GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD

GELOOF en LEVEN

    NAAR INHOUD         


WETENSCHAP

- Teilhard de Chardin   
- Big Bang - Lemaître   
- Atheïstische haviken  (Marx / Darwin) Dr.Kopp
-  Christenen en het Internet  (Ives De Mey)
  1 De surfplank  
  2 Verloren tussen de golven  
  3 Paus Jo.Paulus II spoort aan  
- Zonnelied van Franciscus van Assisi  
- Pascal, wetenschapsmens + gelovige  
-
Ziekte aanpakken J. Van Vossel -
- Mag God er nog zijn? (Evolutie) A. Dulles
- Mijn geheugen  bvv

- Evolutie en de christen (1) bvv-
-
-


Heer, Gij zijt de Schepper
van al wat leeft,
Gij bouwt uw stad
te midden van de mensen.
Vervul ons met ijver voor de wereld
die Gij ons hebt toevertrouwd,
zodat wij klaar staan
als Gij met liefde alles komt voltooien.
Door Christus, onze Heer.

(Getijdenboek, Zondag 19 Jaar C)