GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD   TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT     


ONTSTAAN VAN DE ICONEN

P. R. Caremans cssr.

  

In 1976 nam Pater Guido Van Hunsel zaliger, leraar van esthetica aan het college van het Eucharistisch Hart te Essen, in samenwerking met dhr. Rogier tal van foto’s van iconen waar pater R. Caremans zaliger - zelf iconograaf – telkens een korte commentaar bij schreef. Als  inleiding op het fotoalbum plaatste hij volgende korte maar verantwoorde tekst over het ontstaan van de ‘iconografie’ binnen de christelijke kerkgemeenschap.   


“Paulus bracht naar Hellas Christus en zijn leer:  een nieuwe kerkgemeenschap...  

die voor hemelse mysteries naar een eigen aard zocht, een nieuwe stijl

als antipode, als een bewust zich afzetten tegen schoonmenselijke,  

maar heidense, zielloze beeldenrijkdom.

De Blijde Boodschap is geen mythologie!

  

Handelslui gingen en keerden naar en van Egypte,  

toen sedert mensenheugenis een Griekse kolonie.

Ook bedevaarders pelgrimeerden  

naar de graven van heilige kluizenaars in de woestijn… en ontdekten meteen de eeuwenoude dodencultus,  

met zijn verbijsterende mummie portretten,  

beelden van de vergeestelijkte mens, in eeuwige vrede en rust.

Van daar naar de eeuwige zalige ‘Rust in God’  is maar een stap,  

wel een hemelsbrede stap.

  

En zo verschenen, na korte of langere tijd van bezinning en ervaring, heilige afbeeldingen, als christelijke mummieportretten  

eerst op de muren van hun bescheiden bedehuizen … en na jaren ontwikkeling – en beeldenstrijd – op het kleine paneel.   

  

Een nieuwe kunst van  

een nieuwe kerkgemeenschap.  

Geduldig werk van vrome handen,   gewijd voor de eredienst,  

heiligdom geworden:  

Icoon.

  

“Evangelie voor ongeletterden” “Predicatie in lijn en kleur” “venster op de Eeuwigheid”   

 (Lees verder over pater Caremans)  


   TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT