GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD


     NAAR INHOUDSOVERZICHT      

KERKELIJK JAAR
ZIE OOK BIJ: JEZUS’PASEN / PINKSTERSPIRITUALITEIT enz.

- Hem onthalen (Kerstmis) bvv
- Het Woord is vlees geworden (Kerstmis / Martyrol
- Lof zij God om de Eerstgeborene (H.Efrem)
- Ons leven en onze verrijzenis pr. J. François   
- Waarom
Kerstmis op 25 december? Terre Sainte
-
Pasen met Psalm 118  Een zondagspsalm !
-
Pasen     Gebed uit Paasliturgie
- Ikoon ‘De Ontmoeting’ Opdracht vd Heer (2 febr.) GG

- Adventsbezinning  Dom Marmion  
-
Een vuurrood Pinksterfeest. Homilie Jozef Ghijs pr.,
-
Jezus' gaven aan zijn Kerk. Pinksteren M Goeminne
-
De ergernis over het kruis van Jezus bvv

- Stille Zaterdag. Een dag zonder de Geliefde Meester.
- Van Epîfanie tot Paroesie  bvv

- Kerstmis : een ongelooflijke stap
-
Kerstmis nu  Willy Verschaetse cssr