GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD


GEBEDSAVONDEN 2018

FRATERNITEIT VAN MARIA


Zie ook: KORTE INLEIDINGEN IN HET “Leven in de Geest”  klik hier


VOOR VERDERE STUDIE OF  BEZINNING BIJ SOMMIGE WOORDEN: KLIK HIER


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD
Vertrouwvol uitzien naar Jezus’ komst

Leven in de liefde 2 Joh.4-6 (3/01/2018)


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.10/01/2018

Verwachtend uitzien


Woord van de avond: 1 Kor.1,4-9

1KOR.1,4 Steeds weer zeg ik God dank voor zijn genade, die u in Christus Jezus is gegeven.

5 Want in Christus zijt ge, naarmate zijn getuigenis bij u ingang vond,

6 in ieder opzicht rijk begiftigd met alle gaven van woord en kennis.

7 Op dit punt komt gij niets te kort, terwijl gij vol verwachting uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus.

8 Hij zal u ook doen standhouden tot het einde, zodat u geen blaam treft op de dag van onze Heer Jezus.

9 God is getrouw, die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.


Korte commentaar:

Als christen en als christelijke gemeenschap hebben wij reeds heel wat ontvangen om te kunnen getuigen. We moeten ook groeien in het vertrouwvol uitzien naar Jezus’ tweede komst. Het is vanuit het licht van zijn parousie dat ons bestaan en onze wereld verhelderd worden, zodat we duidelijker zien wat echt waardevol en blijvend is in Gods ogen.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo. 3/01/2018

Leven in de liefde

Woord van de avond: 2 Joh.4-6

2JOH.1,4 Het heeft mij zeer verblijd, enige van uw kinderen te hebben ontmoet, die in waarheid leven volgens het gebod dat wij van de Vader hebben ontvangen.

5 En nu bid ik u, Vrouwe (= de locale kerkgemeenschap), en het is geen nieuw gebod waarover ik u schrijf, maar het gebod dat wij van het begin af hebben gehad: laten wij elkaar liefhebben.

6 En hierin bestaat de liefde, dat wij een leven leiden naar zijn geboden. En dit is het gebod, dat gij van het begin af hebt vernomen: dat gij leeft in de liefde.


Korte commentaar:

Deze korte tekst mag voor ons een dringende boodschap zijn voor het Nieuwe Jaar. De liefde (voor God) toont zich in leven naar zijn geboden. En het voornaamste gebod is: leven in de liefde.NAAR TOP  -  NAAR INHOUD