GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD

  INHOUDSOVERZICHT         


GODS AANWEZIGHEID IN DE MENS

H. Johannes van het Kruis

Drie manieren waarop God in de ziel tegenwoordig kan zijn.

- Vooreerst Gods wezenlijke tegenwoordigheid. Zo is Hij tegenwoordig, niet alleen in de meer goede en heilige, maar ook in de slechte en zondige zielen en in alle andere schepselen. Want door deze tegenwoordigheid geeft Hij hun leven en zijn, en als zij deze essentiële tegenwoordigheid zouden missen, zouden zij alle in het niet verzinken en ophouden te bestaan. Deze tegenwoordigheid ontbreekt nooit in de ziel.

 Door deze manier van aanwezigheid mogen wij God aanbidden, zijn macht, zijn schoonheid, in al het mooie van de schepping, de grootsheid van het universum, de dieren en ... de mensen.

- De tweede manier van tegenwoordigheid is uit genade. Op deze wijze verblijft God in de ziel die Hem behaagt en waarin Hij voldoening vindt. Niet allen bezitten deze tegenwoordigheid, want degenen die in doodzonde vallen, verliezen ze. Op natuurlijke wijze kan de ziel niet weten of zij deze tegenwoordigheid heeft.

Bij wie in staat van genade is, is God op bijzondere wijze aanwezig, naar het woord van Jezus in Joh. 14,23: Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden, mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen

- De derde manier van tegenwoordigheid wordt te voorschijn geroepen door geestelijke genegenheid. Gewoonlijk immers roept God in veel toegewijde zielen op verscheidene wijzen een geestelijke tegenwoordigheid op, waardoor Hij hen opbeurt, verkwikt en verblijdt.” Een speciale begenadiging waarbij mensen zich totaal overgeven aan Gods liefdevolle begeleiding.

   INHOUDSOVERZICHT