GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD

 GELOOF EN LEVEN 2006 nummer 1  

NAAR INHOUD  


- Jaar van het gebed: Hij is daar  bvv  
- Hij is gekomen  
-
Priesterhanden (oud lied)
-
Wereldjongerendagen te Keulen. Enige jongeren uit Wevelgem
-
Maria Magdalena (3) Ben Van Vossel cssr
- De eerste missievlucht naar Kongo (24) p. Bradfer CSsR
- Gebedsdienst voor zieken. Door Hilde Tusschans gmk
-
De Messiaanse Joden (1) P. Daniël Maes, Gemeenschap Ster van David
-
Teilhard de Chardin (1881- Pasen 1955)
- Aantal katholieken (Kerknet 21/10/2005)
- Snoep een appel (LAVA)
- Colruyt en het Zuiden (Kerknet)
-
Katech. vd Kath.Kerk (30) De Kerk is katholiek. resumee: b.v.v.
- Heropbouw Grieks-Katholieke kerk in Bagdad
- Internetlinks
-
Een ongeboren baby kan…
- Vervolging door moslims in India
-
De auto’s brandden!
-
Toewijding aan Maria bvv
- Overleden (Broeder Stefaan (Louis Van Campenhout) /Abt Ulrik Geniets van Averbode)
- Boeken

    NAAR INHOUD         NAAR TOP VAN DIT NUMMER     


HIJ IS GEKOMEN

Redactie

Het hart naar God toegewend

We kunnen het ons niet meer inbeelden ‘als Hij niet was gekomen’. Wat het meest opvalt is natuurlijk hoe Hij de wereld ‘vermenselijkt’ heeft. Dat je daartoe juist vanwege God moet komen! Maar Hij heeft de wereld vermenselijkt omdat Hij Hem ook wou ‘vergoddelijken’, meer ‘van God’ maken. Daarom heeft Hij Zichzelf helemaal afgestemd op het verlangen van de Vader, op de droom van God over de wereld en zijn mensen. God had het allemaal wat voorbereid door herders en profeten, maar eigenlijk was het maar een kleine, arme minderheid die openstond voor het Blijde Nieuws. De meesten waren druk met zaken bezig, en sommigen waren wat te druk bezig met God aan banden te leggen door hun ‘verdiensten en prestaties’ op godsdienstig gebied. God vroeg alleen hun hart, dàt op de eerste plaats. “Hoe juist heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd, toen hij zei: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij. Zij eren Mij, maar zonder zin, en mensenwet is wat zij leren” (Mt.15,7-9). Hij is gekomen, met zijn hart ingepalmd door God, zijn hart helemaal naar God toegewend en heel zijn wezen daarop gefocused, luisterend naar het hart van God en volledig ingaand op het stille ademen van de Geest…

Wij zijn bevrijd!

In een wereld die niet (of niet op deze manier) naar God was toegewend, werd Hij als een Lam naar de slachtbank geleid. Het Kruis blijft voor ons het teken van de liefde tot het uiterste, de liefde van God voor ons, de liefde van de Heiland voor de Vader en voor ons. Wij zijn er ons  vaak nog niet bewust van, maar onze boeien werden losgemaakt, wij hoeven geen slaven meer te zijn, niet van de donkerte in ons, niet van het duister buiten ons. Wij kunnen vrije mensen zijn ‘als we maar’ bij de kribbe gaan staan, of bij het kruis: zozeer heeft God ons liefgehad dat Hij zijn enige Zoon heeft gezonden, niet om te oordelen maar om te redden!  

Gaan wij slaven blijven?

Blijven wij ronddolen in het donker van zonde en gebondenheid, van ongeloof en twijfel? Of treden wij in het licht van Kerstmis en Pasen? Vragen wij de heilige Geest ons binnen te voeren in die mysteries van onze bevrijding opdat we tot het innerlijke besef mogen komen dat wij volop mogen delen in de vrede die God ons 365 dagen toewenst, op ieder moment van ons leven. Want daartoe is Hij gekomen!       EINDE ARTIKEL   

    NAAR INHOUD         NAAR TOP VAN DIT NUMMER     


GEKOMEN OM HEM TE AANBIDDEN

Getuigenis over de Wereldjongerendagen te Keulen (2005)

Yashmin, Lies, Katrien, Karolien, Elke

  

Sommige zaken mag je niet te vlug tot ‘oud nieuws’ verklaren.  Van 16 tot 21 augustus 2005 vond in Keulen de 20ste editie plaats van de Wereldjongerendagen (WJD)s. Minstens 375.000 katholieke jongeren uit alle delen van de wereld waren er samen. Aan de slotmanifestatie, waar ook paus Benedictus XVI bij aanwezig was (zoals op de vooravond overigens), namen zo’n miljoen personen deel. Hier volgt het getuigenis van enkele jongeren zoals zij het na afloop van de wereldjongerendagen in hun parochiekerk naar voor brachten.

