GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD


MEDIA-NIEUWS 2017


Zie ook bij: Actua


Mgr. Leon Lemmens overleden 2/06/2017 Sant’Egidio

Mexicaanse kerk vraagt hulp vluchtelingen 3/03/2017 Kerknet


Mgr. Leon Lemmens overleden 2/06/2017

Vannacht is in het universitair ziekenhuis Gasthuisberg van Leuven Mgr Leon Lemmens, hulpbisschop van Mechelen-Brussel voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen,  gestorven na een gelovig en moedig gedragen ziekte. Mgr Lemmens werd 63 jaar.


Leon Lemmens, geboren in Boorsem in Limburg in een groot en gelovig gezin, was priester van het bisdom Hasselt.


Tijdens zijn studies in Rome in de jaren 1970, leerde hij bij de Gemeenschap van Sant’Egidio, die toen haar eerste stappen zette in de eeuwige stad, het evangelie concreet te beleven door de liefde voor de armen. Hij ging er vaak de liturgie voor in de arme buitenwijken en bezocht er persoonlijk veel vereenzaamde ouderen.


Toen hij terugkeerde naar België, bleef Leon Lemmens zich naast zijn vele verantwoordelijkheden in het bisdom Hasselt samen met Sant’Egidio inzetten voor de vrede, de interreligieuze dialoog, en Afrika.


Hij reisde onder meer naar Sudan, Ethiopië, Eritrea, Rwanda en andere Afrikaanse landen, maar ook naar Irak, Indonesia en Bolivia.


Tussen 2004 en 2011 woonde hij opnieuw in Rome, waar hij werkte voor de Congregatie van Oosterse kerken. Tegelijkertijd was hij rector van het Seminarie van Sant’Egidio. Hij was een priester in hart en nieren, en de vorming van priesterkandidaten en jongeren ging hem altijd ter harte.


In 2011 benoemde paus Benedictus XVI hem tot hulpbisschop van Mechelen-Brussel. In het sterk geseculariseerde Vlaams Brabant, werkte hij met passie en geduld aan een ‘kerk die naar buiten gaat’ zoals paus Franciscus dat voor ogen houdt.


Leon Lemmens was een uitzonderlijk gecultiveerd man, polyglot, die door zijn grote gestalte en zijn ongeveinsde hartelijkheid indruk maakte, onder meer op veel jongeren die hij ontmoette. Hij had een robuust geloof en een groot hart, vooral voor de armen, de daklozen, de vluchtelingen.   


Vorige zomer maakte hij nog een reis naar Rwanda en Oost-Congo, en in september 2016 was hij aanwezig op het Gebed voor de Vrede in Assisi, naar aanleiding van de dertigste verjaardag van de historische interreligieuze vredesontmoeting van 1986. Daar groette hij voor de laatste keer paus Franciscus.


Tijdens de maanden van ziekte, werd hij altijd omringd door de liefdevolle zorg van velen.


Met Leon Lemmens, verliest de Gemeenschap van Sant’Egidio en heel de kerkgemeenschap van ons land een authentiek priester en een grootmoedig man die durfde kijken naar de grote horizonten van de wereld en naar de uitdagingen van onze tijd.


De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag, 10 juni 2017 om 11 uur in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen.


Mexicaanse kerk vraagt hulp vluchtelingen

De Mexicaanse kerkleiding vraagt    hulp voor de opvang van het toenemende aantal vluchtelingen, waaronder de gerepatrieerde vluchtelingen uit de VS.

De Mexicaanse bisschoppen hebben het maatschappelijk middenveld opgeroepen tot steun voor de talrijke vluchtelingenhuizen van de kerk in het hele land. Zo beheert de katholieke Kerk 70 zogenaamde Casas de Migrantes verspreid over Mexico. Daar worden zowel vluchtelingen opgevangen uit het zuiden, als gerepatrieerde vluchtelingen uit de Verenigde Staten.

De hulpbisschop van Monterrey vertelde 24 Horas dat er dagelijks zo’n 300 mensen aankomen in deze Casas de Migrantes. Vele vrijwiligers zetten zich in voor hun opvang. Maar dat is volgens de bisschop ontoereikend. Er breekt een moment aan dat wij moeten kiezen voor onze broeders en zusters die in de steek gelaten zijn en die worden gediscrimineerd, zegt Alfonso Miranda Guardiola, de secretaris van de Mexicaanse bisschoppen.

Bron: Kathpress.at