GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD   TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT   NAAR ICONEN  

Ervaring van de Fraterniteit van Maria

ICONENCURSUS VOOR BEGINNERS

NAJAAR 2018  HUWELIJKSICOON

NAAR INHOUD   -  NAAR TOP

ONS VERLANGEN

Men  had het ons ten zeerste afgeraden om zomaar met het schilderen van iconen te beginnen. Dat lag immers op een zo "verheven" spiritueel niveau..., dat was zelfs niet weggelegd voor "katholieke" christenen..., daar kwam zoveel "technische bagage" bij kijken...

Maar het verlangen in ons hart was groot, bijna zo groot als onze stilaan gegroeide liefde voor de iconen. We vermoedden inderdaad dat het schilderen van iconen voor onszelf een geestelijke weg zou kunnen zijn om meer open te komen voor de openbaring van Gods liefde in de mysteries van Christus' leven, in de Moeder Gods, in de andere heiligen... en dat we het konden 'inpassen' in ons verlangen om van Gods liefdeplan te getuigen.


ONZE EERSTE ICOON : De “Anastasis”

En dan was er iemand uit ons midden die enige cursussen gevolgd had van iconen schilderen. Gegeven door een Bulgaarse dame... En toen zijn we op weg gegaan. Met 5 waren we. En onmiddellijk struikelden we over de ingewikkelde en veeleisende Anastasis-icoon. Tien keer zijn we er voor samengekomen. Het resultaat was niet denderend. Maar we waren er uiteindelijk tevreden mee. Ze prijkt nu hier en daar in de living van de deelnemers, of werd zelfs al als huwelijksgeschenk aan pasgehuwden gegeven... Vrij pretentieus. Akkoord.

Maar ondertussen leerden we ook om een geestelijke weg af te leggen van gebed, bezinning en beginnende contemplatie. Maar de techniek eiste nog zeer veel van onze aandacht en we moesten nog leren om tijdens het samenzijn met anderen, toch bewust bij de Heer te zijn.  Afbeelding: De 5 iconen naast elkaar, het werk van 10 dagen

NAAR INHOUD   -  NAAR TOP

ONZE TWEEDE ICOON De Moeder Gods van Korsun

Na onze eerste icoon vonden we het nog te vroeg om reeds een icooncursus te organiseren voor anderen. Daarvoor was ons eerste experiment al te onhandig en op het randje af van oneerbiedig. We zijn in de tussentijd gelukkig geen Oosterse monnik tegen het lijf gelopen; die had ons zeker verketterd.

De tweede icoon zou een Maria-icoon worden. De Moeder Gods van Korsun. Een beetje raar aan die Maria-icoon is het (meestal) gekromde pinkje van Maria.

Het werd voor ons een hele ervaring om nu een gelaat te moeten schilderen volgens de ons aangeleerde techniek. Het werd weer geen overweldigend succes. Maar opnieuw waren wij er tevreden mee. Vooral de overgangen van het kleurenpalet vormden een hele opgave; naast de beperktheid van ons tekentalent.


Afbeelding: De 'Moeder Gods van Korsun' in de steigers

Positief was echter dat we iets meer met het beschouwen van de icoon konden bezig zijn. We begonnen de dag relatief vroeg met de lauden, gevolgd door het ontbijt. Dan een werktijd onderbroken door koffiepauze en een onderricht of bezinning rond de icoon. Vorige keer ging het vaak ook over de iconen in het algemeen; nu werd het meer een beschouwing rond het mysterie van Maria binnen Gods heilsplan. Een rozenhoedje en een tijd van aanbidding vormden ook een verrijking.

Deze icoon hebben we niet direct een vernislaag gegeven en ze werd dan ook (nog) niet gewijd in een korte viering.


TUSSENDOOR (1)

Tussendoor waagde iemand zich aan een Christusicoon, een zogenaamde 'Pantokrator', Jezus Christus als albeheerser, maar die tegelijk een zeer zachtmoedig Leidsman naar het leven is.

De kleuren van deze icoon werden iets te zeer 'uitgesproken', de plooien van de klederen iets te opvallend benadrukt, de gelaatskleur is vast nog voor verbetering vastbaar, maar alles samen werd het toch een aanvaardbare icoon waaruit in ieder geval een opbeurende boodschap spreekt.
TUSSENDOOR (2)

Iemand werd getroffen door de icoon van het Laatste Avondmaal. Een tweede ging mee op weg in het naschrijven van deze icoon. Opnieuw heel wat aangezichten en baarden. En eenzelfde probleem als met de anastasis-icoon stelde zich: je kon niet steeds goed onderscheiden welke de oorspronkelijke kleur ervan was. Het voorlopig resultaat oogt fris, maar mist nog de afwerking van de details omdat het natuurlijk op relatief klein formaat werd geschilderd. Maar het werd een genade om ons zo te kunnen bezinnen rond het mysterie van de Eucharistie. Jezus, het Brood voor het leven van deze wereld, die zichzelf aan ons toevertrouwt in het gebroken brood dat Hij ronddeelt aan zijn gemeente.

NAAR INHOUD   -  NAAR TOP

ONZE DERDE ICOON: De Moeder Gods Eleoea

Het werd een wat moeilijker keuze. Uiteindelijk, toen het er echt op aankwam, kozen we voor een Eloesa-icoon, die de naam droeg: Maria, Moeder van Gods Zoon, Moeder van de Verlosser.

We hadden 4 samenkomsten gepland omdat enkelen van de Mariafraterniteit de dragers (de houten planken) hadden gefreesht, de drie lagen lijm gelegd samen met het linnen, en daarna de 12 lagen kalk; zo konden we onmiddellijk beginnen met het kopiëren van de voorbeeld-afbeelding.


De eerste 'open' cursus : De 'Moeder van de Verlosser'. Voorbereiding van de 'drager'

Tijdens een onderbreking van de 3de samenkomst, toen we even in de tuin een luchtje gingen scheppen, passeerde een jonge dief in ons atelier en ging aan de haal met enige geldbeugels. Omdat die jonge dieven soms enkel geïnteresseerd zijn in het geld (voor drugs...) zijn we in de tuin gaan zoeken naar weggegooide portefeuilles, en inderdaad, een werd teruggevonden met identiteitskaart en wat persoonlijke papieren. Voor de rest moesten bankkaarten geblokkeerd worden enz... De politie kwam langs, er moest daarna op het politiekantoor gepasseerd worden ter identifikatie op bestaande fotobestanden van de jonge dief die opgemerkt was ... Zonder resultaat. Voor ons was het resultaat evenwel dat we niet enkel wat materieel armer werden maar ook de kans kregen om spiritueel rijker te worden aangezien we nu verplicht werden - wegens het tijdverlies - een 5de keer samen te komen.


Resultaat van 2 dagen 'bidden en werken'

en hieronder een gedeeltelijk eindresultaat

Bovenstaande iconen, die we oorspronkelijk volgens een Bulgaarse methode schilderden, hebben we later - vooral wat het gelaat aangaat -  volgens een min of meer Russische methode meer aanvaardbaar gemaakt voor Westerse personen die niet veel contact hadden met iconen op zich. Het resultaat dat we daarmee beoogden was een meer in elkaar laten overlopen van de lichte en donkere vlakken. Het goedkopere bladgoud schittert te fel.

Salve Regina:

Wees gegroet, Koningin, 

Moeder van de Barmhartigheid,

ons leven, onze zoetheid, onze hoop,

wees gegroet.

Tot U roepen wij, ballingen, 

kinderen van Eva,

tot U verzuchten wij,

klagend en wenend in dit tranendal.

Welaan dan, onze Voorspreekster,

sla uw barmhartige ogen op ons

en toon ons, na deze ballingschap,

Jezus, de gezegende vrucht van uw lichaam.


O genadige, o meedogende, 

o lieve Maagd Maria.

Amen.

NAAR INHOUD   -  NAAR TOP

Onze 4de cursus  Christus de Pantokrator

“ICONEN SCHILDEREN” voor Beginners : najaar 2006 (12 - 19 - 26 oktober / 9 en 16 november 2006)  

We schilderden een Christus-icoon    (zie hierboven Tussendoor (1)We waren met 9 deelnemers om het avontuur aan te gaan. Jezus, Albeheerser, die als de Logos, het mensgeworden Woord, woorden spreekt die Hem tonen als de Bron van alle heil voor de mens van alle tijden, woorden die tenslotte een illustratie zijn van het meesterwoord uit Johannes: God is liefde. 


