GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD

  NAAR INHOUDSOVERZICHT     


GOD, JOUW VADER

VADERS LIEFDESBRIEF

 Neem je Bijbel en laat Gods woord jouw hart raken :

Mijn kind, je kent Mij misschien niet, maar Ik weet alles over je…Psalm 139:1

Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat…Psalm 139:2

Alles wat je doet is Mij bekend………Psalm 139:3

Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld….Mattheüs 10:29-31

Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld….Genesis 1:27

In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan….Handelingen 17:28

Voordat je verwekt werd, kende Ik je al…Jeremia  1:5

Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit….Efeziërs 1:4

Je bent geen vergissing……Psalm 139:15

Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek Psalm 139:16

Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven….Handelingen 17:26

Je bent prachtig gemaakt…..Psalm 139:14

Ik heb je geweven in de buik van je moeder….Psalm 139:13

Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd….Psalm 71:6

Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen….Johannes 8:41- 44

Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde.1. Johannes 4:16

Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde…..1. Johannes 3:1

Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij mijn kind bent…1 Johannes 3:1

Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen…Mattheüs 7:11

Want Ik ben de perfecte Vader… Mattheüs  5:48

Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand…Jacobus  1:17

Ik geef je wat je nodig hebt…Mattheüs  6:31-33

Mijn plan voor jouw toekomst is altijd hoopvol geweest…..Jeremia 29:11

Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde…Jeremia..31:3

Ik denk ontelbaar veel aan je….Psalm 139: 17-18

En Ik zing een lied van blijdschap over je….Sefanja 3:17

Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen…Jeremia. 32:40

Want je bent Mijn kostbaarste bezit.. Exodus 19:5

Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen…Jeremia 32:41

En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien.. Jer 33:3

Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden..Deut 4:29

Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven.. Psalm 37:4

Want Ik heb die verlangens in je gelegd.. Fiippenzen  2:13

Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan je ooit kunt beseffen..Efeziërs 3:20

Ik ben degene die je het meest aanmoedigt…2. Thessalonicenzen 2:16-17En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet…2. Korintiërs 1:3-4Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je…Psalm 34:19 Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen. Jesaja. 40:11

Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen.. Openbaring 21:3-4

En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen….Openbaring 21:3-4

Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon Jezus…Johannes 17:23

Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien…..Johannes 17:26

Hij is het exacte evenbeeld van Mij…..Hebreeën 1:3

Hij kwam om je te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je sta…Romeinen 8:11

En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk…2. Kor.s 5:18-19

Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen….2 Kor 5.18-19

Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou…1. Joh. 4:10

Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen….Rom.  8: 31-32

Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook….1. Johannes 2:23

En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde….Romeinen 8:38-39

Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt  Luc. 15:7

Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven….Ef 3: 14-15

Mijn vraag is: Wil je Mijn kind zijn? ….Johannes  1:12-13

Ik wacht op je….Lucas 15:11-32

Je Vader

God

  NAAR INHOUDSOVERZICHT