GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUDVroeger Beloftelied Scouts Zie op website: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be


1 Wij hebben U, O Jezus, plechtig beloofd
U altijd te erkennen als opperhoofd.


Refrein:
Geef dat w' U minnen zouden,
steeds meer en meer.
Help ons belofte houden
Jezus, onze Heer


2 Wij hebben het gezworen, dat Gij steeds zoudt
Ons hoofd en leider wezen, als Opperscout.

refrein


3 Wij zullen gans ons leven, lijk Gij het geboodt
U volgen en U dienen, tot aan ons dood.