GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD
    TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT        Verslagen van de Gebedsavonden in 2015

GEBEDSGROEP “FRATERNITEIT VAN MARIA”

VERSLAG VAN DE GEBEDSAVONDEN?  KLIK HIER

De Gebedsgroep “Fraterniteit van Maria” is de voortzetting van de Gebedsgroep Maria-Kefas West, die (na 21 november 2002) vergaderde in het voormalige (in 2011 afgebroken) klooster van de paters Redemptoristen in de Voskenslaan nr 56. Een ander gedeelte van de Gebedsgroep Maria-Kefas (Oost) bleef vergaderen in de kapel van het Groot Begijnhof van Sint-Amandsberg. Bij de verhuis van de gebedsgroep Maria-Kefas West vanuit de Voskenslaan naar de nieuwe residentie van enige Redemptoristen in het Groot Begijnhof 19 te Sint-Amandsberg, waar ook de Iconencursussen doorgingen van de Fraterniteit van Maria, heeft deze gebedsgroep de naam aangenomen van de Fraterniteit van Maria. Enige tijd later hebben ook de resterende personen van de gebedsgroep Maria-Kefas Oost zich bij deze groep aangesloten. Na enige jaren scheiding is de gebedsgroep dus weer verenigd, zij het onder een andere naam die echt evenzeer verwijst naar de toewijding aan de Moeder Gods, Maria.

De gebedsgroep Fraterniteit van Maria, situeert zich binnen de stroming van de Katholieke Charismatische Vernieuwing en uiteraard binnen de Rooms-Katholieke kerkgemeenschap.

Wekelijks komen we samen op Woensdag van 19.45u tot 20.45. Vóór de samenkomst is er gelegenheid tot deelname aan de Eucharistieviering in de kleine kapel van nr. 19. Achteraf is er nog een moment van gezellig samenzijn. Iedereen is welkom op deze gebedsavonden. Op onze website geven we telkens een kort verslag van de voorbije gebedsavond.

Geschiedenis (sorry voor eventuele herhalingen)

Op 21 november 1976, Feest opdracht van Maria, begon een groepje mensen uit het Gentse een nederlandstalige gebedsgroep, los van de franstalige groep Agapè; beide groepen situeerden zich binnen de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Die Nederlandstalige groep kwam samen in de crypte van de kerk “Onze Lieve Vrouw - Sint Pieter” aan het grote Sint-Pietersplein te Gent. Op de dag van haar tienjarig bestaan in 1986 heeft deze groep dan ook de naam aangenomen “Maria-Kefas” (Maria = Onze Lieve Vrouw ~ Kefas (Rots) is de naam die Jezus aan Petrus (Sint Pieter) gaf). Op dat moment had de gebedsgroep (van een 50-tal personen) een onderkomen gevonden in een kapel van het Crombeeninstituut (toen Leeuwstraat 1 te Gent). Enige leden stichtten van daaruit een zustergroep in Assenede; even later ontstond ook nog een kleine groep in Melle (Maria-Bethel), maar die heeft maar enige jaren bestaan. Op 22 augustus 1980, Feest van Maria Koningin, ontstond uit de toen vrij uitgebreide Gebedsgroep Maria-Kefas (80 à 90 personen) een Gemeenschap die de naam Maria-Kefas behield, terwijl de Gebedsgroep eveneens verder bleef bestaan.

De Gebedsgroep Maria-Kefas vond wat later een thuishaven in Convent Ten Hove nr. 31 van het Groot begijnhof Sint-Elisabeth te Sint-Amandsberg (nabij De dampoort). Wegens een noodzakelijke verhuis splitste de gebedsgroep zich later in twee (21 november 2002) : een groep bleef in het Groot Begijnhof van Sint-Amandsberg samenkomen, een ander groepje trok  naar de Voskenslaan.  Wegens vertrek van de Redemptoristencommuniteit in de Voskenslaan verhuisde in 2010 de gebedsgroep opnieuw naar het Groot Begijnhof 31 en werd "Fraterniteit van Maria"; in 2012 sloot de andere groep die reeds in het Begijnhof samenkwam zich bij deze groep (Fraterniteit) aan.