GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD


    NAAR INHOUDSOVERZICHT      


PATRONES VAN HET ONGEBOREN LEVEN

Naar een brochure ‘Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe’,

Patrones van het ongeboren leven

Uitgave: Pro Vita - Gezin & Leven

A. Geudenstraat 19

2800 Mechelen

De verschijning van Maria als zwangere vrouw bij de Indiaanse bevolking van Mexico mogen we zien als een bijzondere oproept ten gunste van het menselijk leven dat nog geboren moet worden. Dit werd bevestigd door een bijzonder teken uit de hemel in 2007 toen Mexico-stad abortus legaliseerde

De dag van de legalisatie zelf, na de mis die opgedragen werd voor de ongeboren kinderen, verscheen er op onverklaarbare wijze een hevig licht op de tilma van de afbeelding ter hoogte van de buik, daar waar een moeder haar kindje draagt. Het heldere licht had de vorm van een embryo. Het fenomeen duurde een uur en getuigen konden het fotograferen en filmen..

Pater Luis Matos maakte er het volgende verslag van: “Een ingenieur die een van de beelden van dit licht bestudeerd heeft, heeft de echtheid van het negatief bevestigd en heeft kunnen vaststellen dat het niet bewerkt noch vervalst was. Hij heeft vastgesteld dat het beeld niet veroorzaakt is door een weerkaatsing, maar letterlijk uit het beeld van de H. Maagd zelf komt. Het licht is zeer wit, zuiver en intens, anders dan fotografisch licht veroorzaakt door een flash. Dit licht is omgeven door een krans en lijkte te zweven in de schoot van de H. Maagd met de vorm en de afmetingen van een embryo.” Het is mooi de fijngevoelige manier te zien waarop onze Moeder van de Hemel de zaken uitdrukt. Tegenover deze wet die duizenden van haar kinderen kwetst en die zeker geen bron van zegen zal zijn voor <Mexico, blijft ze stil in haar lijden, ze verliest zich niet in nutteloze debatten, nee, ze helpt ons onze blikken opnieuw te richten op Hem die ze draagt, het Licht van de wereld, de Redder, Hij die ook klein was, kwetsbaar en zonder verweer, zoals alle ongeboren kinderen. Door ons het Kindje Jezus, levend in haar, te tonen als een klein ongeboren wezentje, geeft ze ons een antwoord zonder woorden dat verwijst naar het Evangelie “Wat ge doet voor de kleinste van de mijnen, dat hebt ge voor Mij gedaan (Mt. 25,40).”


MEER OVER O.L.VROUW VAN GUADELOUPE ? KLIK HIER     

  NAAR INHOUDSOVERZICHT           NAAR TOP