GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD


medianieuws-2015


- Nationalisme en de vluchtelingen Ben Van Vossel 9-09-2015

- Wereldgebedsdag voor de schepping op 1 september (Kerknet)

- School te duur? Kringloopwinkels deugdelijk alternatief  Kerknet 26-08-2015

- Vluchtelingenprobleem politiek niet misbruiken ! Katholieke reacties. Kerknet 20-08-2015

- Paus vraagt vergiffenis om misdaad tegen de Indianen (Kerknet 10/07/2015)

- CARITAS EUROPA: 'EUROPEES ASIELBELEID IS ONTOEREIKEND'

- Bootvluchtelingen onthalen en verder helpen  (bvv 6/05/2015)

- Caritas gaat 100.000 mensen helpen in Nepal (Kerknet 5/05/2015)

- Caritas Internationalis coördineert steun van religies aan Nepal (Kerknet/RKK 4/05/2015)

- Aardbeving Nepal : getuigenis van Waalse Jezuïet (Kerknet 29/04/2015)

- Paus Franciscus over de drama’s met de bootvluchtelingen (Radio Vaticaan Zondag 19/04/2015)

- Een objectieve kijk? (naar aanleiding van de zelfdoding van Steve Stevaert) Ben Van Vossel

- Aankondiging Heilig Jaar op 11 april 2015 (Bericht Kerknet 6/04/2015)

- Egidiusgemeenschap over Steve Stevaert  (Een katholiek woord) Kerknet 3/04/2015

- Haïtiaanse religieuzen schrijven ingrijpende vastenbrief (Kerknet 21/03/2015)

- Brief aan paus van christelijke vluchtelingen uit Irak (Kerknet 7/03/2015)

- Een deskundige over de Gezinssynode (Kerknet/La Croix)


NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN   


NATIONALISME EN ONTHAAL VLUCHTELINGEN

“Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief…” We kennen (als senior) tal van liederen waarin de liefde voor ons Vlaamse land ligt uitgedrukt. In deze dagen staan we echter voor verschrikkelijke tragedies waarvoor mensen (de een met al wat meer reden dan de ander) op de vlucht zijn. En ze komen hierheen. We zijn met z’n allen akkoord dat ze onze taal moeten leren en zich inleven in onze samenleving. Er is een grote golf van solidariteit gegroeid in Vlaanderen, en dat is hartverwarmend. De opvang had nog wat beter voorbereid kunnen worden, ondanks alles wat er reeds daadwerkelijk is gebeurd. Sommige mensen vragen zich echter af: Wordt het geen overrompeling? Zijn het niet vooral gelukzoekers? Gaan ze onze jobs niet afnemen? Krijgen ze niet evenveel (of meer) ondersteuning dan mensen die bij ons ook van de sociale zekerheid moeten leven? Gaan we ons met al die moslims op de duur niet vreemdeling voelen in eigen huis? Dit zijn wellicht terechte vragen die mensen zich stellen. Het grootste deel van die vragen kreeg reeds een antwoord. Maar Europa wil geen gesloten burcht zijn. En Vlaanderen mag dat ook niet zijn. Wie nu nog vanuit zijn nationalisme de ogen sluit voor die grootste migratie in jaren, die is ziende blind, of wil gewoon zijn hart sluiten (al beweert hij van niet) voor die enorme menselijke nood. Ik pas voor een Vlaanderen zonder hart; een Vlaanderen mét een hart is niet noodzakelijk een Vlaanderen zonder verstand.


BELGISCHE BISSCHOPPEN SLUITEN ZICH AAN BIJ OPROEP PAUS TOT GEBED VOOR DE SCHEPPING

Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping


BRUSSEL (KerkNet 30-08-2015)) – Op voorstel van patriarch Bartholemeos I van het oecuenische patriarchaat van Constantinopel) heeft paus Franciscus 1 september uitgeroepen tot Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping. Orthodoxe kerken bidden al jaren op 1 september voor het milieu en hebben de paus gevraagd of de katholieke Kerk zich hier bij aan wil sluiten. Aanleiding vormde de publicatie van de encycliek Laudato Si’ waarin de paus oproept tot een integrale ecologie, waarbij zorg voor de schepping en zorg voor de armsten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.


Paus Franciscus onderstreepte bij de instelling van de wereldgebedsdag dat christenen zijn geroepen tot een ‘ecologische bekering’, waarbij de consequenties van hun ontmoeting met Jezus Christus zichtbaar worden in hun relatie tot de wereld om hen heen. Hij hoopt met zijn oproep om milieubewuste rentmeesters van de schepping te zijn, niet alleen katholieken wereldwijd aan te spreken, maar alle mensen van goede wil.


