GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD

GELOOF en LEVEN

      TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT  


BEZINNINGEN ROND DE BIJBEL

- Tot vrijheid geroepen Ben Van Vossel

- Samen rond het Woord (o.m. Echo’s uit de Fraterniteit van Maria)
- Ter helle neergedaald
- Bergen in de Bijbel
- Alles achterlaten
- Zout der aarde
- De Beloften van Christus
-
Pasen met Psalm 118  Een zondagspsalm !
- BEZINNING IN DE SYNAGOGE VAN NAZARET  bvv

- De tocht van de Drie Koningen  T.S. Eliot (Gedicht / vert. M. Nijhoff)

- Parels uit Gods Woord