  

Een voorkamp

“Venimus adorare Eum” – We zijn gekomen om Hem te aanbidden. Dat was het thema van de Wereldjongerendagen te Keulen waar naartoe zijn geweest. Deze uitzonderlijke ervaring willen we graag met jullie delen.

Als voorbereiding op de wjd (wereldjongerendagen) zelf gingen we naar een internationaal voorkamp in Essen ( Duitsland): Youth Arise (Jeugd herrijst). Op dit kamp waren we met zo’n 1800 jongeren 4 dagen samen rond de Heer. Ze waren van overal, net als de drie Wijzen gekomen om God te aanbidden: Italië, Canada, India, Spanje, Australië, Gibraltar…  In de voormiddag luisterden we naar verschillende internationale sprekers die ons voorbereidden op de wjd. Ook hadden we tijden van samen bidden, zingen en dansen voor God. De vrije tijd in de namiddag was het ideale moment om vrienden te maken van over de hele wereld, samen te sporten, fun te hebben al zo’n dingen. ’s Avonds hadden we telkens christelijk festival, viering en gebed. Superenthousiast en een beetje moe vertrokken we dan op maandag 15 augustus naar Keulen voor de wjd die op dinsdag startten.   

 

De wereldjongerendagen

Tijdens de wjd zelf hadden we ’s morgens catechese met de Vlaamse bisdommen. in de namiddag en ’s avond kon je kiezen uit een groot aanbod van evenementen zoals musicals, optredens van christelijke bands, gemeenschapsbijeenkomsten, gebedsvieringen, concerten, sprekers, debatten. Voor elk wat wils.

Als ultieme afsluiter van de wjd verzamelden we met alle jongeren op Marienfeld. Daar hielden we op zaterdagavond met paus Benedictus de avondwake. De sfeer op het veld was onbeschrijfelijk. Op het moment waarop iedereen zijn kaarsje aanstak voelden we ons als jonge kerk echt intens verbonden met elkaar. Na een ietwat frisse en korte nacht op het veld, vieren we Eucharistie met de paus en 1 miljoen mensen.

De grote keuze

Samen met paus Benedictus en alle jongeren dachten we na over het thema ‘Wij zijn gekomen om Hem te aanbidden”. De drie Wijzen gingen op weg, de ster volgens, met een vraag die in hun hart brandde: “Waar is de pasgeboren koning der Joden?”, zoals we ook in het evangelie volgens Mattheüs kunnen lezen. Dit was hun eigenlijke doel: de koning te vinden. Ook wij, jongeren van vandaag, voelen deze vraag dikwijls in ons hart: “Waar is Jezus? Welke weg moet ik volgen om Jezus te vinden?”   We kunnen zoveel wegen opgaan. Paus Benedictus herleidde al deze wegen tot een fundamentele tweesprong waar we als het waar voor staan: de weg waartoe de hartstochten ons lokken of de weg die je gewezen wordt door de ster die straalt in je geweten.

De beslissing om naar de wjd te gaan was reeds een keuze om de weg te gaan, verlicht door de sterk. De weg die ons telkens brengt nar de ontmoeting met de Koning, onze verrezen Heer. Net zoals we ook in iedere Eucharistieviering deze ontmoeting met onze Heer mogen ervaren.

Wat moeten de drie Wijzen verbaasd zijn geweest toen hun Koning een baby bleek te zijn. Alleen door hun geloof konden ze God herkennen, de koning die ze zochten. En dat is juist zo mooi.  Wij, mensen, maken ons allerlei voorstelling over God en hoe Hij werkt. Maar God komt niet naar ons toe zoals wij het verwachten en de manier waarop God werkt kunnen wij ons niet voorstellen. Jezus schenkt zich aan ons.   

Een keuze die ons leven verdiept

De drie koningen brachten elk geschenken mee: goud, wierook en mirre: een offer voor hun Koning, de Heer. Ons werd heel expliciet gevraagd: wat offer jij Hem? Daar moesten we over nadenken en dat noteren. Iedereen had allerlei dingen opgeschreven. Maar er is slechts één antwoord voor ons allen: Jezus verlangt niets anders, niets liever dan dat we onszelf offeren aan Hem, dat we Hem binnenlaten in ons leven. Want wie Christus binnenlaat in zijn leven, die verliest niets, helemaal niets van alles wat het leven vrij, mooi en groots maakt! Als we deze vriendschap aannemen die Jezus ons aanbiedt, gaan de deuren van het leven wijd open. Jezus kan en wil ons dat geluk en die diepe vreugde schenken waar we zo naar verlangen en waar we recht op hebben. Zoals een Indiër het verwoordde: “Met Jezus in je leven zijn er nog altijd problemen, nog altijd leed, maar je houding als christen verandert. Je zou bij problemen op je knieën kunnen gaan zitten en zeggen: O, God, ik heb zo’n groot probleem. Maar een christen die kiest voor Jezus en met Jezus probeert te leven zegt: O, probleem, ik heb een grote God!” Deze wat grappige woordspeling heeft ons als jongeren diep geraakt. Er zit zoveel achter. Met Jezus zijn de problemen niet hupsakee zomaar opgelost, maar met Jezus en zijn immens grote liefde voor ons staan we gewoon zoveel sterker in het leven.   