De bisschoppenconferentie van België vraagt gelovigen en mensen van goede wil dan ook gehoor te geven aan de oproep van paus Franciscus en komende dinsdag 1 september mee te bidden voor de zorg en het behoud van de schepping. Als suggestie verwijzen de bisschoppen naar de twee gebeden waarmee paus Franciscus zijn encycliek Laudato Si' afsluit. Klik op onderstaande link om de gebeden te downloaden.


Ecokerk

Ecokerk, de groene organisatie van de Vlaamse kerkgemeenschap, roept alle parochies, kloostergemeenschappen, abdijen, zorg- en onderwijsinstellingen, en christelijk geïnspireerde organisaties in ons land op om ter gelegenheid van de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping (dinsdag 1 september) uitdrukkelijk een gebedsmoment te voorzien rond de zorg voor de schepping. De jaarlijkse gebedsdag biedt zowel individuele gelovigen, als gemeenschappen een gelegenheid om hun persoonlijke roeping als rentmeesters van de schepping te herbevestigen, om God te danken voor het prachtige scheppingswerk, om zijn hulp af te smeken voor de bescherming van de schepping en om zijn vergeving te vragen voor de fouten die begaan werden tegen deze wereld waarin wij leven.


Paus Franciscus riep christenen eerder dit jaar op om zich aan te sluiten bij de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping, die door orthodoxe Kerken al langer op 1 september wordt gehouden. De paus schrijft: "Als christenen willen we bijdragen aan een oplossing voor de ecologische crisis die de mensheid thans doormaakt. Daartoe moeten we in ons rijke spirituele patrimonium eerst de diepste beweegredenen herontdekken voor onze bezorgdheid voor de schepping. De ecologische crisis moet ons aansporen tot een diepgaande spirituele ommekeer."


NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN

SCHOOL TE DUUR  ?  KRINGLOOPWINKELS DEUGDELIJKE OPLOSSING  Kerknet 26/08/2015

Volgens Liesbeth De Schamphelaere, communicatieverantwoordelijke van de Kringwinkels, hoeft terug naar school niet duur te zijn. "Ouders kunnen er met hun kinderen voor kiezen om mappen, pennenzakken, passers of rekenmachines voor een fractie van de oorspronkelijke prijs in een kringloopwinkel aan te kopen. Tweedehands kopen is tot 70% goedkoper." Voor De Schamphelaere is dat meteen ook een keuze voor duurzaamheid. "Door tweedehands te kopen wordt de afvalberg verkleind en moeten geen nieuwe producten geproduceerd worden." Als bijdrage tot duurzaamheid en een proper milieu houdt een vijftiental kringwinkels, verspreid over heel Vlaanderen, een terugnaarschoolactie. De Schamphelaere: "Dat impliceert dat die kringwinkels in de loop van het jaar schoolmateriaal hebben verzameld dat nu bij het begin van het schooljaar mooi wordt samengebracht en aangeboden. Zo stimuleren wij meteen het hergebruik."

De kringwinkels plannen vanaf midden september ook een studentenactie. "Zo helpen wij studenten om hun kot op originele manier in te richten. Verschillende van onze kringwinkels geven extra korting aan studenten."


De kringwinkels moedigen leerlingen aan om ook tijdens het schooljaar aandacht te blijven hebben voor het milieu. Het gebruik van een brooddoos en herbruikbare drinkfles kan daartoe al een belangrijke aanzet zijn. Wie de auto thuis laat, gaat goedkoper en milieuvriendelijk naar school. "Wij geven de ouders en kinderen de raad om vooraf aan lijstje te maken van het benodigde schoolmateriaal. Vaak zijn er in huis al heel wat spullen die opnieuw kunnen gebruikt worden. Dat belet dat er impulsaankopen gebeuren bij het begin van het nieuwe schooljaar. Wij moedigen aan om schoolmateriaal dat niet meer nodig is, maar wel nog bruikbaar is naar de kringloopwinkel te brengen. Schoolmateriaal is bij ons steeds welkom. Wij wensen alle kinderen alvast een heel goed schooljaar!"


NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN   

VLUCHTELINGENPROBLEMATIEK NIET  POLITIEK MISBRUIKEN (Kerknet 20-08-2015)

Kerknet geeft de visie weer van mgr. Galantino (secretaris-generaal van de Italiaanse bisschoppenconferentie) die kritiek uitte op een verstrenging van het asielbeleid en het groeiende populisme in zijn land. Een bestuurlid van de Rega Nord had dan weer kritiek op de aartsbisschop en zei dat het Vaticaan zich niet moet bemoeien met het Italiaanse asielbeleid. Maar ook Kardinaal Angelo Bagnasco, aartsbisschop van Genua en voorzitter van de Italiaanse bisschoppenconferentie, organiseerde recent een ontmoeting met asielzoekers in het seminarie van Genua. Paus Franciscus liet vorige week opnieuw een zending hulpgoederen bezorgen voor vluchtelingen in Rome.

Tenslotte gaf Andrea Riccardi, de voormalige politicus en stichter van de Sint-Egidiusgemeenschap, niet enkel steun aan de uitspraken van mgr. Galantino. Hij gaf ook volgend sterk statement: "Bepaalde politieke groepen voeren een afschuwelijke electorale oorlog, waarbij een ingewikkeld en een onstuitbaar wereldwijd fenomeen wordt gereduceerd tot de aankomst van migranten in Italië." NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN   


PAUS VRAAGT OM VERGEVING VOOR ZONDEN TEGEN INDIANEN (Kerknet 10/07/2015)

SANTA CRUZ (KerkNet/RKK/Reuters/AP 10/07/2015) - Paus Franciscus heeft donderdagavond (plaatselijke tijd) zijn excuses aangeboden voor de wandaden van de katholieke Kerk tijdens de kolonisatie van Amerika. Hij deed dat in een toespraak voor de deelnemers aan de Tweede Wereldontmoetingsdag aan Volksbewegingen in de Boliviaanse stad Santa Cruz de la Sierra. “Ik zeg dit met spijt: er werden in Gods naam vele zware zonden begaan tegen de inheemse Amerikaanse volkeren”, bekende de paus. “Ik wil nederig om vergeving vragen, niet alleen voor de wandaden van de Kerk zelf, maar ook voor de misdaden tegen de oorspronkelijke volkeren tijdens de zogenoemde verovering van Amerika. Er was zonde, heel veel zelfs.”


In 2007 kreeg paus Benedictus XVI veel kritiek toen hij tijdens zijn bezoek aan Brazilië zei dat de 'indianen' van Latijns-Amerika “zwijgend ernaar verlangden” om christen te worden toen de Spaanse en Portugese veroveraars kwamen.

Paus Franciscus zei dat hij niet de eerste katholieke bisschop is die toegeeft dat de Kerk misdaden heeft begaan tegen de inheemse bevolking. “Maar we hebben er nooit excuses voor aangeboden. En daarom vraag ik nu om vergeving.” Hij waarschuwde in zijn speech ook voor “nieuwe kolonisatie”. Daarbij noemde hij grote bedrijven, banken, vrijehandelsverdragen en het opleggen van bezuinigingen. “Het zijn altijd de arbeiders en de armen die de broekriem moeten aanhalen.”


De toespraak van de paus kreeg een warm applaus van de deelnemers aan de Tweede Wereldontmoetingsdag aan Volksbewegingen in de Expo Feria-beurs. Daarbij waren afgevaardigden van de diverse inheemse volken van Bolivia aanwezig. Ook president Evo Morales was van de partij, net als mijnwerkers, landloze boeren, seizoenarbeiders, vakbondsleiders en internationale activisten. De Eerste Wereldontmoetingsdag aan Volksbewegingen vond vorig najaar in Vaticaanstad plaats.


Eerder op de dag vierde de paus eucharistie met honderdduizenden gelovigen op het Cristo Redentor-plein in Santa Cruz. In zijn homilie zei hij dat alle katholieken de plicht hebben om arme mensen te helpen. Hij keerde zich ook tegen het consumentisme. Deze mentaliteit bevat volgens de paus “een logica die alles verandert in een uitwisselbaar object, alles in een consumeerbaar object, alles in een verhandelbaar object; een logica die bedoeld is om ruimte te maken voor zeer weinigen, wegwerpend allen die niet produceren”.

Bron: http://www.franciscoenbolivia.org/


NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN   


CARITAS EUROPA: 'EUROPEES ASIELBELEID IS ONTOEREIKEND' KerkNet/La Croix/CNS 06 mei 2015

Volgens Karolina Babicka van Caritas Europa is het asielbeleid van de Europese Unie onvoldoende om nieuwe bootdrama's te beletten. Babicka onderstreept dat organisaties als Caritas de EU al jaren geleden waarschuwden voor de drama's die zich vandaag voltrekken. Europese politici lieten het jarenlang na die waarschuwing ernstig te nemen. "Daardoor zijn de nationale regeringen en de EU deels verantwoordelijk voor de gebeurtenissen van vandaag." De Caritasmedewerkster gelooft niet dat de bestrijding van de mensenhandel en de vernieling van de boten waarmee asielzoekers naar Europa worden gesmokkeld de toevloed zal stoppen.


