GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD

medianieuws 2013


 NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN


- Pauselijke academie over Belgische Euthanasiewetgeving voor minderjarigen  Kerknet e.a. 20/12/2013  

- Zeer oude christelijke enclave in Syrië vernield door Islamisten  KerkNet/KathNieuwsblad/Kath.net Zo. 15/12/2013
- Conservatieve kritiek op paus Franciscus  
KerkNet/Vatican Insider Zaterdag, 14 december 2013
- Paus veroordeelt groeiende kloof tss arm en rijk  
KerkNet Vrijdag, 13 december 2013

- Sant’Egidio over sluiting inloophuis voor maginalen ‘De Steenhouwer’ te Antwerpen  29/11/2013

- Centraal-Afrika: 40.000 mensen zoeken heil bij bisschop  Kerknet…  Zondag 24 nov. 2013

- Op 16 dec. 2013 Guido Meyer een lezing over De Sinus-jeugdstudie: belang voor de pedagogie van religie.(UCSIA)

- Eerste Culturele Week Chaldeeuwse Kerk Mar Jacob in Antwerpen (Sint Eligius) 24/11/2013 - 1/12

- Kerstliederen NIET geweigerd in Nederland (Correcte informatie dus) Kerknet Zondag 17/11/2013  

- Caritas-België maakt geld vrij voor Filippijnen  Kerknet 12/11/2013
- Pauselijke Raad Cor Unum maakt 150.000 dollar vrij voor Filippijnen  Kerknet 11/11/2013
- Caritas Internationalis helpt Filippijnen Kerknet 11/11/2013

NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN


- Herdenking Holocaust (Stille Wandeling met Gemeenschap van Sant’Egidio 11 november 2013

- Recht op Euthanasie voor minderjarigen  (7 nov. 2013) Blogbvv
-
Standpunt religieuze leiders van België ivm uitbreiding Euthanasie-wet van 2002 (Woensdag 6 nov. 2013)
- Europese bisschoppen vragen bescherming religieuze minderheden  (Kerknet 24/10/2013)

- Christendom meest vervolgde godsdienst  (Kerknet 20/10/2013)

- Paus en Vatikaan op sociale media  Indrukwekkend! Kerknet 21/09/2013  

- Belgische bisschoppen steunen vraag van paus Franciscus voor gebed voor Syrië op 7 sept. 2013
-
PAUS EN JORDAANSE KONING PLEITEN VOOR DIALOOG EN ONDERHANDELING OVER SYRIE (kerknet 29/08/13)

- Amnestie International vraagt bescherming van Egyptische Kopten  
- Nieuwe humanitaire crisis gevreesd in Noord-Congo (Kerknet Maandag, 05 augustus 2013)
- Egyptische veiligheidsdiensten laten Koptische christenen in de steek (Kerknet, 23/07/2013)
- Pastoor Nuyens en parochieraad van Putte weigeren lied in uitvaartdienst  (Nieuwsblad 1/7/2013)

- Wouter Beke: Tegen de kaalslag van het middenveld (Tertio 19 juni 2013)
- SYRIË: ONTVOERDE AARTSBISSCHOPPEN WELLICHT GEDOOD  (Kerknet 17/06/2013)

- BISSCHOP VAN NAMEN BEZOEKT CHEVETOGNE

-  Europese bisschoppen solidair met Mgr. Leonard nav agressie door Femen

- wereldwijd een Eucharistische Aanbidding Zondag 2 juni 2013) tussen 17 en 18 uur
-
Een vampier op de buis 2000 door: Ben Van Vossel cssr
- Geloof erg actueel in de media  2000 bvv
- De media en de kerk de visie van Avery Dulles (naar E.Henau)

NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN


PAUSELIJKE ACADEMIE VOOR HET LEVEN BEZORGD OVER BELGISCHE EUTHANASIEWETGEVING

Mgr. Renzo Pegoraro, de kanselier van de Pauselijke Academie voor het Leven Bron: Bisdom cremona Vrijdag, 20 december 2013

BRUSSEL (KerkNet/NC Register) – Mgr. Renzo Pegoraro, de kanselier van de Pauselijke Academie voor het Leven, zegt dat de academie zich ernstig zorgen maakt over de uitbreiding van de Belgische euthanasiewetgeving. Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. “Wij hopen dat deze evolutie nog kan worden gestopt, omdat wij wensen dat hierover meer publiek debat komt. Mensen moeten beseffen dat de uitbreiding van euthanasie tot minderjarigen ernstige consequenties heeft, omdat kinderen sterk worden beïnvloed door de psychologische en fysieke effecten van een ziekte. Waarom is het niet mogelijk hen zeer goede palliatieve zorg te bieden?”

Mgr. Renzo Pegoraro is ervan overtuigd dat kinderen minder goed zelfstandig de juiste beslissing kunnen nemen. “Universeel heerst de overtuiging dat kinderen kwetsbaarder en brozer zijn en daardoor extra steun, hulp en zorg nodig hebben. Wij aanvaarden beperkingen en de noodzaak om te accepteren dat iemand sterft. Maar wij begrijpen niet waarom het nodig is om te anticiperen op of om de dood zelf te veroorzaken.”


Volgens de kanselier van de Pauselijke Academie vertrekt het Belgische wetsvoorstel vanuit een verkeerde opvatting of zelfs een perversie van barmhartigheid. “Wij bieden barmhartigheid door goede palliatieve zorg en door de pijn en het lijden te controleren. Kinderen verdienen de beste zorg, maar ook alle steun van de ouders. Het valt moeilijk te begrijpen waarom ouders die lijden omdat hun kind stervende is, op de dood anticiperen en hun kind doden. Ouders spannen zich normaal tot het uiterste in om het leven van hun kind te redden.”


Mgr. Renzo Pegoraro herinnert eraan dat tien jaar geleden, bij de legalisering van euthanasie in België, al werd gewaarschuwd dat ons land zich op een hellend vlak begeeft. “Dit dreigt concrete realiteit te worden. Vandaag dreigt euthanasie ook op kinderen te worden toegepast. Wij dreigen steeds verder verwijderd te geraken van de idee dat elk leven kostbaar is en respect verdient.”

