GELOOF en LEVEN vzw  
HOME

INHOUD

HOME
Iconen

Gebedsavond

INHOUD


Dossiers
VADER,

ZOON en

HEILIGE GEEST,

LOF ZIJ U IN EEUWIGHEID


Lof aan U, Vader,

lof aan U, Jezus mijn Heer,

lof aan U, heil’ge Geest,

Drieëne God.

Mysterie van Liefde !


Grote God van alle eeuwen

Gij zijt ons altijd nabij.

In wie gelovig leeft

wilt Gij wonen

en sticht Gij uw Koninkrijk

Mysterie van liefde !


Blog