GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD

  TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT       


St.-EGIDIUSGEMEENSCHAP- Wandeling voor de vrede 31/12/2017

- Kerstfeest marginalen 24 dec.2017
- Voorstelling Internationale Ontmoeting. “Vrede is de toekomst. Religies en culturen in dialoog” Antw.11/2/2014

- Sant’Egidio over sluiting in loophuis voor maginalen 29/11/2013  

PERSBERICHT 31 /12/2017 Wandeling voor de vrede


Op Nieuwjaarsdag, maandag 1 januari 2018 organiseert de Gemeenschap van Sant’Egidio, in tal van steden van de wereld een wandeling voor de vrede. De deelnemers dragen bordjes mee met daarop alle landen waar vandaag een gewapend conflict woedt.
Dit jaar is er bijzondere aandacht voor het lot van vluchtelingen en migranten. Dit in  verbondenheid met paus Franciscus die zijn
vredesboodschap voor deze dag aan hen wijdde.
 
In Antwerpen begint de wandeling om 15u aan het Oorlogsmonument in het Stadspark (Hoek Rubenslei/ Van Eycklei) en eindigt met enkele toespraken en vredeswensen aan het huis van Sant’Egidio (
Kammenstraat 51, 2000 Antwerpen).
Toespraken van Jan De Volder, getuigenis van een vluchtelingengezin uit Syrië, vredeswensen van  (vrouwelijke) vertegenwoordigers van christendom, jodendom en  islam.
Aan het einde worden witte duiven losgelaten als teken van de hoop dat 2018 – het jaar waarin we de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog herdenken -  een jaar mag zijn van vrede in  de stad en in de wereld.
Voor meer informatie: Pieter Wieërs 0495 79 30 52PERSBERICHT- 19 december 2017

Met Kerstmis geeft de Gemeenschap van Sant'Egidio de ereplaats aan daklozen, eenzame ouderen, kansarme kinderen, mensen met een beperking, vluchtelingen, gevangenen en mensen in nood allerhande. Kerstmis is bij Sant’Egidio een jaarlijks hoogtepunt van de dagelijkse vriendschap met de armen. In totaal zullen over heel België meer dan drieduizend armen en mensen in nood aan de feesttafels zitten. Ongeveer 1.500 vrijwilligers zijn in de weer om dat mogelijk te maken.
 Acht kerstfeesten vinden plaats in een kerk, als teken dat de kerk in de eerste plaats een huis voor de armen wil zijn. Des te meer met de geboorte van Jezus die als een arm kind ter wereld kwam en voor wie geen plaats was in de herberg.
 
Daklozen van Kamiano
 Bekend zijn de kerstfeesten van 
Kamiano – de Sant’Egidio restaurants voor daklozen in Antwerpen, Brussel en Luik – die traditioneel plaatsvinden in een monumentale kerk.
 In Antwerpen vindt het kerstfeest plaats op kerstavond, zondag 24 december 2017,
vanaf 18u in de Sint-Carolus Borromeuskerk aan het Conscienceplein. Aansluitend om 22u vindt in de Sint-Carolus Borromeuskerk de viering van kerstavond plaats.
 In Luik vindt het kerstfeest van Kamiano plaats op zondagavond 24 december 2017 in de 
Eglise Saint-Barthélemy (Place Saint-Barthélemy).
 In Brussel vindt het kerstdiner van Kamiano plaats op maandag 25 december 2017 vanaf 13u in de 
Onze-Lieve-Vrouw ter Rijkeklarenkerk, Rijkeklarenstraat, Brussel.
 
Vluchtelingen, ouderen, kinderen en gevangenen
 Maar hier houdt het niet op. Dankzij de gulle medewerking van velen worden op kerstavond en kerstdag ook vele andere kerstfeesten ingericht in kansarme wijken, in vluchtelingencentra, ouderlingentehuizen en gevangenissen.
 In Antwerpen vragen wij uw aandacht voor de feesten die in kansarme buurten plaatsvinden op zaterdag 24 december vanaf 12u30 in volgende wijken: in Hoboken (
Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk), in Linkeroever (Sint-Lucaskerk). En op zondag 25 december vinden de kerstfeesten van de wijken Merksem (Sint-Bartholomeuskerk) en Antwerpen-Noord (Sint-Willibrorduskerk) plaats.
 
