GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD

  TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT       


Gij zijt het zout van de aarde. Gij zijt het licht van de wereld.

(Mt. 5,13-16)  

B. Van Vossel

Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waar mee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt! Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.  

Gij zijt het zout van de aarde!

Zout. Geeft smaak aan het eten. Het werd ook gebruikt om het vuur aan te wakkeren dat warmte geeft. Als Jezus’ volgelingen zijn we geroepen om het zout van de aarde te zijn. Smaakgevers, mensen die het hart van de mensen verwarmen. Mensen die weer hoop brengen aan onze radeloze wereld, die zich zo cool kan voordoen en zo vanuit leegheid en angst leeft. Wij hebben alle redenen om vreugdevolle mensen te zijn, omdat wij weten dat God ons nabij is en dat Hij ons nooit, ook niet over de dood heen, aan ons lot overlaat. Zelfs al worden we vervolgd, zelfs al delen we volop in het lijden, zelfs al gaat ons lichaam ten onder. Hij er. In Hem mogen we ons geborgen weten. ‘Vader, aan U blijf Ik me toevertrouwen’, beleed Jezus in zijn uiterste nood. Blijë mensen. We mogen daar vaak over mediteren en we mogen ons tot vreugde wat dwingen. Er is alle reden toe. Warmte brengen op de aarde, betekent hoop brengen. Niet defaitistisch doen over alles en nog wat of alles afbreken, alsof er niets en niemand nog deugt. Zoeken naar het positieve in de mensen, de gebeurtenissen. En boven alles: mensen van hoop zijn. Die hoop breng je natuurlijk ook in de harten door mensen nabij te zijn, door hen redenen tot hoop te geven. En ook door af en toe te getuigen van de diepe bron van hoop van waaruit jij leeft!

Gij zijt het licht van de wereld.

Licht. Schept veiligheid. Betekende de overwinning op de duisternis van de zonde, de leugen, de onwaarheid. Wandelen in het licht betekent ook leven volgens Gods verlangen.

Dit vers sluit aan bij het vorige. Er komt licht in de wereld als mensen redenen tot hoop krijgen, als mensen weer uitkomst zien. Zin-geving is een van de voornaamste taken van de christen. De mensen leren zien waar Gods Geest aan het werk is, waar goede zaken ontkiemen of waar ze ontbloeid zijn. Gratische inzet, legers in dienst van vrede en mensenrechten. Hoe onvolmaakt ook en hoe gemengd nog met egoïstische of nationale belangen, toch het goede leren zien en duiden. Licht brengen. Nogmaals, geen defaitisme koesteren als moderne (on-)deugd.

De zonde overwinnen in eigen leven. Een levenslange opdracht. Met de kracht van de Geest. De leugen ontmaskeren, in eigen leven. Met de kracht van de Geest. Openkomen voor de waarheid, ook de geopenbaarde waarheid. Durven staan in de leer van de Kerk. Ongecomplexeerd tegenover alle modieuze theorieën van media, mediamieke theologen en moralisten. De zonde leren zien en bestrijden in onze omgeving, en de onwaarheid, de halve waarheden. Maar veel bidden om de heilige Geest, want we zijn zelf zo beperkt en zo gemakkelijk in het tot dogma verklaren van ons eigen zicht op de zaken. Nederigheid is een goede steun voor de waarheid. Een onmisbare voorwaarde zelfs. Gods verlangen leren zoeken en anderen helpen op die weg. In alle nederigheid. Met moed en doorzettingskracht.

Elke dag mag ik aanvangen met mijn eigen zwakheid en met Gods kracht, Gods heilige Geest:

"Geest van God, leer mij zien hoe ik vandaag zout van de aarde en licht van de wereld kan zijn. Wees Gij mijn leidsman en mijn kracht. Heer Jezus, Gij die het Licht van de wereld zijt, leef in mij zodat ik U kan uitstralen met alles wat er in U is aan hoop, heil, licht, warmte, waarheid, zekerheid, geborgenheid, genezing, bevrijding, kracht, gegevenheid, geduld, trouw… Vader, in Jezus’ Naam, laat me vandaag leven uw kind, als kind van het licht. Amen"

  TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT           TERUG NAAR THUISPAGINA