GELOOF en LEVEN vzw  
HOME

INHOUD

HOME
Iconencursus

Gebedsavond

INHOUD


Zondag 29 door het Jaar A (19/10/2014) (klik op dia’s)

DOSSIERSBISSCHOP BASHAR SMEEKT OM HULP VOOR DE ONTHEEMDEN IN NOORD-IRAK

Woensdag, 22 Oktober 2014

Kerkwijdingsfeest


- Efeziërs 3,2-12  In Christus medeërfgenamen

- Jesaja 12,2-3.4bcd.5-6  Gij zult in vreugde water putten aan de bronnen van uw redder

- Lucas 12,39-48  Aan wie veel is toevertrouwd, wordt des te meer gevraagd