GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD


   NAAR INHOUDSOVERZICHT       

ICONEN

- Ontstaan van de iconen (p. Caremans)
- Bedoeling en historiek van onze iconencursussen
- De voorbije en huidige cursussen voor beginners
- Waarom iconen schrijven? K. Vanhellemont
- Rijkdom van de iconen (Y. Lauwers)
- Verslag van een cursus (Marleen)
- Icoonschilderen Onze concrete historiek
- Iconograaf Renaat Caremans cssr

- Drievuldigheidsicoon / Roeblev red.  
- Icoon ‘De Ontmoeting’ (2 febr.) Gina Geysen
- Je bezinnen bij iconen 1  

- Je bezinnen bij iconen 2

-  De Abgarlegende  bvv

- Iconenreeks J-P Vanhopplinus

 

- Iconencursus Najaar 2018 hUWELIJKSICOON