GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD

DE  GEMEENSCHAP MARIA-KEFAS 25 JAAR

Getuigenis Gina Geysen 2005


EEN NIEUWE GEMEENSCHAP

Dit jaar (2005) mogen we terugblikken op 25 jaar Gemeenschap Maria-Kefas. We doen het met dankbaarheid en vreugde want de gemeenschap heeft voor ons persoonlijk, voor ons echtpaar en voor ons gezin enorm veel betekend. Ze beantwoordde aan een diep verlangen dat bij ons ontstaan was na een nieuwe doorbraak van de heilige Geest, een gebeuren dat een totale ommekeer teweeg gebracht had in ons leven en in ons als echtpaar. We hadden opnieuw de rijkdom van het christelijk geloof ontdekt. En, zoals onze Kardinaal zegt: “Een christen alleen is een christen in doodsgevaar”, voelden we de behoefte aan een gemeenschap van zussen en broers die het geloof delen. We vonden daartoe inspiratie bij de Franse gemeenschap Emmanuël.

Als echtpaar waren we betrokken bij het ontstaan van de Gemeenschap Maria-Kefas (22-08-1980, Feest van Maria-Koningin): een nieuwe gemeenschap die de mogelijkheid biedt om ook als leek en gehuwden die midden in de wereld staan, samen met zussen en broers van verschillende levensstaten aan God toegewijd te leven, een concretiseren en een radicaliseren van ons doopengagement. Een roeping voor deze tijd, een roeping in de kerk.


SAMENKOMSTEN

Maandelijks komen we samen voor een gemeenschapsdag of vormingsdag waar we elkaar ontmoeten als zussen en broers in de Heer. Een van onze stichtingswoorden is de ontmoeting van Maria met Elisabeth, in die geest mogen we samen zijn. Sterke momenten zijn de gezamenlijke lofprijzing, de aanbidding en de eucharistieviering. De vormende onderrichtingen helpen ons om te groeien in het christelijk leven en het gemeenschapsleven. De ontmoetingen tussendoor bij de koffie of bij de picknick zijn een gezellige bedoening, we kunnen er bijpraten met onze zussen en broers van West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Tijdens de mededelingen vernemen we nieuws van allerlei evangelisatieactiviteiten waar zussen en broers bij betrokken zijn. Want we zijn niet enkel geroepen maar ook samen gezonden, gezonden in de wereld naar mensen die leven in leegte en geestelijke nood, gezinnen, volwassenen en jongeren. De oogst is groot…


ENGAGEMENTEN

Elk jaar kunnen we onze toewijding in de gemeenschap hernieuwen. Het is een engagement van aanbidding, mededogen en evangelisatie. Deze drie engagementen of genaden liggen dicht bij elkaar. Vanuit onze dagelijkse gebedstijd worden we meer en meer gevoelig voor de noden van de medemensen, in deze tijd is er een grote geestelijke honger, en vanuit deze compassie groeit het verlangen en de ijver om het Blijde Nieuws te brengen.


VERNIEUWD CHRISTELIJK LEVEN

In de gemeenschap hebben we geleerd wat christelijk leven is: Leven in relatie met de Verrezen Heer. We hebben er de genade gekregen om ons leven aan God aan te bieden als een levende heilige offergave (Rom.12,1-2, een tweede stichtingswoord). We hebben er opnieuw de sacramenten ontdekt. We hebben er leren bidden en mochten groeien naar voortdurend gebed, lofprijzing en intercessie. We hebben het Woord van God leren smaken, een Licht dat ons richt op het pad van ons dagelijks leven. We hebben er Maria gekregen als koningin en moeder van ons geestelijk leven. We hebben er zussen en broers gekregen en er geleerd wat echte broederliefde is. We hebben geleerd wat geestelijke strijd is, en hoe we enkel door Gods barmhartigheid staande kunnen blijven. We hebben er onze gaven en talenten ontdekt, ze mogen ontwikkelen en ze in dienst leren stellen. We hebben de vreugde mogen smaken van gezamenlijke inzet bij evangelisatie-activiteiten.

Dit alles mogen we delen met onze zussen en broers in de leefgroep waar we veertiendaags mee samen komen. Zo zijn we voor elkaar een steun en een oproep en weten we ons gedragen door het gebed van onze zussen en broers.


DANKBAAR

Na jaren van zoeken naar het geluk mogen we zeggen dat het toebehoren tot deze christelijke gemeenschap het grootste geschenk is dat we in ons leven gekregen hebben en dat we er zeer dankbaar voor zijn.


Onze gemeenschap is door Mgr. Luysterman erkend als een private vereniging van christengelovigen.


Er is nog zoveel te zeggen over de gemeenschap Maria-Kefas, maar ik zou zeggen:’Kom en zie!’


O Maria, zuiv're Maagd, moeder Gods die Jezus draagt,

wijd uw zorg en zegen aan de Kerk

voer ons weer naar eenheid, liefde en gegevenheid

leid ons hart naar Jezus en zijn Werk


Ziedaar uw kind, uw Naam: Maria-Kefas

aanvaard en houd tesaam: Maria-Kefas


O Maria, held're bron, waar voor ons het heil begon,

bind het kwaad, dat Jezus' volk bedreigt.

Moeder, geef ons goede raad, aan bedroefden dageraad.

Bid dat Jezus' Geest zijn vuur verspreidt.

T: Ben Van Vossel

M: Naar Slotzang Byzantijnse liturgie ‘Mnohaia Lyta’, ‘Nog vele jaren’