GELOOF en LEVEN vzw  
HOME

INHOUD

HOME
Iconencursus

Gebedsavond

INHOUD


Zondag 30 door het Jaar A (26/10/2014) (klik op dia’s)

DOSSIERS
Zondag 30 DOOR HET JAAR A, 26 Oktober 2014


-Exodus 22,20-26  Gij hebt als vreemdeling in Egypte gewoond

-Psalm 18(17),2-3a.3bc-4.47.51ab Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij !

-1 Tessalonisenzen 1,5c-10  Gij zijt navolgers van de Heer

-Matheüs 22,34-40  De Heer beminnen met heel uw hart