In Mechelen vindt het kerstfeest met de armen voor het eerst ook plaats in een kerk namelijk op kerstavond 24 december vanaf 17u in de
Sint-Pieter-en-Pauluskerk.
 
In Leuven vragen wij uw aandacht voor het feest dat plaatsvindt met de bewoners van het Woonzorgcentrum Remy (Andreas Vesaliuslaan 10) op zondag 24 december vanaf 16u.
 
Feesten met vluchtelingen gaan onder meer door in de asielzoekerscentra van Antwerpen-Linkeroever, Broechem, Lint en Sint-Niklaas en in de gevangenissen van Antwerpen en Merksplas.
 
Op al deze kerstfeesten worden de gasten verwelkomd met een gratis driegangenmenu en een gepersonaliseerd geschenk. De vrijwilligers staan in voor het goede verloop.
 
Cijfers
 
In totaal zullen in ons land meer dan 3.000 armen en mensen in nood aan de feesttafels aanzitten. Ongeveer 1.500 vrijwilligers zijn op een of andere manier in de weer om hen een onvergetelijke kerst te bezorgen.
 
Sant’Egidio organiseert deze kerstfeesten in meer dan zeventig landen van Europa, Afrika, Azië en Amerika. Voor meer dan 200.000 armen wordt de feestdis gedekt. Dit aantal groeit jaar na jaar, ook dankzij de toenemende uitstraling van deze kerstfeesten, die in 1984 begonnen met een bescheiden feestmaal voor een tachtigtal armen in de Basiliek van Santa Maria in Trastevere in Rome.
 
Media
 Pers en andere media zijn welkom op deze feesten. Graag op voorhand aanmelden.
 Aanwezigheid van beeldmedia is evenwel niet evident in asielzoekerscentra en gevangenissen. Gelieve daarom tijdig op voorhand contact op te nemen en te overleggen.
 
Vredeswandeling op nieuwjaarsdag
 Op nieuwjaarsdag, maandag 1 januari 2018 organiseert de Gemeenschap van Sant’Egidio in Antwerpen een fakkeltocht voor de vrede in de stad en in de wereld. De deelnemers dragen bordjes mee met daarop alle landen waar vandaag een gewapend conflict woedt.
 In Antwerpen begint de wandeling om 15u aan het Oorlogsmonument in het Stadspark (Hoek Rubenslei/ Van Eycklei) en eindigt met enkele toespraken en vredeswensen aan het huis van Sant’Egidio (Kammenstraat 51, 2000 Antwerpen).
 
Voor meer informatie: Jan De Volder 0495 79 50 91
 Voor een volledig overzicht van de kerstfeesten:
http://www.santegidio.be/kerstmis-kerstfeesten/


VOORSTELLING INTERNATIONALE ONTMOETING “VREDE IS DE TOEKOMST. RELIGIES EN CULTUREN IN DIALOOG” Stadhuis, Grote Markt Antwerpen, dinsdag, 11 februari 2014

Van 7 tot 9 september 2014 is Antwerpen gaststad van een betekenisvolle internationale ontmoeting van meer dan driehonderd leiders en vertegenwoordigers van de grote wereldgodsdiensten. Deze interreligieuze samenkomst behoort tot de grootste in haar soort op wereldvlak en is een uniek evenement voor de stad en ons land.

Gedurende drie dagen debatteren rabbijnen, kardinalen, imams, bonzes, bisschoppen, dominees en monniken vanuit heel de wereld samen met  humanisten, vertegenwoordigers van de politieke, culturele en economische wereld over de grote uitdagingen van onze tijd. Daarbij komen ook de actuele brandhaarden en vraagstukken aan bod. De panelgesprekken en slotceremonie  op de Grote Markt zijn vrij toegankelijk voor het publiek.

In de 21ste eeuw, waarin veel gewapende conflicten een cultureel-godsdienstige component hebben en waar migratie en globalisering voor nooit geziene uitdagingen zorgen, smeedt deze bijeenkomst een wereldwijd netwerk van mensen van goede wil en werkt het aan een cultuur van het samenleven. Deze bijeenkomst dient de vrede, in Europa en ver daarbuiten, en bracht al veel vruchten van verzoening en samenwerking voort.