Op 4 dagen hebben wij de icoon kunnen schilderen, evenwel op reeds geprepareerde panelen. De laatste dag was wel duchtig doorwerken en hebben we iets minder tijd besteed aan gebed. We wilden de 5de samenkomst vrijhouden voor een rustiger samenzijn voor de wijding van onze iconen.

We hebben toen ook het besluit genomen om een dag langer te besteden aan onze volgende icoon.


NAAR INHOUD   -  NAAR TOP

Onze 5de cursus  De heilige Familie

“ICONEN SCHILDEREN” voor Beginners

(5 donderdagen en een zesde voor wie wil terugkeren voor de wijding van de icoon. 

We starten op donderdag 1 februari 2007 en de 6de donderdag valt dan op 8 maart.)  

We schilderen een icoon met de H. Familie (Jezus - Maria - Jozef) 

Beperkt deelnemersaantal (nog 4 plaatsen te begeven). 

  Geen speciale bekwaamheid vereist  Materiële voorberei-ding 

Verscheidene deelnemers boden aan wat te komen helpen op voorhand (overigens een heel eigen ervaring) met het gereedmaken van de dragers (het aanbrengen van de lijmlagen, het linnen en daarna de kalklagen).  We gaven daar volgende  - misschien wat te gezochte - uitleg aan: de drie lijmlagen als het geloof in de  H.Drievuldigheid, het eigene van het christelijk geloof; de 12 kalklagen als simbool van het geloof van de 12 apostelen waarop ons geloof is gegrondvest.

NAAR INHOUD   -  NAAR TOP

6de cursus iconen schilderen voor beginners

donderdagen 6, 13, 20, 27 sept en 4, (11) okt. 2007


 

We schilderen een icoon van de H. Ireneüs

(Leerling van Bisschop Polycarpus

die zelf de apostel Johannes nog heeft gekend) 

Beperkt deelnemersaantal  

 Vaste hand is pluspunt


 Dagorde en praktische regelingen

Morgenviering stipt om 8.00 u. en ontbijt.  Onderricht in de voormiddag. Rond de middag: Eucharistieviering.   

In de namiddag een tijd van aanbidding.  Einde om 18.00 uur.    

  NAAR INHOUD   -  NAAR TOP

Onze 7de cursus  

“ICOON SCHILDEREN” voor Beginners : Najaar 20078 - 15 - 22 - 29 november en 6 - 13 december 2007.

(Zelfde gegevens als hierboven bij 6de cursus)

We schilderen de Moeder Gods van het Teken.

    

Wees verblijd, schitterende bron van blijdschap.

Wees verblijd, door u verdween het kwaad.

Wees verblijd, gij helpt Adam op uit zijn val

Wees verblijd, gij brengt weer zon op Eva's gelaat.

Wees verblijd, voor menselijk denken onvatbaar mysterie

Wees verblijd, voor engelen ondoordringbaar diep geheim

Wees verblijd, gij troon en paleis van de Koning

Wees verblijd, gij draagt de Heer die alles draagt.

Wees verblijd, door God begenadigde...

Wees verblijd, o Moeder van de Heer...

(Uit de Akathistoshymne)NAAR INHOUD   -  NAAR TOP  8ste cursus iconen schilderen voor beginners

donderdagen 27 maart en 3 - 10 - 17 - 24 april en 8 mei 2008

(niet op 1 mei: Hemelvaartsdag)

We schilderen een icoon van Christus en zijn vriend Menas

(een christelijke legionair die als martelaar stierf

en in Egypte en tot in Europa vereerd werd) 

Beperkt deelnemersaantal  

 Vaste hand is pluspunt

DE CURSUS IS VOLZET (mededeling van 8/02/2008)

 


 

9de cursus iconen schilderen voor beginners. Jezus, De Goede Herder

donderdagen 12-19-26 juni en 3-10-17 juli 2008


 

We schilderden de icoon van de Goede Herder


NAAR INHOUD   -  NAAR TOP


OEFENDAG VOOR DE PRAKTISCHE VOORBEREIDING 

VAN DE ICONENPANELEN ('DRAGERS')

Donderdag 28 Augustus 2008 van 9 uur (stipt) tot 18.00 u. 