(Kerknet)

NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN


HISTORISCHE, ARAMESE MAALOULA BESTAAT NIET MEER  Oude christelijke enclave vernietigd

Naar KerkNet/KatholiekNieuwsblad/Kath.net Zo. 15/12/2013

Volgens christelijke vluchtelingen bestaat het historische, Aramese Maaloula in Syrië niet meer. Maaloula is een van de oudste, ononderbroken bestaande enclaves ter wereld. De stad stond bekend als een van de laatste plaatsen waar nog West-Aramees werd gesproken, de moedertaal van Jezus.

Volgens een priester die de vluchtelingen bijstaat, werd bij de eerste aanval van september al de kerk van de H. Sergius aangevallen. Ook de kerk van de H. Barbara en het klooster van de H. Thecla zijn door vernielingen getroffen. Bij de tweede aanval van de radicaalislamitische al-Nusra brigade van begin december vonden nog meer vernielingen plaats. De al-Nusra brigade beheerst de stad en heeft overal in de oude stad brand gesticht, aldus de priester.

De meeste vluchtelingen verblijven in Damascus en Zahle. Volgens de priester is er geen hoop dat zij nog terugkeren, ook al omdat de stad grotendeels is platgebrand. Volgens de hulporganisatie Open Doors beogen de rebellen de christenen en het christendom, dat in Syrië veel ouder is dan de islam, “uit te roeien”.

(Kerknet)

NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN


WASHINGTON POST VERDEDIGT PAUS TEGEN KRITIEK VAN AMERIKAANSE CONSERVATIEVEN

KerkNet/Vatican Insider Zaterdag, 14 december 2013

De Amerikaanse krant ‘The Washington Post’ neemt de verdediging op zich van paus Franciscus tegen de kritiek van bepaalde Amerikaanse conservatieve kringen, waaronder de Tea Party. Een bekende conservatieve commentator bestempelde de recente apostolische exhortatie van de paus zelfs als “puur marxisme” en noemde de paus de “Obama van de katholieke Kerk”. Columnist Michael Gerson van ‘The Washington Post’ repliceert dat het christendom geen ideologie is. Volgens Gerson maakt de kritiek duidelijk dat in de kringen van de Tea Party het geloof is verdrongen door ideologie.

“Wie verbaasd is dat de katholieke sociale leer onverzoenbaar is met de liberale ideologie hebben decennia gemist. Ook paus Joannes Paulus II en Benedictus XVI verdedigden gelijkaardige standpunten. De paus onderstreept dat individualisme strijdig kan zijn met rechtvaardigheid en dat welvaart een gevangenis kan zijn.” Gerson betoogt nog dat de kloof tussen beide opvattingen nog het duidelijkst wordt geïllustreerd door het contrast tussen de advent als voorbereidingstijd en diegenen die de tijd voor Kerstmis louter als een koopjestijd beschouwen, met luide en steeds weerkerende reclameboodschappen.


NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN


PAUS VEROORDEELT GROEIENDE KLOOF TUSSEN ARM EN RIJK

Broederschap is de sleutel tot vreedzaam samenleven

Bron: Siciliani-Gennari/SIR KerkNet Vrijdag, 13 december 2013

Paus Franciscus, de eerste niet-Europese paus in 1.300 jaar, veroordeelt in zijn eerste boodschap voor de Wereldvrededag de groeiende kloof tussen arm en rijk. Hij bekritiseert ook de hoge bonussen. Die zijn een symptoom van een economie die is gebaseerd op hebzucht en ongelijkheid. Nationale staten moeten zich inspannen om de groeiende kloof tussen arm en rijk kleiner te maken. “Wij hebben een beleid nodig dat de overdreven kloof tussen inkomens kan verlichten.”

Franciscus bepleit de versterking van de broederschap en de solidariteit als basis voor de vrede. “Broederschap is typisch voor de mens, maar zij komt niet vanzelf tot stand. In een tijd van globalisering worden wij steeds gemakkelijk buren, maar daardoor nog niet sneller broeders. De vele gevallen van ongelijkheid, armoede en onrecht zijn niet enkel een teken van het gebrek aan broederlijkheid, maar getuigen eveneens van een gebrek aan een cultuur van solidariteit.” Paus Franciscus vraagt dat samenwerking met het oog op het algemene welzijn de plaats inneemt van rivaliteit. Hij spoort gelovigen tevens aan tot een bescheidener levensstijl. De opeenvolging van economische crisissen moet ons aansporen tot een herdenking van ons mondiale model van economische ontwikkeling en de herontdekking van waarden als voorzichtigheid, matigheid, rechtvaardigheid en kracht.

In zijn boodschap, die wordt verzonden aan staats- en regeringsleiders, evenals internationale organisaties en ngo’s, worden naast de groeiende kloof tussen arm en rijk tevens de mensenhandel, de georganiseerde misdaad, de corruptie en de wapenhandel aangeklaagd als ernstige hinderpalen voor de vrede. “Al diegenen die met wapens dood en geweld zaaien roep ik op om de andere persoon niet als een vijand te zien die moet verslagen worden, maar veeleer als een broeder of zuster. Maar zo lang er zoveel wapens in omloop blijven, zullen er steeds nieuwe voorwendsels worden gevonden om vijandelijkheden te beginnen.”

Staten, zo schrijft paus Franciscus nog, hebben de plicht om de fundamentele rechten van hun burgers te garanderen en ervoor te zorgen dat zij toegang hebben tot elementaire diensten zoals sociale voorzieningen, onderwijs en gezondheidszorg. “De politieke gemeenschap moet transparant en verantwoordelijk handelen. Burgers moeten zich door de overheid vertegenwoordigd weten, met respect voor hun vrijheid. Wij moeten wegen vinden opdat allen kunnen genieten van de vruchten van de aarde, niet enkel om de groeiende kloof te dichten tussen diegenen die steeds meer bezitten en diegenen die tevreden moeten zijn met de kruimels, maar vooral ook uit rechtvaardigheid, omwille van de gelijkheid en uit respect voor elk menselijk wezen.”

 NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN


CENTRAAL-AFRIKA: 40.000 MENSEN ZOEKEN VEILIGHEID BIJ BISSCHOP

BRUSSEL (KerkNet/Fides/CNS Zondag, 24 november 2013) – De chaos, het geweld en de plunderingen in de Centraal-Afrikaanse Republiek blijven aanhouden. Volgens ‘Fides’ hebben 41.000 burgers een veilig onderkomen gezocht in de missie van de bisschop van Bossangoa, op 300 kilometer ten noorden van Bangui. Het terrein is slechts 40 are groot. De mensen zijn sinds 8 september op de vlucht voor de plunderingen en de terechtstellingen zonder enige vorm proces door de rebellen van Seleka, die de macht hebben overgenomen. De meeste rebellen zijn moslim. 85% van de bevolking is christen.


Bisschop Nestor-Désiré Nongo-Aziagbia: “Priesters delen hun kamers. Slechts in mijn appartement zijn er geen vluchtelingen ondergebracht. Wij sloten het kleinseminarie om er vluchtelingen onder te kunnen brengen”. Hij voegt eraan toe dat de vluchtelingen in de missiepost voedselhulp krijgen van Caritas en het Wereldvoedselprogramma. Maar dat volstaat niet.

(Kerknet)NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN

GEEN VERBOD OP POPULAIRE KERSTLIEDEREN IN NEDERLAND

BRUSSEL (KerkNet/Rkk.nl Zondag, 17 november 20013) – Mgr. Jan Liesen, de bisschop van Breda en binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie referent voor liturgie, ontkent dat de Nederlandse bisschoppen populaire kerstliederen als ‘Stille Nacht’ en ‘De herdertjes lagen bij nachte’ in de liturgie zouden verbieden. Daarover was even verwarring ontstaan, omdat de kerstliederen niet langer zijn opgenomen op de lijst met goedgekeurde liederen voor de liturgie van de Nederlandse ‘Raad voor de Liturgie’.

“De geruchten over een verbod door de rooms-katholieke Kerk van enkele traditionele kerstliederen, stemmen niet overheen met de feiten. In de kersttijd worden al vele decennia traditionele vroomheidliederen gezongen en dat kan ook zo blijven”, zegt bisschop Liesen. “Wie zingt, bidt tweemaal. De liturgische gezangen zijn daarom een belangrijk onderdeel van de liturgie. Het is zo dat een aantal traditionele liederen momenteel niet voorkomt op de lijst met goedgekeurde liederen voor de liturgie. Die lijst wordt gaandeweg aangevuld. Dit wil echter niet zeggen dat de traditionele vroomheidliederen niet gebruikt mogen worden. Van een verbod om geliefde liederen te zingen, zoals het gerucht gaat, is dus geen sprake.”

(Kerknet)

NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN


BELGISCHE CARITASSTEUN VOOR DE FILIPPIJNEN

Caritas schenkt 100.000 euro voor slachtoffers van de tyfoon Haiyan

Caritas begon al vlak na de ramp met de hulpverlening Bron: Caritas Filippijnen

BRUSSEL (KerkNet) – Caritas International, de Belgische afdeling van het Caritasnetwerk, heeft 100.000 euro vrijgemaakt voor de slachtoffers van de tyfoon Haiyan op de Filippijnen. Daarmee reageert het op de oproep van Caritas Filippijnen tot de lidorganisaties van Caritasnetwerk in de hele wereld. Maandagmiddag hadden lidorganisaties van de internationale koepel van katholieke hulp- en ontwikkelingsorganisaties al 1.435.000 euro samengebracht voor de slachtoffers van de tyfoon. Bij de natuurramp vielen de voorbije dagen tienduizenden doden. Caritas Filippijnen begon al vlak na de ramp met de verstrekking van voedsel, drinkbaar water, onderdak en medicijnen aan de noodlijdenden. Parochies en lokale vrijwilligers zetten hulpacties op touw. Kerken, scholen en kloosters vangen daklozen op. Caritas Filippijnen heeft al voor 1,5 miljoen euro ingezameld. Voedsel, kleren en dekens worden op afgesproken plaatsen ingezameld en daarna verdeeld onder de hulpbehoevenden.

Medewerkers van Caritas zijn geschokt door de zware vernielingen waarmee zij worden geconfronteerd. “Wegen liggen vol puin en afval, de meeste huizen zijn onbewoonbaar en winkels en andere gebouwen zijn vernield.” Op verschillende plaatsen wordt een onderkomen ingericht om de vele mensen op te vangen die hun huizen moesten verlaten. In Tacloban, een Filippijnse grootstad die met de grond werd gelijk gemaakt, is er geen stroom en geen water. Overal liggen lijken. “Het lijkt wel alsof de stad het doelwit was van een atoomaanval”, zegt Edwin Gariguez, de secretaris van Caritas Filippijnen. Nu al zijn tienduizenden doden geteld. Gariguez is ervan overtuigd dat het dodental nog sterker zal toenemen. “Ik ben ervan overtuigd dat ook elders de schade even erg is. Vele gebieden zijn nog onbereikbaar.”

Communicatieverantwoordelijke Johanna Vanraes: “De Filippijnen zijn wel wat gewend. Er is dan ook een uitgebreid netwerk van schuilplaatsen voor noodsituaties, zowel van de overheid als van Caritas. Dankzij deze maatregelen met het oog op het beperken van de schade bij natuurrampen is de uiteindelijke dodentol relatief beperkt gebleven. Niettemin zijn wellicht 9 miljoen mensen op de een of andere manier betrokken bij deze ramp. Meer dan een half miljoen mensen hebben alles verloren. De grote uitdaging is de slachtoffers de levensnoodzakelijke hulpgoederen te bezorgen. Veel mensen zijn nog afgesloten van de buitenwereld en een aantal eilanden dreigen vergeten te worden.”

Giften zijn welkom op: BE88 0000 0000 4141 met vermelding “Noodhulp Filippijnen”

(Kerknet)

VATICAAN: EERSTE SCHIJF VAN 150.000 DOLLAR VOOR FILIPPIJNSE SLACHTOFFERS 11/11/13

BRUSSEL (KerkNet/VIS) - Het Vaticaan heeft vanmiddag aangekondigd dat een eerste schijf van 150.000 dollar voor noodhulp aan de slachtoffers van de tyfoon Haiyan op de Filippijnen wordt overgemaakt. "Als gevolg van de doortocht van de tyfoon Haiyan, die met een nooit gezien geweld afgelopen weekend de Filippijnen, en vooral de eilanden Leyte en Samar, heeft geteisterd en daarbij volgens voorlopig ramingen al meer dan 10.000 dodelijke slachtoffers heeft geëist, heeft de Heilige Vader beslist via de Pauselijke Raad Cor Unum een eerste bijdrage van 150.000 dollar vrij te maken om de getroffen bevolking te hulp te komen”, staat te lezen in een maandagmiddag gepubliceerd communiqué van het Vaticaan.

