GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD

TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT  

DIAPRESENTATIES ROND GELOOF en BIJBEL    
 Andere diapresentaties

voor gebed of bezinning

ZIE hieronder
VOOR CATECHESE

OF EVANGELISATIE

(gratis als pps? Mail naar benvanvossel@telenet.be

- H.Geest vruchten bvv
- H.Geest in actie  bvv
- H.Geest ontvangen ? bvv
- Jezus’ geschenken (1) bvv
- Jezus leren kennen bvv M:Bach
- Jezus Messias bvv
- Kerst Adem uit de hemel Booker
- Keuze-1-bvv-Jerusalem Convertere
- Keuze-2-bvv-Dienen-O Saviesa
- Kruisweg (2) (kort) bvv Bach
- Kruisweg (1) bvv  
- Levend Water bvv
- Luister ! bvv  
- Loof God bvv
- Maria in de H.Schrift bvv  
- Maria navolgen bvv
- Met Hem onderweg-1 bvv
- Natuurbehoud (Laudato si)
- Nieuw leven-1  bvv
- Nieuw leven-2 bvv  
- Nieuw leven-3 Getuigen bvv
- Nooit alleen  (1) bvv
- Nooit alleen  (2) bvv
- Nooit alleen  (3) bvv
- Ongekende Rijkdom (1) bvv

PSALMEN

Scrol naar BENEDEN


- Ongekende rijkdom (2) bvv   
- Open de deur voor de Heer  bvv
- Opnieuw geboren worden  bvv  
- Op weg met de Verrezen Heer  bvv
- PASEN-1 bvv
- Rijk Gods binnentreden (1) bvv
- Rijk Gods (2) bvv Afgoden weg !
- Rijk Gods (3) Leven met God bvv
- Vaar naar het diepe 1 bvv
- Vaar naar het diepe 2 bvv
- Vaar naar het diepe 3 bvv
- Vasten Carême Vert. bvv  
- Vasten en Pasen  bvv
- Vasten Passie Pasen bvv
- Verlossing bvv  
- Verrezen en nog bij jou bvv
- Volgeling-1 bvv  
- Volgeling-2 bvv
- Volgeling-3 bvv
- Volgens de Schriften-1 bvv
- Volgens de Schriften-2 bvv
- Wandelen met God bvv  
- Woord van eeuwig leven bvv
- Zegenen-1-bvv


- Adem uit de hemel (Booker)
- Advent: Hem verwachten (1c) bvv
- Advent: Blij uitzien  bvv
- Advent: Kom opnieuw, Heer (Unisal)
- Apocalyps bvv
- Beproeving bvv
- Christen worden (1) bvv
- Christen worden (2) bvv
- Christen worden (3) bvv
- Collage van jouw leven Tommy
- Covid-19 Stilte in de storm  bvv
- Dank voor alles bvv
- Danken bvv
- De christen en de evolutie (1)
bvv  
- De christen en de evolutie (2) bvv  
- Eucharistie-1 bvv  
- Eucharistie-2 bvv
- Ga en verkondig (1) bvv
- Ga en verkondig (2) bvv
- Ga en verkondig (3) bvv
- Ga en verkondig (4) bvv
- Gebed-1 bvv  
- Gemeenschap-1 bvv
- Gezin-1 bvv
- God, de eenzame bvv  
- God is niet ver
- Gods kliniek (2) Cooper
- Hart van Jezus  bvv
- Heel de mens (1) bvv  
- Heel de mens (2) bvv  
- Heel de mens (3) bvv  - Altijd daar  
- Brief van je Vader  
- Daar is God
- Dienaar van Jahwe  Leenders  
- God aan de deur zetten (of in je leven brengen?)
- Gods kliniek  
- Hammarsköld’s Gebed  
- Hij is opgestaan  
- Hoe groot zijt gij
- Holocaust
- Ik dank U, Heer, voor alles    
- Ik geloof, ik geloof  (Laine)  
- Ik kniel neer en belijd U bent Heer  
- Jezus, wat een redder bent U !  
- Leven óver de dood heen  (osb Montserrat)  
- Met Toon op de fiets  
- Paulus zegt “Ja”  
- (Beste mensen) Uw tijd is om (einde beheercontract)
- Wat Jezus zegde op het Kruis  
- Zeven kruiswoorden  (Booker)  
- Jezus, ik wil U kennen (Advent) (UNISAL)   
- Jezus is de nederige Heer (Zalig Kerstfeest) (UNISAL)
- Jezus leren kennen (diapresentatie)
- FRANSE KATHEDRALEN  
- Loflied vd schepping (Abdij Lérins / Gina Geysen)
- ADVENT. Nieuwe hoop 1 (UNISAL)  


- Psalm 1 De 2 wegen -  A. Leenders  
- Psalm 2 Gij zijt mijn Zoon - B.Standaert / A.Leenders    
- Psalm 3 De Heer beschermt mij - Unisal     
- Psalm 4 Vertrouw op de Heer - Unisal     
- Psalm 16 U bent mijn Heer - A.Leenders  
- Psalm 19 De schepping spreekt van God - A.Leenders  
- Psalm 25 Wijs mij de weg - A.Leenders  
- Psalm 23 De Heer is mijn herder - Cheam - K.Green
- Psalm 23 The Lord is my shepherd  
- Psalm 23 De Heer is mijn herder - Unisal  
- Psalm 25 Heer, wijs mij de weg - Unisal
- Psalm 40 Hij hoorde mijn roepen - A.Leenders
- Psalm 42 Zoals een hinde - A.Leenders  
- Psalm 51 Wees mij genadig - A.Leenders  
- Psalm 90 Toon ons uw liefde - A.Leenders  
- Psalm 91 Onder de hoede vd Hoogste  - Disciple  
- Psalm 115 God en de afgoden - A.Leenders  
- Psalm 138 Lied van lof en dank - A.Leenders  
- Psalm 139 Gij kent mij volkomen - A.Leenders  
-  Jezus’ Lijden in de schilderkunst

- Jaar vh Geloof 1 (2012-2013) met Marcus (osb Monts)
- Jaar vh Geloof 2 (2012-2013) met Marcus (osb Monts)
- Jaar vh Geloof 3 (2012-2013) met Marcus (osb Monts)
- Jaar vh Geloof 4 (2012-2013) met Marcus (osb Monts)BELANGRIJKE MEDEDELING: In de loop van december 2020 houdt flashplayer op te bestaan.  Daardoor vervallen de hieronder aangegeven hyperlinks. Wenst u een of andere diapresentatie gratis als PowerPoint bij jou te ontvangen? Stuur me dan een mailtje met de titel(s) die je verlangt. Mail naar benvanvossel@telenet.be