De cursus gaat door in de grote zaal. Piknik meebrengen. Wij zorgen voor drank. 

Deelname in onkosten 5 Euro. 

Wij leren de verschillende stadia van het gereedmaken van de "drager" (paneel of plank) en wij krijgen de gelegenheid om aan alle stadia ook persoonlijk mee te werken. Gelieve in werkkledij te komen of beschermende kledij mee te brengen.

Deze dag is niet gewoon voor hobbyisten maar wordt doorweven met gebed, Eucharistieviering, aanbidding. Toch is het opzet dat we de technieken van het gereed maken van de drager aangeleerd krijgen en in praktijk uitproberen.

NAAR INHOUD   -  NAAR TOP

TIENDE CURSUS : Paulus nabij Damascus

“Cursus iconen schilderen voor Beginners”  VOORJAAR 2009 Zaterdagen voorjaar 2009: 21 en 28 maart; 4 en 18 april; 2 en 9 mei

In het Paulusjaar (juni 08 tot juni 09) schilderen we een icoon van de heilige apostel Paulus (op zaterdagen 21 en 28 maart; 4 en 18 april; 2 en 9 mei). 

Dagorde en praktische regelingen

Morgenviering stipt om 8.00 u. en ontbijt.  Onderricht in de voormiddag. Rond de middag: Eucharistieviering.   

In de namiddag een tijd van aanbidding.  Einde om 18.00 uur.   

Bijdrage in de onkosten: 75 Euro (inbegrepen het gebruik van de locatie, de reeds voorbereide plank, pigmenten voor verf)  

Eventueel bijkomende kosten:  (persoonlijke penselen voor een totaal van € 30 kunnen ter plekke worden aangeschaft, bladgoud afhankelijk van persoonlijk gebruik).   Picknick meebrengen voor ontbijt en middagmaal  

Drank en soep worden voorzien.  

Meer over Paulus ? KLIK op PAULUS  

NAAR INHOUD   -  NAAR TOP


ELFDE CURSUS : Moeder Gods Voorspreekster en Eleoesa

“Cursussen iconen schilderen voor Beginners…” ZOMER EN  NAJAAR 2009

Bemerk: Men schrijft in voor de hele cursus (Totaal deelname in onkosten € 75, excl. bladgoud)

Er worden geen inhaalsessies georganiseerdCursus 11 op Donderdagen in vakantieperiode: 9 ~ 16 ~ 23 ~ 30 juli en 6 en 13 augustus 2009

Groep A (Beginners) Moeder Gods Voorspreekster.

De Moeder Gods staat hier afgebeeld als de "voorsprekende" zoals ze ook op de deësis-iconen wordt afgebeeld. In feite is het de Moeder Gods Hodigitria uit het Karyai klooster van de Athosberg, Grienkenland, 16e eeuw. De evangelische kern van deze icoon van Maria als Voorspreekster treffen we toch wel aan in het kana-gebeuren (Johannes 2) waar Maria vanuit haar mededogen bij Jezus aankomt met de mededeling: "Zij hebben geen wijn meer".

Tegelijk blijft Maria, zoals op de meeste ikonen waar ze op staat afgebeeld,  de naar Jezus verwijzende en tot Hem biddende.

   
Groep B (reeds enige cursussen gevolgd): 

Moeder Gods van de tederheid

zoals Georgiy Gashev (geb. 1960) haar afbeeldde met het Kind Jezus dat door zijn moeder wordt gekoesterd en dat zijn toevlucht zoekt bij haar..

NAAR INHOUD   -  NAAR TOP


    NAAR INHOUD   -  NAAR TOP


CURSUS 12: Christus Pantokrator  

op  Donderdagen najaar 2009: 17 en 24 september en 1 - 8 – 15 – 22 oktober  In de iconografie wordt Jezus Christus vaak afgebeeld als de Albeheerser (Panto-krator) aan wie alle macht gegeven is door de Vader. Toch is de boodschap die op het boek geschreven staat meestal zeer troostvol hoewel ook oproepend om Hem te volgen Die woorden van eeuwig leven spreekt: Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt en Ik zal u verkwikken...