De Pauselijke Raad Cor Unum financiert en coördineert de bijzondere humanitaire initiatieven van de paus naar aanleiding van natuurrampen over de hele wereld. "Het geld, dat bestemd is voor noodhulp aan de Filippijnse slachtoffers, zal via de plaatselijke kerkgemeenschap worden verdeeld over de regio’s die het zwaarst door de tyfoon getroffen zijn. Het zal worden gebruikt om bijstand te verlenen aan de mensen door het natuurgeweld hun woning hebben moeten verlaten en aan noodhulp voor de overstroomde gebieden. Het is de eerste concrete uitdrukking van de spirituele betrokkenheid en vaderlijke bemoediging van de paus voor de zwaar getroffen bevolking”, aldus nog het communiqué.

(Kerknet)


 NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN


CARITAS BEZORGT DRINGENDSTE NOODHULP AAN SLACHTOFFERS TYFOON Ma. 11 november 2013

BRUSSEL (KerkNet/Kathpress) – De Filippijnse afdeling van Caritas Internationalis, is al kort na de dramatische doortocht van de tyfoon Haiyan en de daarop volgende overstromingen gestart met het verlenen van de meest dringende hulp aan de slachtoffers. Daarbij kreeg Caritas Filippijnen veel steun van de Amerikaanse en Engelse Caritassecties. Zo werden al snel meer dan 8.000 gezinnen geholpen.


Bij de wervelstorm werden windsnelheden bereikt van meer driehonderd kilometer per uur. Er vielen vele duizenden doden en er werd zware schade aangericht. De stad Tacloban, op 500 kilometer van Manilla, werd met de grond gelijk gemaakt. Via het internationale Caritasnetwerk is opgeroepen tot financiële steun via de plaatselijke afdelingen.


Caritas Filippijnen bracht de dringende noodhulp in kaart en coördineerde de kerkelijke hulpverlening. In eerste instantie worden onderdak, voedsel, drinkbaar water, dekens en kookgerief verschaft.

(Kerknet)


NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN


HERDENKING VAN DE HOLOCAUST ANTWERPEN, MAANDAG, 11 NOVEMBER 17u00-18u30

Op maandag, 11 november 2013 - de dag waarop ons land het einde van beide wereldoorlogen herdenkt - organiseert de Gemeenschap van Sant'Egidio een stille wandeling ter herdenking van de joodse en andere slachtoffers die stierven in de waanzin van de nazi-vernietigingsmachine.

De wandeling vertrekt om 17 uur aan het Centraal Station van Antwerpen. De deelnemers dragen kaarsen mee en borden met de namen van de concentratiekampen. Namen die als een wonde in de geschiedenis van Europa zijn en nooit meer mogen worden vergeten. "Want wie vergeet, is gedoemd te herhalen".

De wandeling door de joodse wijk waar de razzia's plaatsvonden, eindigt aan het Monument van de Gedeporteerden aan de Belgiëlei, met een korte plechtigheid. Daar nemen vier sprekers het woord: Rabbijn David Brodman, opperrabbijn van Savyyon (Israel), die als kind vanuit Rotterdam naar Theresiënstadt werd gevoerd terwijl zijn vader omkwam in Auschwitz; Mgr Johan Bonny, bisschop van Antwerpen; Baron Paul Buysse, topindustrieel. En de islamitische jongere Fitore Gjonaj.

Er vindt ook een eerbetoon plaats aan rabbijn Abraham Malinsky, die een trouwe aanwezige was op deze herdenkingwandelingen en er vaak het Gebed voor de Doden heeft gezongen. Hij overleed onverwacht op 27 oktober laatstleden. Hendrik Hoet, vicaris van het bisdom Antwerpen en kerkelijk assistent van Sant'Egidio, spreekt het eerbetoon uit.

Aan het einde, rond 18u15, leggen zes ouderen, vergezeld van zes kinderen, zes witte bloemen neer, als teken dat de herinnering aan de Shoah voortgaat in de volgende generaties.

Voor Sant'Egidio is de jaarlijkse herinnering niet alleen een burgerplicht, maar ook een gebaar van joods-christelijke vriendschap en solidariteit. Kenmerkend voor deze herdenking is de aanwezigheid van tal van niet-joodse Antwerpenaars, waaronder ook heel wat nieuwkomers.

Info: Jan De Volder, 0495 79 50 91 - 03 229 04 10


NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN


MOGELIJKHEID TOT EUTHANASIE VOOR MINDERJARIGEN? Standpunt religieuze leiders

RELIGIEUZE LEIDERS TEGEN UITBREIDING BELGISCHE EUTHANASIEWET

BRUSSEL (KerkNet) – In een gemeenschappelijk communiqué kanten de religieuze leiders van ons land zich tegen een gebeurlijke uitbreiding van de euthanasiewet. Ze maken zich grote zorgen over het gevaar voor wat ze een toenemende banalisering noemen van een zo zwaarwichtige aangelegenheid als de problematiek van het levenseinde. Het communiqué is namens de katholieke Kerk ondertekend door mgr. André-Joseph Léonard. De andere ondertekenaars zijn dominee Steven Fuite, voorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België; rabbijn Albert Guigui, grootrabbijn van Brussel; kanunnik Robert Innes, voorzitter van het Centraal Comité van de Anglicaanse Kerk in België; Geert Lorein, voorzitter voor de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België; metropoliet Panteleimon Kontogiannis, exarch van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel (orthodoxe Kerk); en Semsettin Ugurlu, voorzitter van de Executieve van Moslims van België.

Hierna volgt de
integrale tekst van het communiqué.

