GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD

GELOOF en LEVEN

   NAAR INHOUD       


PINKSTERSPIRITUALITEIT

- Paus Franciscus over Pinkstergetuigenis (Knet 2013)
- Pinksterviering KCV te Aarschot 23 mei 2013
- Kerk en nieuwe bewegingen Raad voor de leken
- Wat ‘
Pinksteren’ betekent   Magda De Wilde, GMK
- Kruisje geven   
- ‘Ik verloor 2 kindjes’ (God geneest harten) Kitty
- Vuurrood Pinksterfeest Homilie pr. Jozef Ghijs

- Korte inleidingen voor Leven-in-de-Geest (Ben V.V.)

- H.Geest ontvangen ? naar Gal. 5,22

- De abbé en zijn rozen  

- Kom, heilige Geest (diapresentatie)

- Bidden om de H. Geest (Cantalamessa 2019)

- Volharden in het Nieuwe Leven (Ben Van Vossel)
- Doop in de Geest (W.Brieven)
- Kom tot het Licht (pps Gina Ghijs-Geysen)
- De volle Pinksterzegen (naar A. Murray)
- Pinksterspiritualiteit H.Diaken Efrem de Syriër
- Gebed tot de H. Geest  George Gernaert
-
Pinksteren… en daarna  (gedicht)  Chris D B o.s.a.1991
-
Jezus' gaven aan zijn Kerk. Abbé Marcel Goeminne

- Pinksterbrief  A-M Van Hissenhoven
- Parels uit Gods woord

- Daniël-Ange: Video 50 jr Charism. Vernieuwing (Frans)

   OF origineel : https://youtu.be/ucjffUys9uM


  Kom, heilige Geest,

vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw Liefde.

Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.

En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

 

Laat ons bidden.

God, door uw heilige Geest hebt Gij uw Licht geschonken  aan hen die geloven.

Maak ons ontvankelijk voor diezelfde Geest

om al wat goed is te kennen en ons voor altijd over zijn bijstand te verheugen.

Door Christus onze Heer.

Amen.