"Europa moet kiezen voor een radicaal nieuwe aanpak of alles blijft bij het oude." Caritas Europa vindt dat daarin de bescherming van het leven en de mensenrechten van de migranten voorop moet staan. "Met het vernielen van boten, dreigen ook de mensen zelf vernietigd te worden. Dit roept ernstige juridische en morele vragen op. Asielzoekers worden gedwongen andere, nog gevaarlijker manieren te zoeken om tot in Europa te geraken."


'Wij manen aan tot de verstrekking van visa voor humanitaire redenen voor vluchtelingen uit Syrië en Libië, evenals wettelijke kanalen voor arbeidsmigranten en een verbetering van de gezinshereniging. Onze behandeling van migranten en vluchtelingen is een weerspiegeling van de toestand van de fundamentele rechten binnen de EU. Maar de situatie wordt steeds slechter en grote landen doen onvoldoende inspanningen voor de verdediging van de christelijke waarden die de basis vormen van de waarden van de EU."


 NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN   


Bootvluchtelingen … en Jobs  (bvv 6/05/2015)

Tienduizenden zijn al de Middellandse zee overgestoken om in Europa aan te meren. Duizenden zijn verdronken. Europa, ooit christelijk geweest, redt wat er te redden valt en zal ze wel opnemen. Voor een definitieve oplossing zijn er een aantal –nog knarsende- oplossingen uitgedacht maar er valt nog veel te doen. Zowel hier en ook daar, waar ze vandaan komen. Hier moet voor de nieuwkomers voor een deftig onthaal, onderkomen en voorlopige voorzieningen gezorgd worden. Er moet voor hen ook gezorgd worden voor aangepaste jobs. En dat terwijl er bij ons zoveel werkelozen zijn? Nemen ze onze jobs niet af? Deze vluchtelingen willen echter beginnen aan de laagste trap, waar wij ons te mooi voor achten.  Het moet mogelijk zijn spoedige oplossingen te bedenken en de samenleving daarvan bewust te maken (Grote bedriijven én KMO’s). Eens aan het werk kunnen die mensen voor zichzelf instaan en dragen ze meteen hun steentje bij tot onze samenleving. Dat onze samenleving een wat donkerder kleur krijgt… Ja, inderdaad. En dan?


Caritas gaat 100.000 mensen helpen in Nepal (KerkNet Dinsdag, 05 mei 2015) –

De humanitaire interventie van het internationale Caritasnetwerk voorziet levensreddende hulp voor 100.000 personen in de komende twee maanden en dit in 7 districten die zwaar getroffen werden door de aardbeving: Kavre, Ghorka, Nuwakot, Sindapalchok, Dhading, Okhaldhunga en Lamjung. “De interventie is complementair met de hulpverlening van andere organisaties in de regio”, legt Johanna Vanraes van Caritas International België uit. “De meest kwetsbare families krijgen voorrang. Caritas Nepal werkt met een eigen staf (die uitgebreid wordt) en een netwerk van vrijwilligers en contacten via de parochies. Daarnaast stelt een aantal lidorganisaties gespecialiseerd personeel ter beschikking ter versterking van het lokale team. Caritas International België steunt deze urgentiefase met 50.000 euro.”


Levensnoodzakelijke hulp

20.000 families krijgen een tijdelijke schuilplaats: shelterkits (tentzeil, plastic zeil, slaapmatten, dekens, touw en gereedschap). Johanna Vanraes: “Het materiaal beantwoordt aan de Sphere-normen, dat zijn internationale humanitaire basisvereisten. Het wordt aangevoerd vanuit India omwille van tekorten op de markt in Nepal. De zending is onderweg. Voor nog eens 20.000 families is een pakket basisbenodigdheden en kookgerief voorzien: een lamp op zonne-energie, jerrycan, emmer, kookgerei, braadpan en kookpan, ook hier volgens de Sphere Standards. Ook deze goederen zijn al onderweg.


Drinkwater
“20.000 families krijgen ook toegang tot drinkbaar water en kunnen een basishygiëne in acht nemen: ze krijgen waterzuiveringstabletten, een waterfilter en een hygiënekit met o.m. zeep, ontsmettingsmiddel, maandverbanden, ondergoed, handdoeken tandenborstels en tandpasta”, somt Vanraes op. “De mensen krijgen de nodige instructies voor het gebruik van de zuiveringstabletten en informatie in verband met de regels die gerespecteerd moeten worden i.v.m. hygiëne. Caritas Nepal voorziet daarnaast ook nog eens in psychosociale en morele steun. Het zal erover waken dat kwetsbare families de nodige hulp krijgen bij het opzetten van hun schuilplaats en dat er geen misbruik van hen gemaakt wordt. Het budget voor twee maanden bedraagt 2.598.562 euro.”


  NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN   

CARITAS COÖRDINEERT HULPVERLENING RELIGIES AAN NEPAL (KerkNet/RKK 04 mei 2015)

BRUSSEL (KerkNet/RKK 04 mei 2015) - Kerkelijke hulporganisaties en charitatieve instellingen van andere religies hebben besloten de hulp aan de overlevenden van de aardbeving in Nepal te laten coördineren door Caritas. Het internationale rooms-katholieke netwerk legt de leiding van diverse operaties in handen van de lokale Caritasafdelingen, ondersteund door Caritas India en Caritas Australië.

Het was mgr. Paul Simick, de apostolische vicaris (missiebisschop) van Nepal, die de verscheidene religieuze hulporganisaties opriep onder een vlag te opereren. Hij kreeg vele positieve reacties daarop, onder meer van leiders van plaatselijke moslim-, hindoe- en boeddhistische gemeenschappen. “De mensen die nu lijden in Nepal, zijn onze broeders en zusters. Hun religie doet er niet toe. Religie zou ons niet moeten verdelen. We moeten ons dus zo veel mogelijk verenigen om onze hulp effectiever te laten zijn. We zijn blij dat de katholieken dit leiden, omdat zij na de ramp als eerste in actie kwamen”, zegt Mohammad Sannaulha, imam van de Jame-moskee in Kathmandu tegenover AsiaNews.

Boeddhistisch leider Renchen en hindoegeestelijke Manohar Prasad Sah verklaarden: “Als religies zich verenigen, kunnen we voldoen aan de basisbehoeften van de mensen. Solidariteit, vrede en naastenliefde zijn waarden die wij allen delen.”

De VN-organisatie OCHA heeft berekend dat het aantal ontheemden ruim 2,8 miljoen bedraagt en dat er meer dan 130.000 huizen zijn verwoest. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met het zoeken naar en het bergen van lichamen. Een politieteam vond gisteren nog vijftig lichamen. Hoewel veel moeilijk bereikbare gebieden nog niet zijn doorzocht, acht Nepal de kans klein dat er nog mensen levend worden gevonden. Toch werd er zaterdag nog een vijfjarig jongetje levend onder het puin vandaan gehaald. En zondag meldde de politie dat er nog drie overlevenden werden gevonden: twee vrouwen en een man in het dorp Kerabari, in het district Sindhupalchok.

Alle financiële hup voor de slachtoffers in Nepal blijft welkom op het rekeningnummer BE88 0000 0000 4141 van Caritas International België.


BELGISCHE JEZUÏET ETIENNE DEGREZ OVERLEEFDE AARDBEVING IN NEPAL

BRUSSEL (KerkNet 29/04/2015)

Jezuïet Etienne Degrez, afkomstig uit het Waalse Bois de Villers (deelgemeente van Profondeville in de provincie Namen), woont en werkt al enkele jaren in Nepal. Afgelopen zaterdag overleefde hij als bij wonder de verschrikkelijke aardbeving in Nepal. Alle huizen in Okhaldhunga, een dorp in het middengebergte, op ongeveer 150 km ten oosten van de hoofdstad Kathmandu, waar hij op dat moment een priesterwijding bijwoonde, zijn verwoest. Op de jezuïetenmissie in Tipling vielen twaalf dodelijke slachtoffers. Hun huis ligt in puin.


Afgelopen zaterdag was pater Etienne Degrez samen met een confrater en enkele jezuïeten in opleiding te gast in Okhaldhunga, waar de priesterwijding plaats vond van een andere, jonge confrater, Tek Bahadour Paudel. Het hele dorp, de familie van Tek inbegrepen, is hindoe en er is dan ook geen kerk. “En dat is niet zomaar een detail… het heeft ons het leven gered”, schrijft pater Degrez in een brief aan zijn Belgische confraters. “Iets voor het middaguur, de wijdingsplechtigheid was niet eens een half uur afgelopen. Heel wat mensen waren de pasgewijde priester nog aan het feliciteren, op de speelplaats van de plaatselijke school, waar voor de gelegenheid aan afdak was opgetrokken. En ineens beefde de aarde. Als een schip op de golven. Aan de andere kant van de vallei zag ik wolken stof opstijgen en hoorde ik geroep en geschreeuw. Elke wolk betekende een huis dat instortte of een stuk bergwand dat naar beneden schoof en een lawine van rotsen en aarde veroorzaakte.”


