GELOOF en LEVEN vzw  
HOME

INHOUD

HOME
Iconencursus

Gebedsavond

INHOUD


Zondag 17 Jaar A (27/07/2014) Klik op dia’s


DOSSIERS


Toen hij een parel van grote waarde had gevonden, ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar

Vr. 1 aug  H. Alfonsus Maria
de ‘Liguori, b en krkl

Stichter vd Redemptoristen


- Jer 26, 1-9  Allen stormden op Jeremia af

- Ps 69 (68)  Verhoor mij, Heer, omdat gij rechtvaardig zijt

- Mt 13, 54-58  De zoon van de timmerman