Nu het parlement zich opnieuw buigt over een mogelijke uitbreiding van de euthanasiewet uit 2002 willen wij nogmaals onze stem laten horen. Wij doen dat als burgers met filosofische argumenten en als gelovigen en erfgenamen van onze religieuze tradities in dit debat, dat de hele samenleving aanbelangt. Wij zijn gekant tegen een uitbreiding van de wet en maken ons grote zorgen over het gevaar voor een toenemende banalisering van een zo zwaarwichtige aangelegenheid.

Alle lijden, zowel fysiek als mentaal, en vooral het lijden van kinderen doet ons huiveren. Maar voorstellen dat minderjarigen zouden kunnen beslissen over hun eigen euthanasie, houdt een overbelasting in van hun oordeelsvermogen en dus ook van hun vrijheid.
Voorstellen dat mensen met dementie geëuthanaseerd kunnen worden, is een ontkenning van hun waardigheid en levert hen over aan het oordeel, of zelfs de willekeur, van mensen die deze beslissing nemen.
Het medische en verplegende personeel wordt onder druk gezet om een zogenaamde medische handeling te stellen.

In plaats van de lijdende medemens bij te staan door hem met mensen en middelen te omringen en te ondersteunen, lopen we hier juist het risico de lijdende mens te isoleren, een schuldgevoel te bezorgen en te veroordelen tot de dood. De wilsbeschikking die de wet voorziet, dreigt steeds meer een leeg begrip te worden. Het risico bestaat dat de gewetensvrijheid van de betrokken personen niet kan worden verzekerd.

Euthanasie van kwetsbare mensen, kinderen of mensen met dementie, is radicaal in strijd met hun menselijke waardigheid. We kunnen daarom niet meestappen in een logica die leidt tot het ondergraven van de fundamenten van de samenleving.

(Kerknet)


NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN


EUTHANASIE VOOR MINDERJARIGEN (uit onze Blog)

donderdag 7 november 2013

Wat ’kiezen’?

Wie moet er kiezen in het geval van minderjarigen, die in volle bewustzijn kiezen voor euthanasie bij ondraaglijk fysisch lijden. De keuze ligt dan bij die minderjarigen, niet bij de ouders. Maar nu moeten eerst de parlementsleden kiezen of die jongeren wel de keuze hebben… De parlementsleden kiezen volgens hun partijstandpunt. N-VA kan zich wel vinden in dat ‘fysisch’ maar niet als het ook over ‘psychisch ondraaglijk lijden’ ging. De liberalen en socialisten hebben het dan ondertussen ook afgezwakt om aan een wisselmeerderheid te geraken. CD&V blijft tegen. De partij althans. In De Standaard van vandaag lees ik dat Torfs ook openstaat voor dat ‘fysisch’… In het teevee-nieuws van gisterenavond kwamen de voorstanders van die mogelijkheid van euthanasie uitgebreid aan bod. Het standpunt van de geestelijke leiders in ons land (zowel Katholieken, Protestanten, Anglicanen, Joden en Moslims…) kwam omzeggens niet aan bod. Ongehoord als volksvoorlichting! Opnieuw worden fundamenten van onze beschaving onderuit gehaald door emotionele reacties op individuele gevallen om dat daarna weer verder uit te hollen…

Een beschaving op apegapen (bvv)

 T NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JARENEUROPESE BISSCHOPPEN VRAGEN BESCHERMING VAN RELIGIEUZE MINDERHEDEN


Kardinaal Erdö Bron: Phk/KerkNet Donderdag, 24 oktober 2013

BRUSSEL (KerkNet) – De Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) en de ‘Appeal of Conscience Foundation’, een stichting met hoofdzetel in New York, hebben gisteren de tekst gepubliceerd van een gemeenschappelijke oproep tot de Verenigde Naties voor de bescherming van religieuze minderheden. Daarin klagen zij aan dat christenen en andere religieuze minderheden steeds vaker onder geweld en vervolging gebukt gaan.”Het aantal mensen dat wegens hun geloof wordt vervolgd, is een schande voor de mensheid”, zegt kardinaal Peter Erdö, aartsbisschop van Esztergom-Budapest en voorzitter van de CCEE.

De verklaring is eveneens verstuurd aan staats- en regeringsleiders in de hele wereld. Die worden opgeroepen om de nodige maatregelen te nemen voor de bescherming van religieuze minderheden, hun gebedsplaatsen en hun heilige boeken. De oproep veroordeelt de vernieling van kerken en andere eigendommen van geloofsgemeenschappen en klaagt de intimidatie en het geweld tegen gelovigen wereldwijd aan. Politieke verantwoordelijken en de overheid hebben de plicht om gebedsplaatsen en religieuze minderheden te beschermen.

  NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN

   VERVOLGING VAN CHRISTENEN STEEG IN 20 LANDEN Zondag, 20 oktober 2013 BRUSSEL (KerkNet/CWN)


– Volgens een rapport van Kerk in Nood/Oostpriesterhulp is de vervolging van christenen de voorbije 2 jaar in 20 landen gestegen. “Tijdens de bestudeerde periode van 2011-2013 namen het geweld en de intimidatie van christenen sterk toe. In 20 van de 30 landen, waaronder Afghanistan, China, Laos, Pakistan, Vietnam en Zimbabwe, verslechterden de levensomstandigheden van christenen. In de andere landen waar zij met problemen kampen, was er weinig of geen verandering”, aldus het rapport, dat deze week in het Engelse parlement werd voorgesteld.

“De ‘Arabische Lente’ werd in vele landen een ‘winter’ voor christenen”, zegt John Pontifex van Kerk in Nood. “De meldingen over de vervolging worden steeds schrijnender: kerken worden platgebrand, christenen worden onder druk gezet om zich te bekeren, christelijke meisjes worden mishandeld en verkracht, staatsmedia maken zich schuldig aan antichristelijke propaganda en christenen worden achtergesteld op school en op het werk. Er lijkt geen einde te komen aan de lijst met klachten.” Pontifex vestigt nog de aandacht op de nefaste impact van radicale islamitische bewegingen voor het samenleven van christenen en moslims.

Kerk in Nood besluit dat het christendom wereldwijd de meest vervolgde godsdienst blijft. “Nieuw is dat het christendom nu ook definitief dreigt te verdwijnen in landen waar het eeuwenlang stevig verankerd was, in het bijzonder in het Midden-Oosten. Door onderdrukking en de exodus van christenen is de status van het christendom als wereldgodsdienst bedreigd.”


  NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JARENPAUS LEGT INDRUKWEKKENDE CIJFERS VOOR INZAKE SOCIALE MEDIA

In de rand van de jaarlijkse algemene vergadering van de leden en raadgevers van de Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatie heeft de voorzitter van de raad, aartsbisschop Claudio Maria Celli, cijfers bekendgemaakt over de sociale media van het Vaticaan. Paus Franciscus heeft op Twitter meer dan 9.300.000 volgers. Door het doorsturen van zijn berichten worden via Twitter naar schatting 60 miljoen mensen bereikt op hun smartphone of computer. De facebookpagina van www.news.va in verschillende talen wordt maandelijks door 10.260.000 mensen geraadpleegd.Mgr. Celli bevestigt daarmee dat de nieuwe paus inzake sociale media in de eerste zes maanden van zijn pontificaat ronduit indrukwekkende statistieken kan voorleggen. Dit zijn cijfers waarvan de meeste wereldleiders slechts kunnen dromen. De Pauselijke Raad voor Sociale Communicatie overlegde van 19 tot 21 september in Rome. Er werd onder meer nagegaan hoe het internet beter kan worden gebruikt voor de verkondiging. De leden en raadgevers van de raad worden vandaag nog kort ontvangen door paus Franciscus.


BELGISCHE BISSCHOPPEN STEUNEN OPROEP PAUS FRANCISCUS TOT GEBED VOOR SYRIË

Gebedswakes in het hele land en gebedsintentie in weekendvieringen

BRUSSEL (KerkNet Woensdag, 04 september 2013) - Paus Franciscus heeft voor zaterdag 7 september een dag van vasten en gebed voor de vrede in Syrië, het Midden-Oosten en de hele wereld afgekondigd. Op het Sint-Pietersplein in Rome vindt dan van 19 tot 24 uur een gebedswake met paus Franciscus plaats.

Ook in ons land worden zaterdag op verschillende plaatsen gebedswakes georganiseerd. Een aantal daarvan ligt al vast, nog andere worden voorbereid.
De bisschoppen van België nodigen de priesters en de parochies uit gebedsvieringen te organiseren of bij al geplande gebedswakes aan te sluiten.
Tijdens de eucharistie- en gebedsvieringen van het komende weekend zal gebeden worden voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld in Syrië.
Een regelmatig geüpdatet overzicht van de gebedswakes is te vinden op de website www.kerknet.be.

Klik op onderstaande link voor een overzicht van de gebedswakes in ons land. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt.

(Kerknet)

Documenten

 NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN


Naar een overzicht van de gebedswakes voor vrede in Syrië in ons land:  PAUS EN JORDAANSE KONING PLEITEN VOOR DIALOOG EN ONDERHANDELING OVER SYRIE (Kerknet Do 29 augustus 2013)

BRUSSEL (KerkNet/RadVat/Kipa-Apic) – De Jordaanse koning Abdellah had vandaag een privégesprek met paus Franciscus. De paus had sterk aangedrongen op het gesprek, op een cruciaal moment voor de regio. De koning werd vergezeld van zijn vrouw Raina.


Volgens een perscommuniqué van het Vaticaan overlegden paus Franciscus en koning Abdellah over de bevordering van vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten, en met name de hervatting van de onderhandelingen tussen Israëli's en Palestijnen en de kwestie Jeruzalem. Met betrekking tot Syrië dringen beiden aan op dialoog en onderhandelingen tussen alle betrokken partijen, met steun van de internationale gemeenschap. “Dat is het enige alternatief voor de beëindiging van het conflict en het geweld, dat dagelijks zoveel mensenlevens en in het bijzonder van onschuldige burgers kost.” Tijdens hun ontmoeting was er ook aandacht voor de positieve bijdrage van christelijke gemeenschappen tot de samenleving in de landen in de regio.


Koning Abdellah is een gematigde stem in de regio. Hij vervult ook een belangrijke rol in de interreligieuze dialoog. Zijn land is momenteel een van de belangrijkste gastlanden voor de opvang van Syrische vluchtelingen. Naar schatting 600.000 Syriërs zijn gevlucht naar kampen, dorpen en steden in Jordanië. Volgens niet-gouvernementele organisaties vertegenwoordigen zij tegen 2014 bijna 40% van de Jordaanse bevolking.


Het was de eerste ontmoeting van het Jordaanse staatshoofd met de nieuwe paus Franciscus. De Jordaanse koning ontmoette in mei 2008 paus Benedictus XVI, toen die het Midden-Oosten bezocht. De Duitse paus prees er toen de bijdrage van de Jordaanse koning tot de vrede in het Midden-Oosten en de plaats van de christenen in de Jordaanse samenleving. Christenen vertegenwoordigen 5% van de bevolking in Jordanië.

(Kerknet)


NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN


 AMNESTY INTERNATIONAL VRAAGT BESCHERMING VAN EGYPTISCHE KOPTEN


KerkNet/AI/DS Dinsdag, 20 augustus 2013 –

Amnesty International maant Egyptische veiligheidstroepen aan om Koptische christenen beter te beschermen. “Het is schokkend om te zien hoe de veiligheidstroepen hebben verzuimd om deze sektarische aanvallen te voorkomen en de Koptische christenen te beschermen. Er moet een onderzoek komen naar deze aanvallen en de verantwoordelijken daarvan moeten worden berecht”, schrijft Amnesty International.

