GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD

GRIEKS-KATHOLIEKE REDEMPTORISTEN IN SLOWAKIJE

Jef Hanssens cssr

De Vice-provincie van de Redemptoristen van Michalovce (Slowakije) werd opgericht vlak na de tweede wereldoorlog in 1945. Op dat ogenblik bezat zij er slechts één huis met de erbij horende parochiekerk. Een tweede kerkje kwam er in Stropkov, maar de Vice-Provincie kreeg niet meer de tijd om ook daar nog een klooster te bouwen, want op 23 april 1950 werd aan de religieuzen elke kerkelijke bedrijvigheid in het toenmalige Tjecho-Slowakije verboden en officieel mochten zij ook niet meer in gemeenschappen leven.

De zaken zijn zo gebleven tot eind november 1989, met name tot op het moment dat de Kerk haar vrijheid terugkreeg. De oudere Redemptoristen, die de vervolging overleefd hadden, en de nieuwe generatie die in de clandestiniteit was geboren, konden opnieuw en met enthousiasme aan het Redemptoristisch charisma gaan voortbouwen. Nochtans moester zij in het begin noodgedwongen nog een tijdlang op de parochies blijven, er waren eenvoudigweg geen eigen kloosters om hen in gemeenschappen op te vangen.

Na een zekere tijd was het huis van de Vice-Provinciaal in Michalovce gerestaureerd. Daar wonen nu 6 confraters, die de typisch Redemptoristische predikatie van missies en retraites voorzetten. Daarnaast zijn er nog een aantal Grieks-Katholieke Redemptoristen die in parochies werken, o.a. in Staralubovna waar ze een nieuwe kerk bouwden én in Jakubanny. Hun studenten – 20 in totaal – studeren in Polen en in Rome.In Stropkov hebben ze, met de hulp van ons Generalaat in Rome én van de Grieks-Katholieken in Canada en de Verenigde Staten, een oude droom van vóór de vervolging gerealiseerd en een nieuw klooster gebouwd. De plechtige inhuldiging gebeurde op 20 juli 1997.  

    NAAR INHOUD           TOP