GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD


MEDIA-NIEUWS 2017


Zie ook bij: Actua


Headlines in het nieuws bvv 10/11/2017
Japanese bisschoppen tegen afschaffing vredesartikel Grondwet  nov/2017

Raad v Europa prijst religieuze ngo’s 8/11/2017

Mgr. Leon Lemmens overleden 2/06/2017 Sant’Egidio

Mexicaanse kerk vraagt hulp vluchtelingen 3/03/2017 Kerknet


Headlines ? bvv 10/11/2017

Politiek is er de Catalaanse kwestie en de rondreis van Trump, financieel zijn er de Paradisepapers, er zijn de #metoo-getuigenissen, de vorige dagen in de sport en dus vandaag de reacties op het geval van Bart De Pauw. Er is duidelijk voldoende stof om het “Nieuws” te vullen en spijtig genoeg is er dan onvoldoende aandacht voor andere schrijnende toestanden in de wereld.  In de meeste van genoemde gevallen mag ook het woord ethiek en menselijkheid vallen. Het egoïsme zowel in het geval van extreem nationalisme als in de normvervaging en het misbruiken van je machtspositie. Het is allemaal “des mensen” maar het moet ieder van ons bewust maken van eigen verantwoordelijkheid bij het benaderen van medemensen en in het bepalen van onze politieke standpunten.

Japanse bisschoppen verdedigen vredesartikel 9 (nov. 2017)

De katholieke bisschoppen in Japan blijven tegen de stroom in pleiten voor het behoud van de vredestraditie sinds WO II.

De katholieke bisschoppen in Japan spreken zich klaar en helder uit tegen de plannen van premier Shinzo Abe om het fameuze artikel 9, het vredesartikel genoemd, uit de grondwet te schrappen. Met dat grondwetsartikel uit 1946 doet Japan afstand van een permanente militaire macht en ziet het af van oorlogsvoering. Het leger mag slechts ter verdediging van het land dienen.

De pas herkozen premier vindt de schrapping noodzakelijk omwille van de nieuwe uitdagingen door het conflict met Noord-Korea. De schrapping moet onder meer militair geweld van het Japanse leger in het buitenland mogelijk maken.

De Japanse bisschoppen van hun kant vrezen dat het land zich zal laten meeslepen in een wapenwedloop en vestigen de aandacht op de financiële uitgaven die dat met zich meebrengt. Wij moeten de vrede als het hoogste goed blijven verdedigen, schrijft mgr. Joseph Takami, de aartsbisschop van Nagasaki.

Bron: Vatican Insider/Radio Vaticana (Duitstalig) kerknet


8/11/2017  De Raad van Europa steekt in een rapport de loftrompet over de rol van levensbeschouwelijke ngo’s, vooral in de interreligieuze en interculturele dialoog. Die bemiddelaarsrol werd sterk in de verf gezet op de voorstelling van het document:

Rapport Migranten en vluchtelingen: uitdagingen en kansen, door Tomas Bocek, secretaris-generaal van de Raad van Europa.

Het rapport stelt vast dat:

- de uitgaven van sommige religieus geïnspireerde organisaties voor humanitaire hulp gelijk zijn aan of zelfs hoger liggen dan die van humanitaire organisaties

- religieuze ngo’s vluchtelingen helpen hun pijnlijke lasten te dragen en hen helpen integreren

- religieuze leiders een essentiële rol vervullen in de houding van bevolkingen ten opzichte van vluchtelingen

- geloofsgemeenschappen een belangrijke bemiddelaar zijn in het migratiebeleid van overheden, al bestaan er grote verschillen tussen de afzonderlijke staten

- religieuze organisaties een leidende rol spelen in de bevordering van de gastvrijheid, de veroordeling van racisme en xenofobie en de hulp aan migranten bij complexe integratieprocessen op alle niveaus.

Bron: Raad van Europa/Kathpress.at

Gepubliceerd op Kerknet woensdag 8 november 2017


Mgr. Leon Lemmens overleden 2/06/2017

Vannacht is in het universitair ziekenhuis Gasthuisberg van Leuven Mgr Leon Lemmens, hulpbisschop van Mechelen-Brussel voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen,  gestorven na een gelovig en moedig gedragen ziekte. Mgr Lemmens werd 63 jaar.