De Egyptische premier heeft de aanvallen tegen de christenen op 15 augustus weliswaar veroordeeld. “Maar dat volstaat niet. Bovendien waren de incidenten voorspelbaar, wegens het vijandige en sectaire taalgebruik van de aanhangers van president Morsi.” Amnesty is eveneens kritisch voor de Moslimbroederschap die geen ernstige pogingen ondernam om het geweld tegen de christenen te veroordelen of hen te beschermen. De mensenrechtenorganisatie spoort de Egyptische regering aan tot actie: “Er zijn onmiddellijk maatregelen nodig om hun veiligheid te garanderen”, zegt Hassiba Hadj Sahraoui, directeur van Amnesty International in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

(Kerknet)

NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN


CHRISTIAN AID WAARSCHUWT VOOR NIEUWE HUMANITAIRE CRISIS IN CONGO


Bron: Christian aid / Kerknet Maandag, 05 augustus 2013 BRUSSEL

De hulporganisatie Christian Aid waarschuwt voor een humanitaire crisis in Noord-Congo. Volgens Christian Aid werd de voorbije weken - ondanks vredesgesprekken met rebellen van M23 - fel gevochten in de streek van Kibati, op 15 kilometer ten noorden van Goma. Overal zijn kleine, nauwelijks te controleren rebellengroepen actief, die plunderend rondtrekken. Rebellen van M23 dreigen ermee Goma in te nemen, indien geen vooruitgang wordt geboekt in de onderhandelingen. De Monusco kondigde een veiligheidszone af rondom de stad om de burgerbevolking te beschermen.


“Minstens 4.200 burgers zochten een veilig onderkomen in Goma. De bevolking gaat onder aanhoudende psychologische stress gebukt, terwijl zij de velden die in hun levensonderhoud moeten voorzien niet kunnen bereiken”, zegt Chantal Daniels van Christian Aid. “Door berichten over de verzwakking van M23 is de moraal bij het Congolese leger bijzonder groot. Het belangrijkste probleem zijn echter gewapende groepen, zonder banden met M23. Na recente gevechten in de streek van Beni (Noord-Kivu) zijn 60.000 mensen naar Uganda gevlucht. Sinds januari vestigden zich 24.000 gezinnen in Kalima en Punia, in de provincie Maniema. Bovendien is er de aanhoudende vluchtelingenstroom uit Zuid-Kivu, waar het leger en Mai Mai-militieleden onophoudelijk strijden.”


“De hoop op een militaire overwinning tegen de talrijke gewapende groepen, impliceert grote gevaren. De gevolgen van deze strijd voor de plaatselijke bevolking en vluchtelingen in de grensstreek zijn rampzalig. Ngo’s in de streek van Rutshuru en Nyiragongo moeten hun hulpverlening beperken, wegens veiligheidsrisico’s. De bevolking moet voortdurend alle bezittingen achtergelaten, terwijl hun woningen dreigen vernietigd te worden en hun gronden geplunderd. De kans dat de onderhandelingen met M23 succes kennen is beperkt. Bovendien voelen andere gewapende groepen zich op geen enkele manier door die dialoog gebonden.”

(Kerknet)


NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN

Dinsdag, 23 juli 2013

AMNESTY INTERNATIONAL: ‘VEILIGHEIDSDIENSTEN LATEN KOPTISCHE CHRISTENEN IN DE STEEK’ (kERKNET)

BRUSSEL (KerkNet/AI) – De mensenrechtenorganisatie ‘Amnesty International’ klaagt in een pas verschenen rapport aan dat de Egyptische veiligheidsdiensten koptische christenen in de steek hebben gelaten tijdens een recente, dodelijke aanval in Luxor: “Egyptische veiligheidsdiensten zijn niet tussenbeide gekomen tijdens de brutale aanval van 5 juli tegen koptische christenen in Luxor. Bij het sectaire geweld werden zes omsingelde mannen overgeleverd aan de ongenade van een woedende menigte. Vier van hen werden gedood en een man werd opgenomen in het ziekenhuis. Een honderdtal huizen van christenen werd aangevallen, veelal geplunderd en in puin gelegd.” Volgens de organisatie ging een woedende menigte de koptische christenen met metalen staven, messen, stokken en hamers te lijf. De aanval tegen de christelijke huizen en handelszaken in Nagah Hassan, op 18 kilometer ten westen van Luxor, duurde 18 uur.

Het geweld brak uit nadat het levenloze lichaam van een moslim was ontdekt in de buurt van de woning van christelijke gezinnen. De familie van de dode man beschuldigde de kopten van de moord. ‘Amnesty International’ stelt in zijn rapport vast dat de veiligheidsdiensten, ondanks oproepen van plaatselijke bewoners en religieuze leiders, nauwelijks inspanningen leverden om het geweld te beëindigen. Ook versterking voor de ordetroepen kwam veel te laat ter plaatse. “Zo kon het incident ongemoeid verder escaleren”, zegt Hassiba Hadj Sahraoui, Amnesty-verantwoordelijke voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika. ‘Amnesty International’ dringt bij de Egyptische overheid aan op een onafhankelijk onderzoek over het incident en het falende optreden van de Egyptische veiligheidsdiensten.


‘Amnesty International’ vestigt er in zijn rapport nog de aandacht op dat koptische christenen in Egypte al langer slachtoffer zijn van achterstelling. Volgens de organisatie vonden alleen al dit jaar, onder het bestuur van president Mohamed Morsi, zes ernstige aanvallen plaats tegen koptische kerken en gebouwen. Dat geweld komt bovenop het groeiende aantal koptische meisjes en jonge vrouwen dat onder dwang wordt ontvoerd en gedwongen wordt om een moslim te huwen.

(Kerknet)

NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN


LIED GEWEIGERD IN UITVAARTDIENST (Putte)

Bepaalde media (Vrt De Gentenaar 1/07/2013) maken weer veel tralala rond de weigering van pastoor Paul Nuyens van Putte om een lied toe te laten in de uitvaartdienst waarin overduidelijk allusie wordt gemaakt op euthanasie. Wij vinden het bijzonder moedig van de pastoor en zijn parochieploeg. Er mankeerde juist nog aan dat men Distelmans van de VUB uitnodigde om de homilie te houden. Met alle respect voor mensen die een andere mening erop nahouden omtrent euthanasie maar teksten die radicaal ingaan tegen de katholieke moraal horen niet thuis in een katholieke eredienst. Men zou ook voor dat logische standpunt wat respect mogen opbrengen en niet direct uitspraken lanceren alsof dat iets is van 50 jaar geleden. (B. Van Vossel)


NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN

WOUTER BEKE TEGEN DE KAALSLAG VAN HET MIDDENVELD

Woensdag, 19 juni 2013 (BRUSSEL KerkNet/Tertio)

Tegenover de macht van de staat en de wetten van de markt staat een betrokken middenveld

Wouter Beke, voorzitter van CD&V, klaagt in zijn pas verschenen boek ‘Het moedige midden’, de kaalslag van de middenveldorganisaties aan. Niet enkel liberale, maar ook nationalisten lijken nu de aanval op het middenveld te hebben ingezet, zo stelt de CD&V-voorzitter vast. “Met dezelfde argumenten en dezelfde overwegingen. Zij hebben de trein van ontzuiling en secularisering gemist en geloven nog steeds dat het christelijk geïnspireerde middenveld een monopolie heeft als stemmenleverancier van CD&V.” Beke waarschuwt dat de kaalslag van het middenveld uiteindelijk ook de democratie zelf zal verzwakken en de kloof tussen de politiek en de burgers nog sterker zal vergroten. Het weekblad ‘Tertio’ publiceert vandaag integraal het pleidooi voor de middenveldorganisaties uit het nieuwe boek van Beke.


