GELOOF en LEVEN vzw  
HOME

INHOUD

  TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT       


St.-EGIDIUSGEMEENSCHAP- Voorstelling Internationale Ontmoeting. “Vrede is de toekomst. Religies en culturen in dialoog” Antw.11/2/2014

- Sant’Egidio over sluiting in loophuis voor maginalen 29/11/2013  VOORSTELLING INTERNATIONALE ONTMOETING “VREDE IS DE TOEKOMST. RELIGIES EN CULTUREN IN DIALOOG” Stadhuis, Grote Markt Antwerpen, dinsdag, 11 februari 2014

Van 7 tot 9 september 2014 is Antwerpen gaststad van een betekenisvolle internationale ontmoeting van meer dan driehonderd leiders en vertegenwoordigers van de grote wereldgodsdiensten. Deze interreligieuze samenkomst behoort tot de grootste in haar soort op wereldvlak en is een uniek evenement voor de stad en ons land.

Gedurende drie dagen debatteren rabbijnen, kardinalen, imams, bonzes, bisschoppen, dominees en monniken vanuit heel de wereld samen met  humanisten, vertegenwoordigers van de politieke, culturele en economische wereld over de grote uitdagingen van onze tijd. Daarbij komen ook de actuele brandhaarden en vraagstukken aan bod. De panelgesprekken en slotceremonie  op de Grote Markt zijn vrij toegankelijk voor het publiek.

In de 21ste eeuw, waarin veel gewapende conflicten een cultureel-godsdienstige component hebben en waar migratie en globalisering voor nooit geziene uitdagingen zorgen, smeedt deze bijeenkomst een wereldwijd netwerk van mensen van goede wil en werkt het aan een cultuur van het samenleven. Deze bijeenkomst dient de vrede, in Europa en ver daarbuiten, en bracht al veel vruchten van verzoening en samenwerking voort.

België en Vlaanderen werden uitgekozen voor 2014 wegens de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog, Antwerpen wegens het multiculturele en multireligieuze karakter van de havenstad.

De organisatie is een initiatief van de Gemeenschap van Sant’Egidio, die ook voor de praktische uitwerking zorgt, in nauwe samenwerking met de bisschop van Antwerpen en de bestuurlijke overheden van de stad en het land.

Sinds de historische bijeenkomst van 27 oktober 1986 in het Italiaanse Assisi, waar op initiatief van Johannes Paulus II verantwoordelijken van de godsdiensten samenkwamen om te bidden voor de vrede, organiseert de Gemeenschap van Sant’Egidio jaarlijks een dergelijke bijeenkomst van ‘Mensen en Godsdiensten’. De laatste ontmoetingen vonden plaats in Rome (2013), Sarajevo (2012) en München (2011). De Gemeenschap van Sant’Egidio heeft grote expertise inzake vredesbemiddeling in conflictgebieden en interreligieuze dialoog, zowel op globaal als op lokaal vlak.

Op 11 februari 2014 wordt de Vredesbijeenkomst aangekondigd en toegelicht in opzet en verloop. Sprekers zijn Philip Heylen, schepen voor cultuur en erediensten; Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen ; Alberto Quattrucci, internationaal verantwoordelijke ‘Mensen en Godsdiensten’; Jan De Volder, coördinator van de ontmoeting in Antwerpen.

Geïnteresseerde media zijn vriendelijk uitgenodigd in het Stadhuis van Antwerpen, op dinsdag, 11 februari 2014 om 11.30 uur. Nadien wordt een receptie aangeboden en is er mogelijkheid tot persoonlijke interviews. Gelieve uw komst te bevestigen op info@peaceisthefuture.be

                                                                                

 


Sant’Egidio over sluiting in loophuis voor maginalen ‘De Steenhouwer’ 29/11/2013

De Gemeenschap van Sant’Egidio, die het restaurant voor daklozen ‘Kamiano‘ runt, neemt met ongerustheid kennis van de gedwongen sluiting van het Antwerpse inloophuis ‘De Steenhouwer’.

Het is belangrijk dat er in de binnenstad plaatsen zijn waar zwervers en mensen in moeilijkheden terecht kunnen overdag. Niet alleen in de winter, maar in alle seizoenen. ‘De Steenhouwer’, destijds opgestart door priester Flor Fischer (1936-1998), was twintig jaar lang zo’n waardevolle plek in het centrum van de stad.  

Het restaurant Kamiano, hoewel verschillend van insteek en aanpak, ontwikkelde van bij zijn opstart in 1994 een goede en collegiale verstandhouding met de medewerkers van ‘De Steenhouwer’. Omdat niemand alle problemen alleen aankan, is het belangrijk dat er een vlot overleg en netwerking is tussen zowel de professionele sector als de vrijwilligersorganisaties. De laatste jaren werden daartoe in Antwerpen belangrijke stappen gedaan.

Wij kunnen er inkomen dat sommige buurtbewoners en handelaars het gedrag van sommige bezoekers van zo’n inloophuis als storend ervaren. Een gepaste begeleiding van de bezoekers en een goede communicatie met de buurt zijn noodzakelijk. Toch moet men goed beseffen dat het samenleven van rijkeren en armeren, in dezelfde buurten en dezelfde straten, een belangrijk aspect is van het sociale weefsel dat een stad als Antwerpen leefbaar en menselijk houdt.

Er is een zorgwekkende tendens om armen en zwakken naar de rand van de samenleving te verbannen, niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk: weg van het centrum. De Gemeenschap van Sant’Egidio rekent er dan ook op dat een eventuele nieuwe ‘Steenhouwer’ een plek kan krijgen in het stadscentrum. We zijn verheugd te vernemen dat ook Schepen van sociale zaken en OCMW-voorzitster Liesbeth Homans er zo over lijkt te denken.

In deze tijd waarin Kerstmis stilaan wordt voorbereid, doen we een warme oproep om de  minder fortuinlijke medemens niet in de kou te laten staan.

 

Voor Kamiano: Kristien Wouters 0495 79 09 15