Op weg met Jezus

Net zoals de drie Wijzen keerden wij ook ieder persoonlijk langs een andere weg terug van onze pelgrimstocht naar Keulen. We zijn alle maal een stukje veranderd, we staan allemaal een stukje sterker in ons geloof. We voelen ons gesterkt door het zien van zoveel jongeren van over de hele wereld die ook geloven. De kerk leeft! Maar bovenal hebben we ieder persoonlijk mogen ervaren dat ‘Jezus leeft!’. Amen[1].


       EINDE ARTIKEL   

    NAAR INHOUD         NAAR TOP VAN DIT NUMMER     


AANTAL KATHOLIEKEN

Volgens het persagentschap Fides is het aantal katholieken wereldwijd gestegen tot 1.085.000.000 (1 miljard 85 miljoen). Dat blijkt uit de statistische gegevens voor 2003. Dat is een stijging met ruim 15.242.000 in vergelijking met 2002. In diezelfde periode daalde het aantal katholieken in Europa met 200.000. Momenteel vormen de katholieke gelovigen 17 % van de wereldbevolking (KerkNet/RadVat 21/10/2005)

     EINDE ARTIKEL   

    NAAR INHOUD         NAAR TOP VAN DIT NUMMER       SNOEP EEN APPEL (of twee) EN BLIJF GEZOND


Toegegeven, het bericht komt van LAVA, de koepel van de zes grootste fruit- en groenteveilingen van ons land. Het komt er kort gezegd op neer dat wie twee appels eet per dag, minder kans loopt om met astma en Alzheimer geplaagd te worden. Het St.-Georgeziekenhuis in Londen was eerder al tot de bevinding gekomen dat 5 appels per week de ademhaling en de longfuncties sterk verbeteren. De Cornell University in New York toonde dan weer het verband aan met Alzheimer: het eten van appels beschermt tegen oxidatiestress in de hersencellen, een aandoening die het hersenweefsel beschadigt, zoals dat het geval is bij Alzheimer. De goede resultaten worden toegeschreven aan antioxidanten waarvan de appel een krachtige leverancier is. Twee appeltjes per dag dus van harte aanbevolen aan al onze lezeressen en lezers voor een gezond 2006!     EINDE ARTIKEL   

    NAAR INHOUD         NAAR TOP VAN DIT NUMMER     


EEN ONGEBOREN BABY  …

18 dagen: het hart van een baby begint te kloppen

43 dagen: de hersenen coördineren de bewegingen

8 weken: alle organen functioneren

9 weken: de baby heeft blijvende, individuele vingerafdrukken

10 weken: de tastzin is in actie (welbehagen of pijn)

12 weken: een baby kan lachen, zijn (haar) duim zuigen, en een vuist maken.

  

     EINDE ARTIKEL   

    NAAR INHOUD         NAAR TOP VAN DIT NUMMER     TOEWIJDING AAN MARIA

Gemeenschapsdag Maria-Kefas (bvv 20/11/2005)

Maria, 
volgens Gods plan van heil

zijt Gij de moeder geworden van Jezus,

Zoon van God en Verlosser van de wereld.

In geloof en nederige ontvankelijkheid

hebt Gij Gods Woord aan U laten geschieden.

Door U hebben wij Jezus ontvangen,

‘het Licht van de wereld’,

en op het kruis heeft Hij ons

aan U toevertrouwd.

Omdat Gods heilsplan ook vandaag blijft gelden

wijden wij ons aan U toe Heilige Moeder van God.

In alles willen wij ons door U laten leiden

als onze Moeder en Koningin.

Vorm ons naar Jezus’ beeld,

leer ons te luisteren naar Gods woord

en er naar te leven,

leer ons gehoorzaam te zijn aan de heilige Geest,

en verbonden te blijven met de Kerkgemeenschap.

Bescherm ons tegen alle kwaad.

Leer ons van Jezus te houden,

onze geliefde Heer en Heiland,

en Gods lof te zingen

nu en in eeuwigheid.

Amen.

  

   EINDE ARTIKEL

       NAAR INHOUD         NAAR TOP VAN DIT NUMMER     

        PRIESTERHANDEN

Oud lied

Handen eerbied overwaardig
Handen liefd’ en zegenrijk
Priesterhanden offervaardig
Sleuteldragers van Gods’Rijk   

Handen die ons Christus geven
Handen eeuwenlang beloofd
Handen: rust in dood en leven
Priesterhanden op ons hoofd

Handen fors de wereld schragend
Handen die aan God gebiën
Handen God en hemel dragend
Handen die verlossing biën

Handen die ons Christus geven
Handen eeuwenlang beloofd
Handen: rust in dood en leven,
Priesterhanden op ons hoofd

    EINDE ARTIKEL

EINDE VAN DIT NUMMER   2006_1  

    NAAR INHOUD         NAAR TOP VAN DIT NUMMER