Democratiebevorderend
Wouter Beke treedt de stelling van Robert Putnam bij dat de democratie niet wordt verzwakt, maar integendeel wordt versterkt door een levendig en krachtig verenigingsleven. Ook Alexis De Tocqueville, nochtans een van de liberale goeroes bij uitstek, verdedigde al in 1835 het belang van het verenigingsleven. Volgens hem vervulde dit een dubbele functie: het verenigt burgers om gemeenschappelijke doelstellingen na te streven en te realiseren en het is een leerschool voor democratisch handelen, omdat het leert om de mening van anderen te respecteren en om tot een consensus te komen. Wouter Beke: “Het maatschappelijke middenveld speelt een belangrijke rol in het aanleren van democratische attitudes.” Dat is des te meer het geval in een periode van goedkoop populisme met de Beppe Grillo’s en Geert Wildersen van deze wereld. Die spreken mensen wel naar de mond en rekenen af met de politiek, maar zij stellen geen alternatief in de plaats.


‘Mensen versterken zich door zich te organiseren’

CD&V-voorzitter Beke stelt vast dat mensen hoe langer hoe minder worden betrokken bij de besluitvorming langs tussenliggende organisaties. Nieuwe sociale media bieden geen alternatief voor de slagkracht van middenveldorganisaties, omdat thema’s die daar op de voorgrond worden gebracht vaak al na enkele dagen opnieuw compleet irrelevant zijn geworden. In dat verband spreekt hij over een ‘Steekvlamcultuur’. Nieuwe media als 'Twitter' doen burgers geloven dat zij actor zijn in een spel, terwijl zij toeschouwer zijn geworden.

Maatschappelijke organisaties zorgen niet alleen voor meer solidariteit en een groter vertrouwen in de samenleving, maar zij stimuleren door het bevorderen van het vertrouwen op hun beurt tot economisch welbehagen en consumentenvertrouwen, wat belangrijk is voor economische groei. Bovendien bevorderen deze organisaties de verantwoordelijkheid van burgers en de democratische legitimiteit van beslissingen. Zij spelen ook een belangrijke rol in het verbeteren van de maatschappelijke dienstverlening. “Niet de staat noch de markt zullen mensen versterken of weerbaar maken. Mensen versterken zich in eerste instantie door zichzelf te organiseren en zichzelf te engageren in grote en kleine gemeenschappen. Tegenover de almacht van de staat en de wetten van de markt waar het recht van de sterksten geldt, staat een betrokken middenveld.”

(Kerknet)

NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JARENSYRIË: ONTVOERDE AARTSBISSCHOPPEN WELLICHT GEDOOD

Maandag, 17 juni 2013 Bron: Kerknet Kipa-Apic

De Syrisch-orthodoxe aartsbisschop Gregorios Youhanna Ibrahim en de Grieks-orthodoxe aartsbisschop Paul Yazigi zijn allicht vermoord. Dat is door verschillende regionale Syrische verantwoordelijken bevestigd. Beide bisschoppen, die door Syrische rebellen werden ontvoerd, zijn wellicht nog de dag zelf van hun ontvoering vermoord.
Volgens de mensenrechtenorganisatie ‘Christian Solidarity International’ zijn de twee bisschoppen door radicaal-islamitische rebellen‘geëxecuteerd’. De bisschoppen waren vlakbij de Turkse grens op humanitaire missie voor de vrijlating van twee ontvoerde priesters. Op de terugweg naar Aleppo vielen zij in handen van gewapende islamitische rebellen. De diaken, die met de wagen reed, werd meteen ter plaatse omgebracht.

NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN

 


BISSCHOP VAN NAMEN BEZOEKT CHEVETOGNE

Bron: Abdij van Chevetogne

BRUSSEL (KerkNet/Cathobel) – Maandag, 10 juni 2013 Mgr. Rémy Vancottem, de bisschop van Namen, bracht een bezoek aan de abdij van de benedictijnen van Chevetogne. Zo huldigde hij de inzet van de abdij voor de oecumene en als brug tussen de christelijke Kerken uit Oost en West. In de Waalse abdij wordt de liturgie zowel via de Byzantijnse als de Latijnse ritus gevierd. Dat maakt de abdij uniek in Europa en wellicht voor de hele wereld.

Momenteel telt de abdij 27 monniken, waarvan de gemiddelde leeftijd 50 jaar is. Negen monniken, onder wie vijf Vlamingen, bezitten de Belgische nationaliteit. De andere monniken zijn afkomstig uit tien landen. De abt van de abdij, Philippe Vanderheyden, is Vlaming.

Naar aanleiding van het bezoek van de bisschop van Namen benadrukt de abt tevens het belang van de abdij voor de regio, al behoort dat niet tot het oorspronkelijke charisma van de monniken. Zo staan de monniken van Chevetogne mee in voor de pastoraal in verschillende omliggende parochies en dragen zij er tijdens de weekends de eucharistie op.

(Kerknet)

NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN

Zondag a.s., (2 juni 2013) tussen 17 en 18 uur, heeft naar aanleiding van het ‘Jaar van het geloof’ wereldwijd een Eucharistische Aanbidding plaats. Aartsbisschop Rino Fisichella, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie, roept parochies en kloosters in de hele wereld op om het initiatief mee te ondersteunen en om in gemeenschap met de paus Eucharistische Aanbidding te houden.

 NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN