GELOOF en LEVEN vzw  
HOME

INHOUD

HOME
Iconen

Gebedsavond

INHOUDDossiers10 FEBRUARI ASWOENSDAG:

BEGIN VAN DE VASTEN- of

VEERTIGDAGENTIJD

Blog

Vaar naar het diepe
en gooi uw netten uit voor de vangst…
Wees niet bevreesd
Voortaan zult ge mensen vangen