GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD

    NAAR INHOUD           


1999 : EEUWFEEST VICE-PROVINCIE MATADI

 P.HUGO GOTINK CSsR missionaris in Kongo 


Geschiedenis van de Vice-Provincie van Matadi 1899-19992


maart 1899 kwamen de eerste Redemptoristen uit de toenmalige Belgische Provincie aan in Matadi: pater Paquay, pater Goedleven en broeder Gabriël. Zij kwamen de priesters van het bisdom Gent vervangen die daar sedert 1892 als aalmoezeniers werken bij de arbeiders die betrokken waren bij de aanleg van de spoorlijn Matadi-Kinshasa (toen: Leopoldstad). Op 28 maart van datzelfde jaar kwamen pater Billiau en broeder Alexander hen vervoegen. Op die manier startte de Matadi-missie in 1899. Met de jaren kwam er nog versterking van paters en broeders en werden ook de eerste missieposten langs de spoorlijn gesticht: Tumba (1900), Kimpese (1901), Mbanza Ngungu (1904) en Nsona Mbata (1910). Nog in 1900 werd aan de overkant van de Kongostroom in Matadi de missie van Kionzo begonnen. Vanuit deze missieposten bezochten de paters de omliggende dorpen en poogden ze, geholpen door een catechist, christelijke gemeenschappen op te richten.

Op 1 juli 1911 kreeg het missiegebied het statuut van Apostolische Prefectuur van Matadi. Op dat moment was er een groep van 24 paters en 19 broeders werkzaam, onder leiding van Mgr. Heintz als Apostolisch Prefect. Geleidelijk aan werd het gebied van de bezochte dorpen groter en was men genoodzaakt missieposten te bouwen in het binnenland: Nkolo (1917), Kasi (1921), Kimpangu (1921). Nog op 31 mei 1921 werd het gebied van de Manianga, gelegen op de noordelijke oever van de Kongostroom, aan de Prefectuur toevertrouwd en werd daar de missiepost van Mangembo (1921) en later deze van Bandakani (1928) opgericht.

De Apostolische Prefectuur van Matadi werd op 23 juni 1930 verheven tot Vicariaat, onder leiding van Mgr. Jean Cuvelier. In 1933 werden nog vier nieuwe missies opgericht: Kingoma, Bienga, Ngombe Matadi en Cattier. Het bestuur van het Vicariaat werd in 1938 overgenomen door Mgr. Alfons Van den Bosch, die in veel missieposten het onderwijs en de medische dienst uitbouwde met behulp van zusters en broeders. Bijzonder zette hij zich in voor de vorming van Kongolese seculiere priesters. Er werden nog enkele nieuwe missieposten gesticht: Kinzundu (1940),Miyanbo (1948), Luozi (1948), Vunda (1951) en Kimwaka (1952).

Juist voor de onafhankelijkheid van Kongo werd in 1959 het Vicariaat een bisdom, met aan het hoofd nog steeds Mgr. Van den Bosch. In februari 1961 kreeg hij een inlandse hulpbisschop Mgr. Simon Nzita, die hem in januari 1966 zal opvolgen als bisschop van Matadi. In 1963 werkten 58 paters en 7 broeders Redemptoristen samen met 24 inlandse priesters in het bisdom Matadi. De Vice-Provincie van Matadi bleef zich verder ten dienste stellen van het bisdom, want in 1980 bedienden de Redemptoristen nog 21 parochies van de 37. Gelukkig waren in 1970 Spaanse Redemptoristen de Belgische komen bijstaan want hun aantal verminderde met de jaren.

In 1979 begon de Vice-Provincie voor de derde maar ook goede keer aan de vorming van landeigen Redemptoristen. De missie van Kionzo werd ingericht als noviciaat. In Kinshasa kwamen twee vormingshuizen voor de studie: Home Alphonsianum (1981) voor de studenten in de filosofie en Home Saint Clément (1985) voor de studenten in de theologie.

Op 23 januari 1989 wijdde Mgr. Gabriël Kembo – de derde inlandse bisschop van Matadi – de eerste vijf Kongolese redemptoristen. Nu, in 1998, een jaar vóór het eeuwfeest, zijn wij in de Vice-Provincie van Matadi met 16 Kongolese (15 paters en 1 broeder) en 6 Belgische Redemptoristen. In het bisdom Matadi beheren wij nog 7 parochies en in het bisdom Kinkala in Congo-Brazzaville zijn twee confraters in het de parochie van Mbamu. Daar bijkomend hebben wij nog de leiding van onze drie vormingshuizen met een twintigtal jonge Redemptoristen-in-vorming.Zo komen wij aan het einde van een eeuw geschiedenis (in vogelvlucht) van onze Vice-Provincie van Matadi, met dank voor het verleden: meer dan 200 Europese Redemptoristen hebben zich ingezet voor het stichten en uitbouwen van het bisdom Matadi. Wij zijn ook vol hoop en vreugde naar de toekomst, want wij mogen verwachten dat de groep Kongolese redemptoristen het parochiewerk en de predikatie naar de geest van Sint Alfonsus zullen verder zetten.

    NAAR INHOUD           NAAR TOP