België en Vlaanderen werden uitgekozen voor 2014 wegens de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog, Antwerpen wegens het multiculturele en multireligieuze karakter van de havenstad.

De organisatie is een initiatief van de Gemeenschap van Sant’Egidio, die ook voor de praktische uitwerking zorgt, in nauwe samenwerking met de bisschop van Antwerpen en de bestuurlijke overheden van de stad en het land.

Sinds de historische bijeenkomst van 27 oktober 1986 in het Italiaanse Assisi, waar op initiatief van Johannes Paulus II verantwoordelijken van de godsdiensten samenkwamen om te bidden voor de vrede, organiseert de Gemeenschap van Sant’Egidio jaarlijks een dergelijke bijeenkomst van ‘Mensen en Godsdiensten’. De laatste ontmoetingen vonden plaats in Rome (2013), Sarajevo (2012) en München (2011). De Gemeenschap van Sant’Egidio heeft grote expertise inzake vredesbemiddeling in conflictgebieden en interreligieuze dialoog, zowel op globaal als op lokaal vlak.

Op 11 februari 2014 wordt de Vredesbijeenkomst aangekondigd en toegelicht in opzet en verloop. Sprekers zijn Philip Heylen, schepen voor cultuur en erediensten; Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen ; Alberto Quattrucci, internationaal verantwoordelijke ‘Mensen en Godsdiensten’; Jan De Volder, coördinator van de ontmoeting in Antwerpen.

Geïnteresseerde media zijn vriendelijk uitgenodigd in het Stadhuis van Antwerpen, op dinsdag, 11 februari 2014 om 11.30 uur. Nadien wordt een receptie aangeboden en is er mogelijkheid tot persoonlijke interviews. Gelieve uw komst te bevestigen op info@peaceisthefuture.be

                                                                                

 


Sant’Egidio over sluiting in loophuis voor maginalen ‘De Steenhouwer’ 29/11/2013

De Gemeenschap van Sant’Egidio, die het restaurant voor daklozen ‘Kamiano‘ runt, neemt met ongerustheid kennis van de gedwongen sluiting van het Antwerpse inloophuis ‘De Steenhouwer’.

Het is belangrijk dat er in de binnenstad plaatsen zijn waar zwervers en mensen in moeilijkheden terecht kunnen overdag. Niet alleen in de winter, maar in alle seizoenen. ‘De Steenhouwer’, destijds opgestart door priester Flor Fischer (1936-1998), was twintig jaar lang zo’n waardevolle plek in het centrum van de stad.  

Het restaurant Kamiano, hoewel verschillend van insteek en aanpak, ontwikkelde van bij zijn opstart in 1994 een goede en collegiale verstandhouding met de medewerkers van ‘De Steenhouwer’. Omdat niemand alle problemen alleen aankan, is het belangrijk dat er een vlot overleg en netwerking is tussen zowel de professionele sector als de vrijwilligersorganisaties. De laatste jaren werden daartoe in Antwerpen belangrijke stappen gedaan.

Wij kunnen er inkomen dat sommige buurtbewoners en handelaars het gedrag van sommige bezoekers van zo’n inloophuis als storend ervaren. Een gepaste begeleiding van de bezoekers en een goede communicatie met de buurt zijn noodzakelijk. Toch moet men goed beseffen dat het samenleven van rijkeren en armeren, in dezelfde buurten en dezelfde straten, een belangrijk aspect is van het sociale weefsel dat een stad als Antwerpen leefbaar en menselijk houdt.

Er is een zorgwekkende tendens om armen en zwakken naar de rand van de samenleving te verbannen, niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk: weg van het centrum. De Gemeenschap van Sant’Egidio rekent er dan ook op dat een eventuele nieuwe ‘Steenhouwer’ een plek kan krijgen in het stadscentrum. We zijn verheugd te vernemen dat ook Schepen van sociale zaken en OCMW-voorzitster Liesbeth Homans er zo over lijkt te denken.

In deze tijd waarin Kerstmis stilaan wordt voorbereid, doen we een warme oproep om de  minder fortuinlijke medemens niet in de kou te laten staan.

 

Voor Kamiano: Kristien Wouters 0495 79 09 15