GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD


  TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT       

PAUS TOT JONGEREN: LEES DE BIJBEL!


Wie Christus ontdekt heeft, moet ook anderen naar Hem brengen.
Een grote vreugde kan men niet voor zichzelf houden.
Men moet ze verder doorgeven.  
 

Zelfgezochte godsdienst schiet tekort

Vandaag is er in grote delen van de wereld een wondere God-vergetelheid. Het schijnt ook zonder Hem te gaan. Maar tegelijkertijd is er een gevoel van frustratie, van ontevredenheid met alles: dat kan toch niet het leven zijn! Inderdaad niet. En zo is er tegelijk met de Godvergetenheid ook zo iets als een ‘Boom” (uitbarsting) van het godsdienstige. Ik wil niet alles slecht maken, wat zich daar voordoet. Er kan ook oprechte vreugde van het ‘gevonden-hebben’ bij zijn. Maar – om de waarheid te zeggen – meestal wordt de godsdienst gewoonweg tot marktproduct. Men zoekt eruit wat hen aanstaat en velen weten er winst uit te slaan. Maar de zelfgezochte godsdienst helpt ons tenslotte niet verder. Zij is gemakkelijk, maar op het moment van crisis laat zij ons alleen.   

In de bijbel leer je Jezus kennen

Paus Benedictus XVI heeft in zijn boodschap voor de Wereldjongerendag benadrukt dat het belangrijk is voor jonge mensen om intensief de bijbel te lezen. Als thema gaf hij de jongeren Vers 105 uit Psalm 119: “Uw woord is een lamp voor mijn voeten, het is een licht op mijn pad”. In de brief (22 februari 2006) schrijft de paus: “Mijn beste jonge vrienden, ik raad jullie dringend aan om vertrouwd te raken met de bijbel en die altijd bij de hand te hebben, zodat hij je kompas kan zijn dat je wijst welke weg je moet gaan. Door de bijbel te lezen leer je Christus kennen.”   

Bouw je leven op Jezus

“Je leven bouwen op Christus, het Woord met blijdschap aanvaarden en zijn woorden in praktijk brengen: dat, jonge mensen van het derde millennium, moet jullie motto zijn!” “Er is dringend behoefte aan een nieuwe generatie apostelen, die stevig verankerd zijn in het Woord van Christus, in staat om te reageren op de uitdagingen van onze tijd en bereid om het evangelie wijd en zijd te verspreiden.” Help de mensen de werkelijke Ster te ontdekken, die ons de Weg toont: Jezus Christus. Laten wij zelf trachten Hem steeds beter te leren kennen, zodat wij door onze overtuiging ook anderen tot Hem kunnen leiden. Daarom is de liefde voor de heilige Schrift zo belangrijk, en daarom is het belangrijk het geloof van de Kerk te kennen, waarin ons de Schrift aangeboden wordt. Het is de heilige Geest, die de Kerk in haar groeiend geloof steeds verder in de diepte van de waarheid binnengevoerd heeft en binnenvoert (zie Johannes 16,13)… Natuurlijk zijn boeken alleen niet voldoende… Bouw geloofsgemeenschappen uit …   

Blijf in contact met de Kerk!

Het spontane van de nieuwe gemeenschappen is belangrijk; maar belangrijk is ook, daarbij de gemeenschap met de paus en de bisschoppen te behouden, die ons de zekerheid geeft dat wij geen privaatwegen zoeken, maar werkelijk in de grote familie van God leven, die de Heer met zijn twaalf apostelen opgericht heeft…”“De apostelen ontvingen het woord van de verlossing en gaven het door aan hun opvolgers als een kostbaar juweel dat veilig wordt bewaard in het juwelenkistje van de Kerk: zonder de Kerk bestaat het gevaar dat deze parel verloren gaat of vernietigd wordt.”   

Ga nu reeds op pelgrimstocht naar 2008

Deze 21ste Wereldjongerendag werd niet op één locatie gevierd, maar in de plaatselijke kerken gevierd en wel op Palmzondag. De paus raadde de jongeren aan om die dag in hun hart reeds op weg te gaan, op een soort pelgrimstocht naar de wereldwijde ontmoeting met jongeren toe die in juli 2008 zal plaatsvinden in Sydney.

(Preek tijdens de Eucharistieviering op het Marienfeld tijdens de Wereldjongerendag te Keulen 21/08/2005 en boodschap voor de Wereldjongerendag 9 april 2006 (ondertekend op 22 februari 2006) respectievelijk gecit. in FMG (Freundeskreis Maria Goretti e.v.) Information, dez. 2005 nr. 87, p. 10/11 en KerkNet/KatholiekNederland).

     TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT           TERUG NAAR THUISPAGINA