GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD

  TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT        


ESSENTIE VAN HET CHRISTENDOM

Rev. Rowan Williams in Tertio

In een interview met Tertio stelde Rowan Williams, Aartsbisschop van Canterbury en hoofd van de Anglicaanse kerk dat het typische van het christendom in vergelijking met de andere monotheïstische godsdiensten (Islam en Judaïsme) de Drievuldigheidsleer is. Deze zegt niet enkel iets over God maar ook over de mens.  

 

“Door Jezus Christus en de heilige Geest  hebben we de mogelijkheid deel te hebben aan het goddelijke leven.  

Dat geeft de mens een oneindige horizon van liefde en vrijheid.  

De essentie van het christelijk geloof is de uitnodiging

om te staan waar Jezus staat,  

tot God te bidden als ‘Onze Vader’.  En dit in het vertrouwen dat het leven van Jezus,  

dat het goddelijke leven zelf is,  

in zekere mate aan ons wordt doorgegeven.”  In tegenstelling tot de Islam en het Judaïsme ziet het christendom  

“de eenheid van God als goddelijk leven en goddelijke substantie.  Andere tradities – zoals het Jodendom en de islam –  stellen dat God één is als persoon.  

Maar voor ons is er altijd relatie mee gemoeid:  

het gaat niet om de eenheid van een individu,  

maar om de eenheid van een continuïteit  

en een communio.”