GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD


BEREIKBARE DIAPRESENTATIES (op YouTube)

Indien je een diapresentatie als PowerPoint rechtstreeks (en gratis) met geluid wil ontvangen

stuur  een email naar benvanvossel@telenet.be


- Christen worden-1 bvv

- Christen worden-2 bvv

- Christen worden-3 bvv

- Ga en verkondig 1 bvv

- Ga en verkondig 2 bvv

- Ga en verkondig 3 bvv

- Ga en verkondig 4 bvv

- God maakt alles nieuw bvv

- Hart van Jezus-1 bvv

- Hart van Jezus-2 bvv
- Evolutie T: bvv M. Dan Henig, Nebular focus

- Heel de mens-1  T: bvv - M: Nico Staf, Large smile

- Heel de mens-2  T: bvv - M: josh Pan, Guitar house

- Heel de mens–3  T: bvv - M: Joel Cummins, Pastorale

- Ongekende rijkdom 1 Kindschap Gods

- Ongekende rijkdom 2 De Jezusgemeenschap

- Pasen “Volgens de Schriften” bvv

- Vaar naar het diepe 2

- Verrezen en nog bij jou

- Zwakheid van God bvv