Komt gezegenden van mijn Vader want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven...
NAAR INHOUD   -  NAAR TOPWERKDAG 'dragers' leren klaarmaken  

Op 12 november 2009 (9 - 17 uur) zien we hoe men een plank uitzaagt, uitfreest en schuurt en onderaan beitst (of mt boot-vernis bewerkt). We leren zelf op een uitgefreesde plank de (konijnen-)lijm aan te rbengen en het linnen te bevestigen, een delicaat werkje. Ook leren we de eerste kalklagen aanbrengen (uiteraard werden op voorhand enige dragers voorbereid zodat deze volgende bewerkingen kunnen uitgevoerd worden). 

Gelieve ten laatste vóór 15 oktober ons te verwittigen van uw komst. 

Men brengt geen eigen planken mee om te bewerken. We leren enkel de techniek aan zodat je daarna thuis eventueel zelf uw 'dragers' kunt maken. We geven ook informatie waar u de nodige materialen en afgewerkte dragers kunt aanschaffen als u er zelf nog niet zou over beschikken.

Deze werkdag wordt ook onderbroken door korte gebedstijden.


NAAR INHOUD   -  NAAR TOP


Cursus 13 Christus Consecrator (Instelling Eucharistie)

April/mei 2010

Woensdagen 7-14-21-28 april, 5-19-26 mei 2010. 

Donderdagen 8-15-22-29 april, 6-20-27 mei 

Instelling van de heilige Eucharistie en het heilig Priesterschap. 

Een icoon om in dit jaar van het Priesterschap aan priesters kado te doen.  

De icoon toont ons de eenheid tussen de apostel Johannes en Christus. Johannes staat hier als symbool van de priester die als het ware van Jezus leert om vanuit diens kracht en zending de levende Heer en zijn levensoffer blijvend aanwezig te stellen in de heilige Eucharistie. "Blijf dit doen tot gedachtenis aan Mij".
NAAR INHOUD   -  NAAR TOP


Cursus 14 voor beginners (juli - augustus 2010)

Jezus en de Samaritaanse


Zij was vast geen heilige, geen echte Jodin, een gewone vrouw. 

Hij, de 'heilige', zit haar op te wachten bij de bron van Jacob. Hij wil ook aan haar "levend water" schenken... 

Ook aan mij !


En door haar (door mij?) gaan er nog velen geloven 

in Jezus, de Messiah.


Woensdagen 30 juni, 7-14-28 juli en 4-11-18 augustus 2010. 


Donderdagen 1-8-15-29 juli en 5-12-19 augustus 2010  NAAR INHOUD   -  NAAR TOP


Cursus 15 voor beginners  Jozef, de ‘Rechtvaardige
Jozef Bar-Eli die Jezus draagt
(Lk.3,23)

Opgelet: locatie en data veranderd!  Nu in het Groot Begijnhof 19 op volgende data:

Woensdag : 23 februari, 2, 9, 16, 23, 30 maart, 6 april  2011 ofwel :

donderdagen : 24 februari, 3, 10, 17, 24, 31 maart, 7 april 2011

Men verandert niet van groep.  Beperkt deelnemersaantal.

Onze 16de iconencursus voor beginners. "Een bouwvakker, die vader mocht worden van Jezus, onze Heer" (O. Boie). De tsadiq (de rechtvaardige) in wiens huis Gods Zoon zou opgroeien, die hij zou opvoeden en voorgaan in de dienst van Adonai, de Heer. 

Vroeger zongen wij soms dit eenvoudig lied:


"Jozef, stille timmerman, zo klein in 's werelds ogen, 

Jozef, wie mocht ooit als gij op heil'ger schatten bogen: 

in uw kleine woning bezat gij 's hemels Koning,

was uw gezellin, d' eng'lenkoningin.


NAAR INHOUD   -  NAAR TOP


CURSUS 16: de heilige Familie


CURSUS 17  De Goede Herder

Op onze recente locatie (Groot Begijnhof 19, B- 9040 te Gent Sint-Amandsberg / Achterkant Begijnhofkerk) organiseert de Fraterniteit van Maria haar 17de Iconencursus voor beginners.  (Zie hoger 9de cursus). Het Begijnhof heeft een eigen parking ingericht niet ver van de kerk.

