GELOOF en LEVEN vzw  
HOME

INHOUD

HOME
Iconencursus

Gebedsavond

INHOUD


KERSTNOVEEN De 7 O-Antifonen (A.Leenders)

DOSSIERS
Duizenden door IS verdreven christenen leven in containers.

De ijskoude winter staat voor de deur.

De aartsbisschop (Redemptorist) van Erbil in Noord-Oost Irak tracht hen zoveel mogelijk te helpen.

Doneer online via www.kerkinnood.nl/noodhulpirak/ 

zodat de Chaldeeuws-Katholieke Kerk in Irak vluchtelingen kan blijven opvangen.

Heer, onze God, altijd zijt Gij bezorgd om ons geluk. Geduldig en getrouw bereidt Gij uw volk voor op de komst van de Heiland.

Doorbreek onze onmacht, ontsluit ons hart;

dat wij onbevangen Hem herkennen die midden onder ons zal komen:

Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,

die met U leeft en heerst

in de eenheid van de heilige Geest, God,

door de eeuwen der eeuwen.

(Oratie 3de zondag)