Leon Lemmens, geboren in Boorsem in Limburg in een groot en gelovig gezin, was priester van het bisdom Hasselt.


Tijdens zijn studies in Rome in de jaren 1970, leerde hij bij de Gemeenschap van Sant’Egidio, die toen haar eerste stappen zette in de eeuwige stad, het evangelie concreet te beleven door de liefde voor de armen. Hij ging er vaak de liturgie voor in de arme buitenwijken en bezocht er persoonlijk veel vereenzaamde ouderen.


Toen hij terugkeerde naar België, bleef Leon Lemmens zich naast zijn vele verantwoordelijkheden in het bisdom Hasselt samen met Sant’Egidio inzetten voor de vrede, de interreligieuze dialoog, en Afrika.


Hij reisde onder meer naar Sudan, Ethiopië, Eritrea, Rwanda en andere Afrikaanse landen, maar ook naar Irak, Indonesia en Bolivia.


Tussen 2004 en 2011 woonde hij opnieuw in Rome, waar hij werkte voor de Congregatie van Oosterse kerken. Tegelijkertijd was hij rector van het Seminarie van Sant’Egidio. Hij was een priester in hart en nieren, en de vorming van priesterkandidaten en jongeren ging hem altijd ter harte.


In 2011 benoemde paus Benedictus XVI hem tot hulpbisschop van Mechelen-Brussel. In het sterk geseculariseerde Vlaams Brabant, werkte hij met passie en geduld aan een ‘kerk die naar buiten gaat’ zoals paus Franciscus dat voor ogen houdt.


Leon Lemmens was een uitzonderlijk gecultiveerd man, polyglot, die door zijn grote gestalte en zijn ongeveinsde hartelijkheid indruk maakte, onder meer op veel jongeren die hij ontmoette. Hij had een robuust geloof en een groot hart, vooral voor de armen, de daklozen, de vluchtelingen.   


Vorige zomer maakte hij nog een reis naar Rwanda en Oost-Congo, en in september 2016 was hij aanwezig op het Gebed voor de Vrede in Assisi, naar aanleiding van de dertigste verjaardag van de historische interreligieuze vredesontmoeting van 1986. Daar groette hij voor de laatste keer paus Franciscus.


Tijdens de maanden van ziekte, werd hij altijd omringd door de liefdevolle zorg van velen.


Met Leon Lemmens, verliest de Gemeenschap van Sant’Egidio en heel de kerkgemeenschap van ons land een authentiek priester en een grootmoedig man die durfde kijken naar de grote horizonten van de wereld en naar de uitdagingen van onze tijd.


De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag, 10 juni 2017 om 11 uur in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen.


Mexicaanse kerk vraagt hulp vluchtelingen

De Mexicaanse kerkleiding vraagt    hulp voor de opvang van het toenemende aantal vluchtelingen, waaronder de gerepatrieerde vluchtelingen uit de VS.

De Mexicaanse bisschoppen hebben het maatschappelijk middenveld opgeroepen tot steun voor de talrijke vluchtelingenhuizen van de kerk in het hele land. Zo beheert de katholieke Kerk 70 zogenaamde Casas de Migrantes verspreid over Mexico. Daar worden zowel vluchtelingen opgevangen uit het zuiden, als gerepatrieerde vluchtelingen uit de Verenigde Staten.

De hulpbisschop van Monterrey vertelde 24 Horas dat er dagelijks zo’n 300 mensen aankomen in deze Casas de Migrantes. Vele vrijwiligers zetten zich in voor hun opvang. Maar dat is volgens de bisschop ontoereikend. Er breekt een moment aan dat wij moeten kiezen voor onze broeders en zusters die in de steek gelaten zijn en die worden gediscrimineerd, zegt Alfonso Miranda Guardiola, de secretaris van de Mexicaanse bisschoppen.

Bron: Kathpress.at