GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD

20 mei 2013 Pinksterviering (1)

van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV)

in  de O.-L.-Vrouwkerk te Aarschot.

   NAAR INHOUD       

Verslag van MAGDA

Met de bus werden de gebedsgroepen uit Assenede, Gent en ST.-Niklaas , samen ter bestemming gebracht.

Het was een grijze, druilerige Pinkstermaandag, maar vol blijdschap zagen wij uit naar het Pinksterfeest dat ons te wachten stond, naar het licht en het vuur van de H. Geest. Zuster Marcella, leidde met een moederlijk hart het voorbereidende gebed op de bus, en had aandacht voor iedereen.

We  werden in Aarschot hartelijk ontvangen, door de plaatselijke groepen, en kregen meteen een “vurige tong” -medaille om de hals. De kerk zat al goed vol, en we vonden een zeer goede plaats aan de zijkant van het altaar.

De mooie lofgezangen werden ingezet en het gebed tot Gods Geest, de tongentaal klonk hemels, en bracht ons naar de woorden : “Ik ben de weg , de waarheid en het leven.”

Elske Anthonissen, bracht ons vol enthousiasme het getuigenis van haar leven als missionaris bij “Life Teen NL”. Deze orthopedagoge, liet haar goed betaalde universitaire job achter zich, om een jaar naar Amerika te gaan, in de opleiding om tieners tot het geloof te brengen binnen de katholieke kerk.
De nood bij de tieners is groot, zij hebben nood aan de blijvende kracht, vreugde en vrede van de Heer. Zij hebben nood aan deze  jonge missionarissen die hen de Liefde van God leren kennen.

“Life Teen”, is reeds werkzaam in 1700 parochies in Amerika, en het aantal groeit steeds. Jonge mensen , twintigers en dertigers brengen de Bijde Boodschap van Jezus Christus, tot bij de tieners. Zij doen dit volledig binnen de Kerk, in  de sacramenten , en in de Aanbidding van het Allerheiligste worden de tieners sterk geraakt.

“Life Teen” is een volledig uitgewerkt programma voor de parochies. Reeds zes parochies in Nederland zijn er mee bezig en. Er zijn ook programma’s voor de ouders van de tieners. Het is een zeer sterke evangelisatie.


20 mei 2013 Pinksterviering (2)

Verslag van RIA

Ook dit jaar bracht de Pinksterviering van de KCV weer honderden enthousiaste christenen samen. De mooie en ruime Onze-Lieve-Vrouwkerk van Aarschot was een bij uitstek geschikte plaats voor deze gelegenheid.

Bussen kwamen uit alle richtingen van Vlaanderen aan en de vlakbij gelegen school Sancta Maria bood al wat nodig was voor een uitstekend onthaal.
In samenwerking met de Heer Deken van Aarschot zullen Marijke Deckers en E.H. Wilfried Brieven, die op het einde van de viering in de bloemetjes zal worden gezet voor 40 jaar engagement in de KCV, de hele dag voor een bezielende animatie zorgen.

Na de inleidende lofprijzing komt een uiteenzetting door Els, uit Nederland. Ze boeit ons ten zeerste met haar ervaring in “Life Teen”. Ze volgde hiervoor een stage in Amerika. Haar ervaring met tieners in Nederland treft ons. Wat zijn die jongeren toch open en ontvankelijk voor de Blijde Boodschap. Velen vinden er het antwoord op hun levensvragen, ontdekken de vreugde en de warmte die ervan uitgaat en willen zich engageren in het spoor van Jezus.

Er volgt dan een moment van stille aanbidding en dankbaarheid bij het H. Sacrament.

De middagpauze verloop vlot.  Sancta Maria biedt een refter op het gelijkvloers voor de minder mobielen en een voor de “jongeren” met een trapje naar beneden. Koffie en taart, aan een democratisch prijsje ronden onze picknick af.

Om 13uur30 vergast ons het oecumenisch koor Anklung Immanuel uit Nederland –grotendeels samengesteld uit christenen van Java, China en Suriname- op een lofprijzing. De originele bamboe-xylofonen die de zangen ondersteunen maken dit moment tot een stukje hemel !

Ondertussen is er in de zijgangen van de kerk overvloedig gelegenheid voor het Sacrament van de Verzoening.

Vervolgens brengt Thomas, die voor de jongerenwerking instaat, ons een boeiende voorstelling van de initiatieven in Vlaanderen. Hij maakt ons meteen warm voor een steun aan deze werking om zodoende de nodige animatie uit te breiden. We staan er ten zeerste achter !

Om 16uur komt het hoogtepunt, de Eucharistieviering voorgegaan door Mgr Léonard. Indrukwekkend en hartverwarmend is de openingsprocessie met tientallen priesters die naar het altaar opgaan. Mgr Léonard verheugt zich over de talrijke aanwezigen. In zijn homilie benadrukt hij de onschatbare gave van Gods Geest en de bestemming van de Kerk geroepen om te delen in Gods heerlijkheid. Zoals bij de geboorte van een kind, gaat het Hoofd, Christus, ons voor, en wij volgen met onze eigen roeping naar die heerlijkheid in God. We hebben voortaan twee voorsprekers bij de Vader -Mgr Léonard noemt ze “advocaten”- : de Zoon en de Heilige Geest.

(E.H. Wilfried zal naderhand ook nog even naar de zeer bijzondere rol van Maria verwijzen).

Een warme ruiker bloemen, bij het besluit van de viering aan Wilfried aangeboden, drukt de dankbaarheid uit voor zijn jarenlange onvermoeide inzet. En we mogen meteen zijn enthousiaste opvolger verwelkomen.

Dankbaar gaan we naar de bussen terug, vol van het vuur van de Geest dat we in overvloed mochten ontvangen en verder mogen doorgeven. Hiervan moeten onze buschauffeurs de eerste getuigen zijn!

Dank aan de mensen van Aarschot die deze ontmoeting mogelijk maakten in een zeer gastvrij kader !

Velen konden nog een speciale souvenir (bijkomstig maar wel leuk) meenemen : een deel van de bloemen en van de overgebleven taartjes tegen een democratisch prijsje.

We zien al met verwachting uit naar de Pinksterviering van volgend jaar in Gent.  

     NAAR INHOUD           NAAR TOP