GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD

  NAAR INHOUDSOVERZICHT       


Gods nabijheid

GOD, ALTIJD DICHT BIJ JOU

  Ben Van Vossel

Met dank aan radio 2

Ik zit voor de nieuwsberichten vaak op Radio 2 omdat ik op mijn wat geaccidenteerde portatief-radio Radio 1 gewoonlijk niet helder kan ontvangen en bovendien kan ik dan gemakkelijk overschakelen naar Radio Maria. Voor het nieuws Radio 2 dus, met het gekende kenwijsje: “Radio Twee, altijd dicht bij jou!” Ik zat dat airtje deze morgen nog wat na te neuriën toen ik me realiseerde hoe onnozel dat eigenlijk was. De mensen van de radio zijn natuurlijk niet altijd dicht bij mij. Maar goed ook, want het lawaai van hun radio zou ik niet altijd om mij heen willen hebben. Ik realiseerde me vooral hoe er niettemin Iemand is die ook zegt: Ik ben altijd bij jou.  

Pasen heeft dit jaar mijn hart geraakt. Sterker dan andere jaren. Het intredelied van lang geleden klonk als volgt: “Resurrexi et adhuc tecum sum. Ik ben verrezen en nog ben ik bij jou!” Of zoals Mattheüs een woord optekende van de verrezen Jezus: “Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.” (Mt 28,20)    

Blij met Zijn nabijheid

Pasen en de nabijheid van de verrezen Heer kan zo’n diepe vreugde geven. Hij is er, Hij is nabij, Hij is reddend nabij. Het was ook al de Naam waarmee God zich in het Oude Testament aan Mozes en het Joodse volk openbaarde: “Ik ben Hij die er is (om jullie te helpen)”. “Zoals een mantel om mij heen geslagen, zo is mijn God…” Ik hoop dat ik binnenkort nog eens een muziekje tegen het lijf mag lopen dat klinkt zoals dat van ‘Radio twee, altijd dicht bij jou’, maar dan met de woorden: ‘Ik ben uw God, altijd dicht bij jou!’ En dan moet ieder van ons als antwoord maar een eigen liedje maken, zoals het Magnificat van Maria (het was vandaag het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabet), waarin we onze vreugde uitzingen naar God toe, omdat Hij een nabije God is, die liefde is, die op onze kleinheid neerziet en ons verheft tot zijn kinderen… Enne, wie geen liedje zingen kan, die moet er maar eentje fluiten, of gewoon wat dansen voor de Heer, of een bloempje zetten bij een icoon of bij het Heilig Sacrament… Kwestie van wat creatief erkentelijk te zijn. Blij met zijn nabijheid. Altijd dicht bij jou! Heer-lijk!

   INHOUDSOVERZICHT           THUISPAGINA