GELOOF en LEVEN vzw  
HOME

INHOUD

HOME
Iconencursus

Gebedsavond

INHOUD

Wo. 16 april

WOENSDAG IN DE GOEDE WEEK


- Jes 50, 4-9a  Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen

- Ps 69 (68)  Verhoor mij omdat Gij rechtvaardig zijt, Heer, nu is het de tijd van genade.

- Mt 26, 14-25  De Mensenzoon gaat heen

Zuster Regina plaatste een automatische versie van onze vertaling van Palmzondag op YouTube (kopiëer de link):

 http://youtu.be/311z3vHW50g

Ik, de Heer, … neem u bij de hand en waak over u

en maak u voor de mensen tot het teken van mijn verbond

en tot een licht voor de volken (Jes. 42,2)

LEZINGEN VAN PALMZONDAG (13 april). KLIKKEN OP DIA’S

DOSSIERS


Ik groet U, kruis, want gij slechts zijt

mijn hoop in deze lijdenstijd.

Geef vreugde wie op u vertrouwt,

genade wie zijn kwaad berouwt.