GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD


Bisschop-Bashar-over-ontheemde-christenen-2014

Gedetailleerd rapport over de situatie van ontheemden (Iraakse Deplaced personen in KR (Koerdische regio)


- Één: de IDP situatie vanaf 9 juni 2014:

meer dan 120.000 christenen verlaten hun gebieden, huizen, onroerend goed, zakelijke en historische gebieden als gevolg van de controle door ISIS van de stad Mosoel en de vlakte van Nineve (PN) de Christenen toevlucht in de steden en dorpen in de regio Koerdistan (KR). Zij hebben hun weg naar de kerken die werd volgepakt met duizenden ontheemden. Hallen, tuinen, onvoltooide gebouw-structuren, scholen en catechismus-klaslokalen waren vol van hen. Ongeveer 120 christelijke dorpen, die eens de helft leeg waren, zijn nu vol met mensen.


- Antwoord van de Kerk

1. Vanaf de eerste dagen van de crisis, werd een comité opgericht dat bestaat uit vier katholieke en niet-katholieke bisschoppen voor het beheer van de crisis en het coördinaat werken met verschillende organisaties en instellingen betrokken met de IDP-kwesties. De Commissie houdt regelmatig bijeenkomsten of wanneer nodig, besluiten te nemen vereist door de crisis.


2. een Comité werd opgericht, bestaande uit priesters, zusters en leken voor de follow-up van de activiteiten van de IDP-centra. Er zijn 28 dergelijke centra in Erbil, 5 in Duhok, en in meer dan 45 dorpen in Duhok en Perak die overvol zijn met ontheemden. Er zijn ook ongeveer 700 families in Kurkuk en Sulaymaniah naast de gezinnen die in gehuurde huizen over het hele Erbil, Duhok en Sulamaiah leven. Het werk van de commissies : vrijwillig 24 uur per dag in die centra opvolgen, noodhulp coördineren, en de eisen van de ontheemden vrijwillig verstrekken.


3. een databank opgesteld voor de ontheemden. Statistische informatie is nu beschikbaar met informatie over 95% van de ontheemden uit verschillende gebieden.


4. een rekeningnummer werd geopend om donaties te accepteren van kerken en individuen. De middelen worden besteed aan de dringende behoeften van de ontheemden ongeacht de kerk waartoe zij behoren. Deel van de financiering werd ook besteed aan de Yezidi-ontheemden die in de christelijke IDP-centra wonen. We hopen dat donaties zullen worden overgemaakt aan het Comité op een directe manier. De middelen worden besteed aan voedsel en medicijnen volgens een zeer transparant boekhoudingssysteem. Donoren kunnen worden voorzien van de vereiste financiële verslagen desgevraagd.


5. elke IDP familie wonend in Erbil zal een rantsoenkaart worden verstrekt deze week om ervoor te zorgen dat het geleverde voedsel en andere hulp de families bereikt.


6. de terreinen van Perak en Duhok vergen grote inspanningen omdat de ontheemden verspreid zijn over een groot gebied en in kleine en verspreide afgelegen dorpen. Vanaf de eerste dag van de crisis, begon de kerk met het organiseren van het welzijn van de ontheemden vanuit verschillende aspecten:

één: opvang van de ontheemden en het vinden van een accommodatie voor hen.

Twee: ervoor te zorgen dat de voedselvoorziening iedereen bereikt.

Drie: de IDP-rechten van de federale overheid en KRG eisen.

Vier: Ervoor zorgen dat de stem van de christenen en hun benarde situatie doordringt tot  de internationale gemeenschap. De situatie is echter zeer dringend Voor de huisvesting, een meerderheid van de ontheemden wonen in openbare parken, zalen en scholen. Dit vormt een groot probleem omdat scholen al begonnen zijn en reeds is het noodzakelijk om te evacueren van de openbare gebouwen en scholen. Aan de andere kant, winter nadert en het is onmogelijk voor de families te blijven in de parken tijdens de strenge winter. De regering van Irak nauwelijks om het even wat doet verlichten de benarde situatie van de ontheemden. Schadeloosstelling van de families door ID 1000,000 (US$ 850) wordt uitgevoerd op een zeer traag tempo en volgens een zeer onpraktisch mechanisme.


-Twee: Steun:

er zijn twee soorten steun die moeten worden aangepakt met: een dringende humanitaire hulp voor (6-9) maanden voedselhulp: er is een behoefte aan voedselhulp en andere preservants leven voor meer dan 25.000 gezinnen ontheemd Duhok, Erbil, Sulaymaniah en Kirkuk. Tijdens de eerste dagen van de crisis kwam veel humanitaire hulp via charitatieve organisaties maar werd snel verbruikt. Het hoofdmagazijn in Ankawa kreeg bijna geen steun geleverd de laatste drie weken. Het bisschop-Comité kan zich alleen veroorloven sommige dringende stukken te kopen. Het Comité is een centraal magazijn voor het ontvangen van steun en distribueren op de IDP-centra waar zij ooit zijn opgericht. We proberen bij iedereen aan te dringen om ons te helpen bij het verstrekken van de behoeften van de gezinnen.  


+ Bashar Warda CSsR Chaldeeuwse aartsbisdom Erbil

(Noord-Irak, Koerdische regio)