GELOOF en LEVEN vzw  
HOME

INHOUD

HOME
Iconencursus

Gebedsavond

INHOUDDOSSIERS
Ziel van Christus,

heilig mij.


Lichaam van Christus,

wees mijn redding.


Bloed van Christus,

bedwelm mij.


Water uit Christus zijde,

reinig mij.


O goede Jezus,

verhoor mij:

In uw wonden,

berg mij.

Laat mij niet van U gescheiden worden.

Verdedig mij

tegen de Kwade.

Roep mij

in het uur

van mijn dood,

en laat mij tot U komen,

om met uw heiligen

U te loven,

in de eeuwen der eeuwen.


(H. Ignatius v Loyola)