GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD

  INHOUDSOVERZICHT       


God wacht op jou

UREN IN DE KOU

 Ben Van Vossel

Maria, Maria, ik hou van jou,

ik zit hier al u-ren in de kou

 

Die ‘Maria’ was niet Maria, de Moeder Gods, maar de (waarschijnlijk ingebeelde) geliefde van de smartlapzanger waarmee mijn klokradio mij wakker zong deze morgen. Mijn dag was meteen goed, want zo’n Romeogeleuter tovert wel een glimlach om je lippen; ze kunnen er nogal wat van maken die smartlapdichters!  “Ik zit hier al uren in de kou”. Ja, hij had zijn warme jas maar moeten aandoen, denk je dan, maar ja, hij wilde er waarschijnlijk weer zo sportief mogelijk uitzien voor zijn geliefde… Ik dacht meteen aan nog een andere verliefde die wat indruk wou maken op zijn teergeliefde en hun vriendengroepje en die op het terrasje van een restaurant aan de ober van dienst met een breed gebaar bestelde “Voor iedereen nen ambulance.” Iedereen kreeg natuurlijk de slappe lach bij zo’n omgebouwde ‘dame blanche’.  Maar even terug naar die “uren in de kou”. Als je verliefd bent doe je soms rare dingen. En hoeveel verliefden zouden niet ‘weer en wind’ getrotseerd hebben en uren hebben uitgekeken naar de afspraak met hun jongen of meisje. En telkens maar weer op het uurwerk gekeken. Is hij/zij er nog niet? Hij/Zij zal het toch niet vergeten zijn? Hij laat me toch niet zitten zeker?

Iemand wacht op jou !

Je zal er wel niet van opkijken als ik je zeg dat er op dit eigenste moment iemand op zijn uurwerk zit te kijken en zich af te vragen: “Komt ze nog, komt hij nog?” Die iemand, ja, neem me niet kwalijk, dat is God. Die zit op jou te wachten! J  Je kan je misschien wijsmaken dat God zonder jou ook wel verder kan en dat je dus met Hem niet veel rekening hoeft te houden. Maar Hij kan niet verder zonder jou. L Omdat Hij dat zelf zo gewild heeft! Hij heeft jou gemaakt om met Hem in contact te zijn.  Met liefde heeft Hij jou gewild. Je bent zijn kind. En Hij volgt jou met liefdevolle aandacht. En Hij wil er alles aan doen om jou gelukkig te maken. J Maar dat kan Hij maar echt goed, als jij bij Hem komt. Hij laat jou immers helemaal vrij. Je begrijpt dat Hij dan ook al uren, en misschien dagen en zelfs jaren zit te wachten tot Hij de kans krijgt om met jou in contact te komen. Eigenlijk kan jij geen dag verder zonder Hem. En toch maak je geen tijd om eens even stil te worden en met Hem te spreken, of gewoon bij Hem te zijn met je hart, jouw blij of neerslachtig gemoed… L “Waarom besteedt gij geld aan wat geen brood is,  en uw loon aan iets wat niet verzadigt?” (Jesaja 55,2)

Luister je naar zijn lied?

Hoor Hem dan maar zijn liedje kwelen: “X, X, Ik hou van jou, ik zit hier al jaren in de kou… Ik krijg niet de kans om jou gelukkig te maken, om jou in de werkelijkheid te brengen, om jouw hart te verwarmen met Mijn Aanwezigheid, om jou te leiden, om jouw hart te openen voor mijn woord, voor mijn Geest…

“Luistert aandachtig naar Mij,  en gij zult eten wat goed is,  

en uw honger stillen met uitgelezen spijs.  

Neigt uw oor en komt naar Mij,  

luistert en gij zult leven”

(Uit het Oude Testament, Jesaja 55,2b-3)

Laat je Hem vandaag weer in de kou zitten? Ga je jouw leven verder vullen met drukdoen, met vulsel dat niet echt vult en dat niet de werkelijkheid is maar oogverblinding, of maar een stukje van de echte werkelijkheid? L   

Ga tot de Enige die jouw leven echt kan vervullen, gewoon omdat Hij jouw oorsprong en jouw bestemming is.  

“Wie oren heeft, hore wat de Geest tot de kerken zegt:  Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna;  

en Ik zal hem een wit steentje geven  

en daarop gegrift een nieuwe naam,  

die niemand kent dan hij die hem ontvangt”. (Apocalyps 2,17 ) “Welaan, wees edelmoedig, kom tot inkeer!  Ik sta voor de deur en Ik klop.  

Als iemand mijn stem hoort en de deur opent,  

zal Ik bij hem binnenkomen  

en maaltijd met hem houden en hij met Mij(. (Apocalyps 3,19b-20) J

Geef je Hem eindelijk antwoord?

  INHOUDSOVERZICHT           THUISPAGINA