In Okhaldhunga was de schade niet te overzien. Sommigen huizen lagen in puin, niet een huis bleef onbeschadigd. Ze zijn allemaal onbewoonbaar, ook het huis van de pas gewijde priester. "Het mag een wonder dat niemand van de dorpsbewoners ernstig gewond is geraakt”, getuigt pater Degrez. “Zo goed als alle dorpelingen waren aanwezig op de wijding. Als ik ’s avonds samen met Tek enkele gezinnen bezocht, zegden ze overal ‘Het is uw Heer die ons heeft gered… Dankzij de wijdingsplechtigheid waren we allemaal buiten!’”


Het kostte pater Degrez drie dagen om terug te keren naar Kathmandu. Op de terugweg zag hij niets anders dan ellende. Van vele huizen blijft zo goed als niets over en heel wat puin moet nog worden onderzocht op de aanwezigheid van mogelijke slachtoffers. De Belgische jezuïet is er dan ook van overtuigd dat het slachtofferaantal nog zal oplopen. En intussen blijven er naschokken komen, al daalt de intensiteit. Gisterenavond telde hij er nog een tiental.DRAMA VAN DE BOOTVLUCHTELINGEN (Paus Franciscus) (Radio Vaticaan Zondag 19/04/2015)

« De bootvluchtelingen zijn mannen en vrouwen zoals wij . Het zijn mensen die een beter leven zoeken, het zijn mensen die geluk zoeken. Het zijn hongerlijders, vervolgden, gekwetsten, mensen die uitgebuit worden, oorlogsslachtoffers », aldus de paus, die de gelovigen op het Sint-Pietersplein opriep tot een stilgebed voor de omgekomen migranten.


  NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN     


EEN OBJECTIEVE KIJK ?  (Ben Van Vossel 8/04/2015)

Naar aanleiding van de zelfdoding van de minister van Staat Steve Stevaert zijn er allerlei reacties geweest (en nog). Aanvankelijk waren er op Twitter vrij bittere en rancuneuze tweets. Daarop volgde op de (serieuze) media een afwijzende reactie op die bittere uitingen. Later probeerde men zo minutieus mogelijk de gang van zaken te reconstrueren: om de zaak zo objectief mogelijk in te schatten, maar tegelijk kreeg de nieuws-gierigheid haar overvolle deel. Nog even later verlegde zich de focus naar de zaak van de vrouw met wie Stevaert in proces lag… Er volgden dan weer allerlei berichten en getuigenissen over verkrachting van vrouwen en hoe daar te weinig geloof aan gehecht werd en hoe sommigen (psychologen zelfs) niet konden begrijpen dat aangiftes pas laat gedaan werden. Kortom, een heel kluwen van berichtgeving, maar waaruit ieder toch stilaan iets klaarder begon te zien. Een minister van Staat is blijkbaar ook maar een mens, met zijn succesvolle en donkere kanten, met zijn sterkte, zijn kwetsbaarheid en draagvermogen, zijn zelfrespect en (gebrek aan?) schuld bekennen. Als christen ben je bij de dood (en het leven) van een mens geneigd om met Jezus te zeggen: ‘Wie zonder zonde is, gooie de eerste steen’ en ‘veroordeel niet en ge zult niet veroordeeld worden’. Dat niet veroordelen gaat dan over de mens, niet over de daden, want die kunnen best verkeerd zijn. Een mens heeft naast zijn donkere kanten, vaak ook heel positieve zijden. Men moet maar de reactie lezen van de Sint-Egidiusgemeenschap hieronder. Daarnaast is er de aangelegenheid van de vrouw die beweert verkracht te zijn geweest. Na de zelfdoding van Stevaert blijft haar aanklacht onbeantwoord en in het geval van misbruik of verkrachting is juist het ‘beluisterd worden’ en ‘au sérieux’ genomen worden heel belangrijk om ‘je leven weer te kunnen opnemen’. Wij kunnen maar hopen dat al deze problematieken, die naar aanleiding van de zelfdoding van een BV naar boven zijn gekomen, een positief gevolg krijgen.


  NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN     

PAUS FRANCISCUS KONDIGT H. JAAR AF OP ZATERDAG 11 APRIL (Bericht Kerknet 6/04/2015)

ROME (Maandag, 06 april 2015 KerkNet/VIS/Kathpress) – Paus Franciscus kondigt op zaterdag 11 april, de feestdag van de Goddelijke Barmhartigheid, een Heilig Jaar af. De datum voor de afkondiging sluit prefect aan bij het thema van jubeljaar. Zaterdagnamiddag zal hij bij de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek in Rome fragmenten van de bulle voorlezen, waarin ook wordt aangekondigd dat het jaar loopt van 8 december tot 20 november 2016. Aansluitend vindt een avondgebed plaats in de Sint-Pietersbasiliek.

