GELOOF en LEVEN vzw  
HOME

INHOUD

HOME
Iconencursus

Gebedsavond

INHOUD


Verheffing van het Heilig Kruis (14/09/2014) (klik op dia’s)

DOSSIERS


(15 Sept. Gedachtenis: Heilige maagd Maria, Moeder van Smarten)

Op het ogenblik verheug ik mij dat ik voor u mag lijden en in mijn lichaam aanvullen wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van de Christus,
ten bate van zijn lichaam, dat is de kerk.
Haar dienaar ben ik geworden krachtens het goddelijk ambt,
dat mij met het oog op u is verleend,
om namelijk het woord van God te brengen in heel zijn volheid (KOL.1,24-25)

Wo. 17  H Robertus Bellarmino, b en krkl


- 1 Kor 12, 31—13,13  De hymne op de caritas

-  Ps 33 (32)  Zalig het volk dat de Heer heeft als God,

de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen

- Lc 7, 31-35  Waarmee dit geslacht vergelijken

Mech.-Br.-Anw.-Hasselt: H. Lambertus, b en mrt