GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD


PREKEN 2019

- Epifanie (6/01/2019)

-

OPENBARING DES HEREN (6 januari)

Het is vandaag zowat onze feestdag. Allemaal mogen wij delen in belofte van heil en redding, van verzoening met God. Sint Paulus, zelf nochtans een Jood en gewezen farizeeër, zegt het overduidelijk: “Mij is de kennis van het geheim meegedeeld: dat de heidenen (dus alle niet-joden) in Christus Jezus mede-erfgenamen zijn, medeleden en mededeelgenoten van de belofte door middel van het evangelie.” Het Feest van de Wijzen, die de weg vonden naar het Kind Jezus, is daarom ook ons feest, een feest voor de volkeren van overal en van alle tijden.

Want wat vieren we eigenlijk op dit Feest van de Openbaring? Dat God het geluk wil voor alle mensen, en dat dit heil is mogelijk gemaakt door het Kind waarvan we met Kerstmis de geboorte hebben herdacht. God had het altijd al goed voor met de mens. Maar ook na de afwijzing door de zonde, blijft God het goed menen met de mens. Nu volstaat het niet meer gewoon dat Christus door een leven van liefde een Godsverering de weg naar het heil heeft gereed gelegd. Nu echter staat het Kruis op zijn weg en moet Hij die pijnlijke weg gaan doorheen de dood en de verrijzenis, en dat alles uit liefde voor de Vader en voor de mensen, Gods kinderen.

En vandaag vieren we dat ook wij tot Gods kinderen behoren, zelfs al zijn we geen onbeschreven bladzijden. Jezus heeft alles goed gemaakt tussen God en ons. Wij mogen ongehinderd naderen tot de troon van alle genaden, dankzij Jezus, onze Redder en Heer.

Daarom willen wij vandaag God speciaal danken voor het grote geschenk dat wij zijn kinderen zijn, dankzij Jezus’ leven, zijn verkondiging en zijn levensoffer. Heel ons leven kan zo een lied van dankbaarheid worden als wij trachten te leven met God voor ogen. Heel ons leven, in al zijn kleine facetten, wordt een offer van dank wanneer wij ons bewust worden van Gods heilzame bedoelingen met ons leven en dat van alle mensen. De geschenken die de Wijzen brachten aan het Kind in de kribbe, zijn voor ons een uitnodiging om op vernieuwde wijze aan God toegewijd te zijn. We zijn allen koningskinderen die in alle eenvoud ons eenvoudige en onvolmaakte bestaan aan God aanbieden. (Ben Van Vossel 2019)