheel doet wegkieperen, de vuilnisbelt op, de vergetelheid in? Sommige intellectuelen hebben zich een verbijsterende mate van simpelheid en lichtgelovigheid eigen gemaakt of laten ingieten. Een roman met wat historische vulling moet je toch nog steeds weten te onderscheiden van een historische studie volgens wetenschappelijke normen en met dito methoden. Van dat soort romans worden er al jaren tientallen de wereld ingestuurd. Goed geschreven en boeiend, maar toch geen voer om ons geloof of overtuiging hoe dan ook te beïnvloeden. Laten we een roman een roman zijn.Persmededeling (kerknet 15/05/2006)

- De Bisschoppen van België:

"De Da Vinci Code is fictie en moet dan ook als zodanig gelezen en bekeken worden. Maar fictie is in staat lezers en kijkers heel sterk te beïnvloeden. Het is daarom aangewezen eraan te herinneren dat het verhaal op geen enkele ernstige historische grond is gebaseerd. Wij hopen dat de release van de film iedereen ertoe zal aanzetten zich meer en beter te informeren over de geschiedenis van het christendom. We vrezen dan ook niet zozeer de invloed van de film. Voor ons is de grote uitdaging wel het gebrek aan religieuze basiskennis van veel van onze tijdgenoten, heel wat katholieken incluis. Nochtans zijn de mogelijkheden om zich degelijk te informeren over het christendom nog nooit zo talrijk geweest. Ze zijn bovendien voor ieder die dat wenst metee n en makkelijk toegankelijk."

- Interessante welsites :

Jongeren (en alle anderen) die vragen hebben over boek en film kunnen voor meer informatie terecht op onder meer de website van de Interdiocesane Jeugddienst: www.ijd.be. Het  'Dossier Da Vinci' van IJD bevat een opiniestuk van Hans Geybels, een stevig achtergrondartikel van Peter Malfliet, inspecteur-adviseur rooms-katholieke godsdienst voor het secundair onderwijs ('Hoe de Da Vinci Code kraken?- Alleen voor ingewijden) en een gastenboek waarop jongeren over boek en film van gedachten kunnen  wisselen. Een ander, bijzonder rijk gestoffeerd dossier is te raadplegen op de Thomas-website van de KU Leuven www.kuleuven.be/thomas/index1.php: 'De Da Vinci Code: tussen feit en fictie'.

Lees zeker op Isidorusweb

(Over Maria Magdalena: klik hier)

  TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT           TERUG NAAR THUISPAGINA