GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD


JAAR 2018


Wat moeten we doen om de H. Geest te ontvangen ? (26/12/2018)


Woensdag 26/12/2018

Dan zult ge als gave de heilige Geest ontvangen


Woord van de avond:  HAND.2,37-39

39 Toen zij dit hoorden, waren zij diep getroffen en zeiden tot Petrus en de overige apostelen: 'Wat moeten we doen, mannen broeders? '

Petrus gaf hun ten antwoord: 'Bekeert u en ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult gij als gave de heilige Geest ontvangen.

39 Want die belofte geldt u, uw kinderen en allen die verre zijn, zovelen de Heer onze God roepen zal, '


Korte bezinning:

De mensen die hier een dringend beroep doen op de apostelen opdat ze zouden zeggen wat ze nu te doen hebben, zijn mensen die van Petrus vernomen hebben wat er met Jezus is gebeurd: zijn verkondiging in woord en daad van Gods menslievendheid, zijn dood én zijn verrijzenis; en nu heeft Hij de heilige Geest gezonden die beloofd wat in het eerste Verbond.

Voor ons komt het er ook op aan ons te laten raken door Jezus, door zijn liefde tot het uiterste en door zijn dood en verrijzenis. Ook wij moeten dan vragen wat wij moeten doen om de heilige Geest te ontvangen. Wij moeten omkeren van gezindheid en ons leven bouwen op Jezus. Niet één keer, maar voor altijd. Ons leven moet gewoon gegrond zijn op Jezus. Dat moet onze grote betrachting zijn in onze gebedstijd. Zoals Paulus schreef: mijn leven is Christus.


THUISPAGINA  INHOUD   NAAR TOP