GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD


  NAAR INHOUDSOVERZICHT       

PASEN VAN JEZUS

- Ons leven en onze verrijzenis pr.J François
- Ergernis van het Kruis
- Hij stierf voor mij (bvv)
- Basis van ons geloof: De Verrijzenis (kard D)
- Wij aanbidden U, Christus  (Minderbrs)
- Lijden v Jezus (Verlaten) / bvv
- Verrijzenis v Jezus (Verrezen)  / bvv
- Dossier Lijkwade van Turijn -  bvv
- De Lijkwade en het Mandylion     bvv
- Het (orthodoxe) kruisbeeld     G. Geysen
- Let op het Lam Passiebezinning
- Ter helle neergedaald …  
- Jezus die lijdt in de zieken Moth Teresa v Calc
-
Pasen     Gebed uit Paasliturgie
-
De zeven kruiswoorden Oud Nederl (3)


- De ergernis over het kruis van Jezus bvv
- Uit het dodenrijk verlost  Getijdengebed
- Het Kruis
- Passieviering in Lessines (A.V.Braeckel)
- Op weg nr Galilea (Paasbrief p. Generaal) 2013