GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD


TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT  

DIAPRESENTATIES ROND

GELOOF en BIJBEL   
- Adem (Booker)
-
Adem uit de hemel (Booker)
- Advent: Hem verwachten (1c) bvv
- Advent: Blij uitzien  bvv
- Advent: Kom opnieuw, Heer (Unisal)
-
Apocalyps bvv
-
Beproeving bvv
-
Christen worden (1) bvv
- Christen worden (2) bvv
- Christen worden (3) bvv
- Collage van jouw leven Tommy
- Covid-19 Stilte in de storm  bvv
- Dank voor alles bvv
- Danken bvv
- De christen en de evolutie (1)
bvv  
-
De christen en de evolutie (2) bvv  
-
Eucharistie-1 bvv  
-
Eucharistie-2 bvv
- Ga en verkondig (1) bvv
- Ga en verkondig (2) bvv
- Ga en verkondig (3) bvv
- Gebed-1 bvv  
-
Gemeenschap-1 bvv
- Gezin-1 bvv
- God, de eenzame bvv  
- God is niet ver
- Gods kliniek (2) Cooper
- Hart van Jezus  bvv
- Heel de mens (1) bvv  
- Heel de mens (2) bvv  
- Heel de mens (3) bvv  
 
 Andere diapresentaties

voor gebed of bezinning

ZIE hieronder

- Altijd daar  
- Brief van je Vader  
- Daar is God
- Dienaar van Jahwe  Leenders  
- God aan de deur zetten (of in je leven brengen?)
- Gods kliniek  
- Hammarsköld’s Gebed  
- Hij is opgestaan  
- Hoe groot zijt gij
- Holocaust
- Ik dank U, Heer, voor alles    
- Ik geloof, ik geloof  (Laine)  
- Ik kniel neer en belijd U bent Heer  
- Jezus, wat een redder bent U !  
- Leven óver de dood heen  (osb Montserrat)  
- Met Toon op de fiets  
- Paulus zegt “Ja”  
- (Beste mensen) Uw tijd is om (einde beheercontract)
- Wat Jezus zegde op het Kruis  
- Zeven kruiswoorden  (Booker)  
- Jezus, ik wil U kennen (Advent) (UNISAL)   
- Jezus is de nederige Heer (Zalig Kerstfeest) (UNISAL)
- Jezus leren kennen (diapresentatie)
- FRANSE KATHEDRALEN  
- Loflied vd schepping (Abdij Lérins / Gina Geysen)
- ADVENT. Nieuwe hoop 1 (UNISAL)  

- Jaar vh Geloof 1 (2012-2013) met Marcus (osb Monts)
- Jaar vh Geloof 2 (2012-2013) met Marcus (osb Monts)
- Jaar vh Geloof 3 (2012-2013) met Marcus (osb Monts)
- Jaar vh Geloof 4 (2012-2013) met Marcus (osb Monts)

- Psalm 1 De 2 wegen -  A. Leenders  
- Psalm 2 Gij zijt mijn Zoon - B.Standaert / A.Leenders    
- Psalm 3 De Heer beschermt mij - Unisal     
- Psalm 4 Vertrouw op de Heer - Unisal     
- Psalm 16 U bent mijn Heer - A.Leenders  
- Psalm 19 De schepping spreekt van God - A.Leenders  
- Psalm 25 Wijs mij de weg - A.Leenders  
- Psalm 23 De Heer is mijn herder - Cheam - K.Green
- Psalm 23 The Lord is my shepherd  
- Psalm 23 De Heer is mijn herder - Unisal  
- Psalm 25 Heer, wijs mij de weg - Unisal
- Psalm 40 Hij hoorde mijn roepen - A.Leenders
- Psalm 42 Zoals een hinde - A.Leenders  
- Psalm 51 Wees mij genadig - A.Leenders  
- Psalm 90 Toon ons uw liefde - A.Leenders  
- Psalm 91 Onder de hoede vd Hoogste  - Disciple  
- Psalm 115 God en de afgoden - A.Leenders  
- Psalm 138 Lied van lof en dank - A.Leenders  
- Psalm 139 Gij kent mij volkomen - A.Leenders  
-  Jezus’ Lijden in de schilderkunst


VOOR CATECHESE

OF EVANGELISATIE

(gratis als pps? Mail naar benvanvossel@telenet.be

- H.Geest vruchten bvv
- H.Geest in actie  
- H.Geest ontvangen ?
- Jezus’ geschenken (1) bvv
- Jezus leren kennen bvv M:Bach
- Jezus Messias bvv
- Kerst Adem uit de hemel Booker
- Kruisweg (2) (kort) bvv Bach
-
Levend Water bvv
-
Luister ! bvv  
- Loof God bvv
- Maria in de H.Schrift bvv  
- Maria navolgen bvv
- Met Hem onderweg-1 bvv
- Natuurbehoud (Laudato si)
- Nieuw leven-1  bvv
- Nieuw leven-2 bvv  
- Nieuw leven-3 Getuigen bvv
- Nooit alleen  (1) bvv
- Nooit alleen  (2) bvv
- Nooit alleen  (3) bvv
- Open de deur voor de Heer  bvv
- Opnieuw geboren worden  bvv  
- Op weg met de Verrezen Heer  bvv
- PASEN-1 bvv
- Rijk Gods binnentreden (1) bvv
- Rijk Gods (2) bvv Afgoden weg !
-
Rijk Gods (3) Leven met God bvv

PSALMEN

ZIE BENEDEN


- Vaar naar het diepe 1 bvv
- Vaar naar het diepe 2 bvv
- Vaar naar het diepe 3 bvv
-
Vasten Carême Vert. bvv  
-
Vasten en Pasen  bvv
- Vasten Passie Pasen bvv
- Verlossing bvv  
- Verrezen en nog bij jou bvv
- Volgeling-1 bvv  
- Volgeling-2 bvv
- Volgeling-3 bvv
- Volgens de Schriften-1 bvv
- Volgens de Schriften-2 bvv
- Wandelen met God bvv  
- Woord van eeuwig leven bvv
- Zegenen-1-bvv