Het laatste jubeljaar vond plaats in 2000. Toen bezochten naar schatting 25 miljoen pelgrims en toeristen Rome. Een Heilig Jaar moedigt gelovigen aan om naar Rome te reizen en er de graven van de apostelen en de vier monumentale basilieken te bezoeken. Bij de afkondiging van het jubeljaar maakt de paus ook de voorwaarden voor de aflaat bekend. Het Heilige Jaar valt samen met de 50ste verjaardag van het einde van het Tweede Vaticaans Concilie, dat op 8 december 1965 eindigde.

       NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN     

SINT-EGIDIUSGEMEENSCHAP OVER OVERLIJDEN VAN STEVE STEVAERT

ANTWERPEN (KerkNet Vrijdag 3 april 2015) – Ook in de katholieke wereld wordt geschokt en met groot medeleven gereageerd op de dood van Minister van Staat, Steve Stevaert. De Sint-Egidiusgemeenschap omschrijft hem als "een fijnbesnaard politicus, maar vooral als een charmant mens met het hart op de rechte plaats die buitengewoon goed met eenvoudige en arme mensen overweg kon. "Sant'Egidio herinnert aan zijn bezoek aan het daklozenrestaurant Kamiano in Antwerpen in november 2003.


Dat hij sociaal fijngevoelig en een bruggenbouwer was blijkt ook uit het feit dat hij de helft van de opbrengst van zijn kookboek aan de daklozenwerking in Antwerpen schonk. "Dat hij die gift schonk aan een katholiek initiatief, wekte verbazing en bij sommigen achterdocht. Toch was het meer dan alleen maar een politieke stunt. Hij was een agnost, een vrijmetselaar, en een overtuigd socialist. Maar hij wist beter dan anderen ideologische grenzen over te steken en de hand te reiken aan gelovigen, wat toen relatief nieuw was voor de Vlaamse socialistische cultuur. Op politiek vlak was hij mede-architect van ‘paars’. Maar op maatschappelijk vlak voelde hij intuïtief aan dat de ingebakken antiklerikale reflex in de 21ste eeuw geen zin meer had. Een gelijkaardige openheid trachtte hij aan de dag te leggen met zijn boek ‘Ander Geloof’."


Ook na zijn politieke carrière bleef de vriendschap met de gemeenschap duren, met sporadische hartelijke contacten en af en toe een sms’je. Na de verkiezing van paus Franciscus sms’te hij: “De mooie naam Franciscus laat niemand koud, zelfs een ketter als ik niet”. En na de recente toenadering tussen de Verenigde Staten en Cuba (een gemeenschappelijke liefde) sms’te hij: “Super wat jullie paus voor elkaar heeft gekregen”.

       NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN     

HAITIAANSE RELIGIEUZEN SCHRIJVEN INDRUKWEKKENDE VASTENBRIEF

BRUSSEL (KerkNet Zaterdag, 21 maart 2015) – De Unie van Religieuzen ni Haïti heeft een ontroerende vastenbrief geschreven over de 'beproevingen, het onrecht en de vervolging' waaronder de religieuzen en de Haïtiaanse bevolking in het algemeen gebukt gaan. "De afgelopen tijd werden wij systematisch geplunderd, beledigd, en door gewapende mannen geslagen. Tegelijk blijft het klimaat van angst en onveiligheid groeien. In deze voorbereidingstijd op Pasen verenigen wij ons met onze broeder Jezus."

"Wij dragen aan onze Heer, als berouw voor onze zonden en die van de hele wereld, alle lijden door de systematische plundering van onze huizen en instellingen in het hele land op. Het is niet de eerste keer dat wij hiermee worden geconfronteerd. Maar dit blijkt steeds meer een systematisch georganiseerd patroon te zijn, waarbij wij duidelijk worden geviseerd. Dat doet des te meer pijn omdat ook onze vrouwelijke en buitenlandse congregaties niet gespaard blijven."

De Unie van Religieuzen geeft in haar vastenbrief een overzicht en opsomming van 21 aanvallen tegen kloosters en gemeenschappen sinds november 2014, in vrijwel alle delen van het land. "Maar door deze systematische aanvallen voelen wij ons nog sterker verbonden met het lijden van de onderdrukte en slecht behandelde Haïtiaanse bevolking. Wij nemen dit lijden op ons en dragen dit kruis, in de hoop dat God ons zal bevrijden en ons volk zal verlossen van de economische, politieke en sociale onderdrukking."

       NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN     

CHRISTELIJKE GEZINNEN UIT IRAK SCHRIJVEN AANGRIJPENDE BRIEF NAAR PAUS FRANCISCUS

'Wij zijn de duivel, het duister en de slavernij ontvlucht, ook al hadden wij niemand kwaad gedaan'

Bron: SIR

BRUSSEL (KerkNet/Infocatho.be/Zenit) – Families van christelijke vluchtelingen uit Irak schrijven in een brief aan paus Franciscus dat zij door hun trouw aan Christus, hun principes en hun geloof vreemdelingen zijn geworden in een vreemd land, met alle lijden dat dit met zich meebrengt. “Dat is het resultaat van het geweld tegen onschuldige burgers. Wij hebben niemand kwaad gedaan. Onze enige vergissing is dat wij de naam van Jezus Christus onze Redder dragen en onze goede werken voor alle schepselen. Met overtuiging en vreugde doorlopen wij de fasen van de ‘Via Crucis’ (kruisweg) met de Verrezen Heer, in de hoop dat wij waardig zijn om bij zijn schapen, zijn volk te horen."

De brief van de vluchtelingen die sinds enkele maanden in de parochie van Naour in Jordanië verblijven werd donderdag door de priester Rifat Bader, de directeur van het Katholieke Media- en Studiecentrum van het Latijnse patriarchaat van Amman, in Rome aan de paus overhandigd. Rifat Bader bezorgde tijdens die ontmoeting ook een schilderij van een vluchteling, waarop het drama wordt uitgebeeld van de christelijke gemeenschap in Mosul. Daarop is een groep vluchtelingen te zien die de stad verlaten, aangevoerd door de Heilige Familie. De groep vluchtelingen met ook priesters, zusters, bejaarden en kinderen wordt bij het verlaten van de stad door een engel begeleid.

De priester staat in Jordanië al enige tijd in voor de opvang van vluchtelingen. "In die periode hoorde ik al verschillende krachtige getuigenissen van deze vluchtelingen die vervolgd worden omdat ze christen zijn. Zij bezitten niets meer. Hun enige rijkdom is het geloof." De vluchtelingen schrijven in de brief aan de paus dat hun geloof sterker is dan ooit. "Wij zijn voor niets meer bang, omdat wij ervan overtuigd zijn dat God ons bijstaat." Ze vragen de paus om voor hen te bidden en voor hen en het gewonde volk van de Arabische wereld te handelen, opdat de vrede van Christus zou heersen. "Maar wij bidden ook voor diegenen die het bloed van zoveel onschuldigen hebben vergoten en die in de greep zijn van het kwaad en het duister. Wij danken u omdat u de tijd neemt om deze nederige brief te lezen."


       NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN     

GEZIN IS NIET OVERBODIG'  BRUSSEL (KerkNet/La Croix) – De bisschoppensynode over het gezin, die op zondag 5 oktober van start gaat, is geen overbodige luxe. Dat zegt de Duitse theologe Ute Eberl, de directrice van de dienst gezinspastoraal van het aartsbisdom Berlijn, die als waarnemer naar de synode werd uitgenodigd, aan het Franse weekblad 'La Croix'. "De afgelopen twintig jaar heb ik het gezinsleven sterk zien veranderen. Bijna al diegenen die ik tracht te begeleiden op weg naar het huwelijk leven al samen. Sommigen hebben ook kinderen. Zij oordelen dat het zin heeft om te trouwen voor de Kerk en engageren zich oprecht op dit pad. Maar zij verwachten van mij en van de Kerk andere dingen dan een koppel dat nog geen enkele ervaring heeft met het samenleven."

In haar praktijk bij de dienst gezinspastoraal wordt Eberl regelmatig geconfronteerd met de pijn van katholieken, die onder moeilijkheden gebukt gaan. Zij onderstreept dat vele echtgescheidenen actief aan het parochieleven deelnemen. Anderen zijn ouder van een kind met homoseksuele geaardheid. De Duitse theologe hoopt dat het klimaat van openheid, dat met het pontificaat van paus Franciscus is ontstaan ook tijdens de synode wordt voortgezet. Het feit dat het Vaticaan wereldwijd een ruime bevraging hield naar aanleiding van de synode is volgens haar een hoopvol teken.

        NAAR INHOUDSOVERZICHT      NAAR TOP DOCUMENT      NAAR MEDIA ANDERE JAREN