De volgende cursus zal doorgaan op:

Woensdag : 29 febr, 7, 14, 21, 28, maart en 11 april 2012

Donderdag : 1, 8, 15, 22, 29 maart 12  april 2012

Op 18 april de wijding van de geschreven iconen in namiddag.

  We starten stipt om 8.30 uur met de lauden en we eindigen om 18 uur. 

Eucharistieviering, onderricht door p.Ben en aanbidding zitten in de dagorde.

Picknick voor ’s middags meebrengen, soep en koffie worden aangeboden.    Het aantal deelnemers is beperkt. Dus vlug inschrijven is de boodschap. Vol is vol.

Het is zeer sterk aanbevolen heel de cursus te volgen, de onderrichtigen de vieringen enz. vormen een geheel . Men blijft wel bij de gekozen dag. 

  We schilderen “  de Goede Herder  “De prijs blijft 75 € voor heel cursus.De penselen zitten niet in het bedrag. Wel hier verkrijgbaar.

Er wordt € 75 gevraagd voor deelname aan de cursus (hoofdzakelijk voor de drager, de nodige pigmenten, basispakket van bladgoud, fotokopie, deelname in de onkosten van lokaal, water, electriciteit e.d.). Bidt voor de vruchtbaarheid van deze cursus.

NAAR INHOUD   -  NAAR TOP


Onze  18de iconencursus voor beginners "Petrus en Johannes aan het lege graf"

zal doorgaan op:

Woensdag : 12, 19, 26 sept 3, 10, 17, 24 okt

Donderdag : 13, 20, 27 sept 4, 11, 18 en 25 okt.

Op woensdag 31 okt is het de wijding van de geschreven iconen in namiddag.

  

We starten stipt om 8.30 uur met de lauden en we eindigen pas om 18 uur.  We schilderen allen tot 17.30 uur, dan sluiten we samen af met een gebed en dan is er nog tijd voor de opruim en afwas van eigen materiaal.

Eucharistieviering, onderricht door p.Ben en aanbidding zitten in de dagorde. Deze cursus is ook een geestelijke tocht.

- Picknick voor ’s middags meebrengen, soep en koffie worden aangeboden.   Het aantal deelnemers is beperkt. Dus vlug inschrijven is de boodschap. Vol is vol.

Het is zeer sterk aanbevolen heel de cursus te volgen, de onderrichtigen de vieringen enz. het is een geheel . Men blijft wel bij de gekozen dag.  

 - De prijs blijft 75 € voor heel cursus, hierbij inbegrepen, de dragers, het gebruik van pigmenten….  De penselen zitten niet in het bedrag. Wel hier verkrijgbaar.

 - Het Groot Begijnhof is bereikbaar met de trein, verschillende bussen en natuurlijk ook met de auto.

Deze icoon verhaalt een diepe ervaring rond het kernstuk van ons christelijk geloof: de Verrijzenis van onze Heer en Messias Jezus Christus, Zoon van de Levende God. Moge het schrijven van deze icoon ons inleiden in een dieper begrijpen en sterker beleven van de relatie met de Heer die gezegd heeft: "Ik ben de Verrijzenis en het Leven".

Jullie kunnen binnen het Begijnhof parkeren. Parkeer dan op de parking binnen het Begijnhof  

NAAR INHOUD   -  NAAR TOP


CURSUS 19  voor beginners Moeder Gods Eleoesa

(zie ook cursus 11 voor gevorderden)
  


  NAAR INHOUD   -  NAAR TOP

 

Cursus 20 VOORJAAR 2014

Na de mooie herfstdagen, de gezellige kerstdagen en het begin van een nieuw jaar kunnen we terug denken aan het starten van onze iconencursus. We schrijven een icoon van het Heilig Gezin van Nazaret (H.Familie) naar een voorbeeldicoon van de Kartuizenrinnen van Opgrimbi.

 

De volgende cursus zal doorgaan op:

Woensdag : 5, 12, 19, 26 maart en 2, 9, 23  april 2014

Donderdag : 6,13, 20,27 maart 3, 10, 24  april 2014

Op woensdag 30 april  is het de wijding van de geschreven iconen in namiddag.

 

We starten stipt om 8.30 uur met de lauden en we eindigen pas om 18 uur.  We schilderen allen tot 17.30 uur, dan sluiten we samen af met een gebed en dan is er nog tijd voor de opruim en afwas van eigen materiaal.

Eucharistieviering, onderricht door p.Ben en aanbidding zitten in de dagorde.

Picknick voor ’s middags meebrengen, soep en koffie worden aangeboden.   

 

Het aantal deelnemers is beperkt. Dus vlug inschrijven is de boodschap. Vol is vol.

Het is zeer sterk aanbevolen heel de cursus te volgen, de onderrichtigen de vieringen enz. het is een geheel . Men blijft wel bij de gekozen dag.  

 

 

De prijs blijft 75 € voor heel cursus.

Gebruik van pigmenten, dragers, enz...  de penselen zitten niet in het bedrag.  Wel hier verkrijgbaar.

 

Het Groot Begijnhof is bereikbaar met de trein, verschillende bussen en natuurlijk ook met de auto.

Jullie kunnen binnen het Begijnhof parkeren.

1.      parkeer liefst op de parking binnen het Begijnhof  

2.      let op de gele lijnen, daar niet parkeren, ze zijn daar heel streng in.

 

Groot Begijnhof  nr 19

9040 Sint Amandsberg ( nabij de Dampoort )

 

Als jullie er bij willen zijn,  inschrijven aub.

Mijn gsm 0494 36 50 99

andrea.vanbraeckel@telenet.be

benvanvossel@telenet.be

Zie ook www.geloofenleven.be 

Nu reeds van harte welkom ook in naam van p.Ben.

 

Lieve groeten en bidden we nu reeds voor elkaar.

 

 

Andrea


NAAR INHOUD   -  NAAR TOP

ICOONCURSUS 21 (Voor beginners) NAJAAR 2014

Groot begijnhof 6  augustus 2014

                                                                     


Beste


Na de mooie zomer met voldoende zon, regen, en genietend van een paar rustdagen kunnen we terug denken aan het starten van onze volgende iconencursus.   


We schrijven een Kersticoon “De Redder is geboren.”


De volgende cursus zal doorgaan op:

Woensdagen : 17, 24 september 1, 8, 15, 22, 29 oktober 2014

Donderdagen : 18, 25 september 2, 9, 16, 23, 30, oktober 2014

Op donderdag 6 november, in de namiddag, is het de wijding van de geschreven iconen van de  woensdag en donderdag groepen samen en dit in een kleine plechtigheid en een gezellig samenzijn.   


We starten stipt om 8.30 uur met de lauden en we eindigen pas om 18 uur.  

We schilderen allen tot 17.30 uur, Dan kunnen we ons eigen materiaal opruimen en afwassen.

We sluiten samen af rond 17.50 uur met een gebed. Hou er rekening mee a.u.b.

Eucharistieviering, onderricht door p. Ben en aanbidding zitten in de dagorde, ook een koffiepauze in de voor- en namiddag is voorzien.

Picknick voor ’s middags meebrengen, soep en koffie worden aangeboden.   

Het is zeer sterk aanbevolen al de dagen volledig aanwezig te zijn.


De prijs is 100 € voor heel cursus. Daarin zijn inbegrepen, de klaargemaakte dragers, ( die kosten al 52 € )  gebruik van pigmenten, materialen, enz...  enkel de penselen zitten niet in het bedrag.

Wel hier verkrijgbaar.


Het Groot Begijnhof is bereikbaar met de trein, verschillende bussen en natuurlijk ook met de auto.

Gratis parkeren is mogelijk op de parking binnen het Begijnhof  met een parkeerkaartje dat jullie zal bezorgd worden.


Groot Begijnhof  nr. 19

9040 Sint Amandsberg ( nabij de Dampoort )

Als jullie er bij willen zijn,  inschrijven a.u.b.

Mijn gsm 0494 36 50 99

andrea.vanbraeckel@telenet.be

benvanvossel@telenet.be

Het aantal deelnemers is beperkt tot 10 cursisten  per dag.

Men blijft wel bij de gekozen dag.  

Zie ook www.geloofenleven.be  en dan naar iconen

Nu reeds van harte welkom ook in naam van p.Ben.

Lieve groeten en bidden we nu reeds voor elkaar.

Andrea

NAAR INHOUD   -  NAAR TOP

ICOONCURSUS 22 (Voor beginners) VOORJAAR 2016

Groot begijnhof nr 19 - 9040 Gent S/Am.

Volgende Icooncursus voor beginners zal pas doorgaan in maart 2016

We schrijven dan dezelfde vriendschapsicoon als in Icooncursus 8 (zie hogerop) “Christus en zijn vriend” (Menas)

andrea.vanbraeckel@telenet.be

gsm 0494 36 50 99


Woensdagen

30 maart, 6,13, 20, 28 april, 11, 18 mei 2016

 

Donderdagen

31 maar, 7, 14, 21, 29 april, 12,19 mei  2016

 

Wijding op woensdag 25 mei of evt op donderdag 26 mei 2016


ICOONCURSUS 23 (Voor beginners)

NAJAAR 2017 : H. Franciscus van Assisi

We schrijven Sint Franciscus zoals hierrnaast (rechts) De volgende cursus zal doorgaan op:

Woensdagen : 20, 27 sept, 4, 11, 18, 25 okt en 8 nov 2017

Donderdagen : 21, 28 sept 5, 12, 19, 26 okt en 9 nov  2017

Op woensdag  15 november, in de namiddag, is het de wijding van de geschreven iconen van de  woensdag- en donderdaggroepen samen en dit in een kleine plechtigheid en met een gezellig samenzijn.

 


NAAR INHOUD   -  NAAR TOP


                                                     

ICOONCURSUS 24 (Voor beginners)
NAJAAR 2018 : Huwelijksicoon

(Moeder Gods van het echtpaar)

 


 

We schrijven de huwelijks icoon zoals hiernaast.

De cursus zal doorgaan op:

Woensdagen :12, 19, 26 sept, 3, 10, 17, 24, okt  7, 14 nov 2018

Donderdagen : 13, 20, 27 sept 4, 11, 18, 25 okt 8, 15 nov  2018

Op woensdag  21 november, in de namiddag, is het de wijding van de geschreven iconen van de  woensdag- en donderdaggroepen samen en dit in een kleine plechtigheid en met een gezellig samenzijn.

We starten stipt om 8.30 uur met de lauden en we eindigen pas om 18 uur.  

We schilderen allen tot 17.30 uur, dan kunnen we ons eigen materiaal opruimen en afwassen.

We sluiten samen af rond 17.50 uur met een gebed. Hou er rekening mee a.u.b.

Eucharistieviering, onderricht door p. Ben en aanbidding zitten in de dagorde, ook een koffiepauze in de voor- en namiddag zijn voorzien. Picknick voor ’s middags meebrengen, soep en koffie worden aangeboden.   

Het is zeer sterk aanbevolen op al de dagen volledig aanwezig te zijn. Zo alleen kunnen we een mooie icoon schrijven.

De prijs is 110 € voor heel cursus. Daarin zijn inbegrepen: de klaargemaakte dragers, het  gebruik van pigmenten, materialen, enz...  enkel de penselen zitten niet in het bedrag (Wel hier verkrijgbaar, ongeveer 16 à 18 euro voor de drie penselen).

Het Groot Begijnhof is bereikbaar met de trein, verschillende bussen en natuurlijk ook met de auto.

Gratis parkeren is mogelijk op de parking binnen het Begijnhof  met een parkeerkaartje dat jullie zal bezorgd worden.

Groot Begijnhof  nr. 19,  9040 Sint Amandsberg ( nabij de Dampoort )

Als jullie er bij willen zijn,  inschrijven a.u.b. Het aantal deelnemers is beperkt tot 10 cursisten  per dag. Men blijft wel bij de gekozen dag.  

Van Braeckel Andrea, email : andrea.vanbraeckel@telenet.be  - - -    Mijn gsm 0494 36 50 99

Pater Ben Van Vossel, email :  benvanvossel@telenet.be - Zie ook www.Geloof en Leven.be en dan naar iconen

Nu reeds van harte welkom ook in naam van pater Ben.  

Lieve groeten en bidden we nu reeds voor elkaar.

Andrea                                                                                                                 


NAAR INHOUD   -  NAAR TOP